Danmission i fælles opfordring til udenrigsministeren

I et åbent brev opfordrer Danmission sammen med 42 danske organistioner udenrigsminister Kristian Jensen til at tage ansvar og fastholde niveauet for udviklingsbistanden i 2016.

I en tid, hvor verden er ramt af krige, klimakrise og den væreste flygtningesituation siden Anden Verdenskrig står Danmission sammen med flere end 40 andre danske udviklingsorganisationer for at tale udenrigsminister Kristian Jensen (V) til fornuft, så de varslede nedskæringer på udviklingsbistanden ikke bliver trumfet igennem.  

Den aktuelle flygtningekrise har tydeliggjort behovet for hjælp og har gjort udviklingsbistandens betydning meget konkret. Det er altafgørende, at organisationer som Danmission fortsat kan arbejde med at mindske årsagerne til kriserne ved at arbejde med fattigdomsbekæmpelse og udvikling i Asien, Afrika og Mellemøsten.

Inden finansloven er færdigforhandlet, opfordrer Danmission derfor sammen med de mange andre organisationer ministeren til at holde fast i det langsigtede udviklingsarbejde for at forebygge fremtidige kriser. 

Læs hele brevet her: 

Kære Kristian Jensen.

Vi skriver til dig, fordi regeringen i disse dage lægger sidste hånd på et finanslovsudspil, der kræver svære prioriteringer. Det sker, mens verden er ramt af krige, klimakrise, den værste flygtningesituation siden Anden Verdenskrig og en hastigt stigende migration væk fra håbløse livsbetingelser. I den svære tid opfordrer vi til at fastholde niveauet for udviklingsbistand.

Flygtningestrømmene til Europa giver Danmarks befolkning et indblik i, hvordan problemer i verden griber ind i vores eget liv. Det gør mange mennesker alvorligt bekymrede, og Danmarks internationale ageren og ansvar fylder i samtaler og medier. Udviklingsbistandens betydning og dilemmaer bliver pludselig meget konkrete, og vi oplever en stigende erkendelse af, at det er vigtigt at håndtere de aktuelle kriser, men at det er mindst lige så vigtigt at angribe årsagerne til disse kriser.

Udviklingsbistanden er et vigtigt instrument, både når det gælder om at forebygge flygtninge- og migrationsstrømme – ved at bekæmpe fattigdom, promovere menneskerettighederne og dermed skabe værdige livsbetingelser for mennesker i fattige lande – og når det gælder om at hjælpe mennesker på flugt og de nærområder, hvor de søger tilflugt.

Den aktuelle flygtningesituation lægger pres på fordelingen imellem den langsigtede indsats og den øjeblikkelige nødhjælp. Vi vil gerne opfordre dig til at holde fast også i det langsigtede arbejde. Det er afgørende at fastholde den langsigtede indsats, som er med til at forebygge fremtidige flygtningesituationer.

Derfor opfordrer vi dig og din regering til at vise, at I er parate til at tage ansvar: Fasthold niveauet i udviklingsbistanden i finansloven for 2016.

Derudover har vi tre forslag:

Katastrofeindsatser er dyre. Derfor opfordrer vi også til at styrke muligheder for at løse kriser og håndtere katastrofer. Derfor er der grund til at se kritisk på den strenge opdeling mellem nødhjælp og udvikling. Det er en alt for dyr og ineffektiv måde at støtte i udviklingslande.

Vi vil også opfordre dig til at se på, hvor Danmark kan gøre den største forskel i at bidrage til demokratisk udvikling og støtte opbyggelsen af demokratiske og bæredygtige stater i udviklingslande. Menneskerettighederne, organisationsfrihed og det demokratiske rum er under angreb mange stede. Et stærkt civilsamfund er en forudsætning for folkelig inddragelse og bæredygtige, stabile samfund. Vi opfordrer derfor til at øge støtten til civilsamfund i Syd.

Vi oplever alle, at vi står i en brydningstid med store kriser, men også med store muligheder. Der er behov for nytænkning, og vi er parate til fordomsfrit at se på, hvordan Danmark bedst deltager i internationalt samarbejde og er i front for arbejdet med at beskytte de mest sårbare og udsatte grupper. Vi opfordrer derfor til en tæt dialog med folkelige organisationer om dette.

Med venlig hilsen,
3F
AIDS-Fondet
ADRA Danmark
AXIS
Aktion Børnehjælp
CARE Danmark
BØRNEfonden
CISU – Civilsamfund i Udvikling
Caritas Danmark
Danmission
Danmarks Lærerforening
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU)
Dansk Flygtningehjælp
Danske Handicaporganisationer (DH)
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
FAIR Danmark
DIGNITY
FIC
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
Genvej til Udvikling
Ghana Venskabsgrupperne
Globale Læger
Globalskole.dk
Globalt Fokus
IBIS
Initiativet for Handel og Udvikling
International Aid Services
International Børnesolidaritet
IWGIA
Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
Landsforeningen LEV
Mellemfolkeligt Samvirke
Mission Øst
MUNDU – center for global dannelse
Plan International Danmark
Red Barnet
Salaam Film & Dialog
Sex & Samfund
Solens Børn
Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People – UFF-Humana 
VedvarendeEnergi
WWF
Verdens Skove

[onlinedonation id=121]