Hyldest til de lokale nødhjælpsarbejdere

19. august sætter FN fokus på de mennesker, der udfører humanitært arbejde, ofte under svære vilkår – i år især Syrien. Danmission benytter også World Humanitarian Day til at takke vores lokale partnere og frivillige – ikke mindst i det borgerkrigshærgede Syrien.

 

Hvad er det, der driver dig til at engagere dig i humanitært arbejde i Syrien? Hvad får dig – trods risikoen – til at blive ved at ville gøre en forskel?

Ola er administrator på projekterne fra kirken i Wadi al-Nasarah, som Danmission støtter (af sikkerhedsgrunde omtaler vi kun Ola med fornavn).

”Min kristne baggrund spiller en vigtig rolle i min drivkraft til at arbejde med internt fordrevne i Syrien. De kristne værdier og den kristne tro forpligter mennesker til at tage ansvar og involvere sig i samfundet, især et sted som Syrien hvor kristne er en minoritet, og hvor det at være kristen derfor er en meget vigtig del af vores identitet. Når vi læser Biblen og beder vores daglige bønner, føler vi ordet kærlighed mellem linjerne. Derfor har vi som kristne også en særlig forpligtigelse til at hjælpe vore medmennesker. Kristendommen er en motiverende faktor for min egen indsats i projekterne. Som kristen åbner jeg mit sind for andre religioner og respekterer andre, selvom de er anderledes. For at afspejle essensen af kristendommen må vi arbejde hårdt for at sprede fred og genopbygge de ødelagte bånd mellem andre religioner.”

Attentatet på FN i Bagdad

FN’s kontor i Bagdad blev bombet 19. august 2003, og 22 ansatte mistede livet. Med World Humanitarian Day mindes man den triste begivenhed og hylder samtidig dem, der yder en humanitær indsats rundt omkring i verden.

I Syrien er det humanitære arbejde blevet sværere og farligere, siden konflikten startede, fortæller danske Rasmus Egendal, vicekoordinator for Syriens-operationerne under FNs Fødevareprogram, til Globalnyt. Det skyldes, at krigshandlingerne er blevet mere omfattende, og at man ikke altid helt ved, hvor konfliktens parter hører til, og hvad de står for.

Derfor er det så vigtigt med lokal forankring af arbejdet, hvilket vi også oplever i Danmission, som kun kan være tilstede i Syrien takket være vores mangeårige samarbejdspartnere og deres lokale netværk.

”De lokalt ansatte tager den største del af arbejdet, og de arbejder med risiko for eget liv og helbred. De lokalt ansatte er så motiverede”, siger Rasmus Egendal.

Wadi al-Nasarah, hvor Ola er aktiv i projektet støttet af Danmission:

Dalen Wadi al-Nasarah har 34 kristne landsbyer, 120.000 beboere.

Dalen er omgivet med 7 Alawaitiske landsbyer (4.000) beboere.

I midten af dalen ligger en stor Sunni-muslimsk landsby med mere end 25.000 indbyggere.

Flere end 5000 internt fordrevne familier bor nu i dalen pga. krigen i Syrien.

Flere end 800 internt fordrevne familier er ikke-kristne.

Danmission støtter kirkens projekter i et familiecenter i dalen. Projekterne hjælper på flere niveauer de interne fordrevne syrere som har forskellige religiøse, sekteriske og sociale baggrunde, og som søger tilflugt i dalen. Man forsøger samtidig at afhjælpe de sekteriske spændinger i dalen og skabe dialog mellem ’værtssamfundet’ og flygtningene, så folk kan leve i fredelig sameksistens på trods af krigens grusomheder. Danmission støtter både med nødhjælp og kapacitetsopbygning af medarbejdere i centeret.

Hjælp Ola med at hjælpe ofrene i Syrien. Tak for din støtte til Danmission indsamling!

 

[onlinedonation id=”121″]