Et lille mærke som beskytter Skaberværket

Et lille mærke som beskytter Skaberværket

I Cambodja arbejder Danmission for at beskytte Sydøstasiens sidste store stedsegrønne skov, der hastigt bliver mindre pga. skovhugst. Læs her hvordan du sikrer dig, at der i fremstillingen af dine møbler er taget hensyn til klimaet og de lokale.

Når du køber en havestol, et nyt spisebord eller en lækker bogreol – tjekker du så, hvor træet har slået sine rødder? Hvis du kun køber varer, der bærer det lille logo, der ligner et hak fra en stil, der er godkendt – som så går over en silhuet af et træ, så har du det tætteste, vi kommer på en garanti både for, at du ikke er med til at ødelægge et fjerntliggende lands skove, og at du har taget hensyn til de mennesker, der bor i skovene.

For træfældningsindustrien er som Det Vilde Vesten. Den er ukontrollerbar, uigennemsigtig og enormt kompleks. I erkendelsen af de enorme konsekvenser af den massive træfældning har institutioner som EU – efter hårdt pres – skærpet lovene for import af træ til Europa. Og det er ikke uden betydning, hvad EU gør. EU er nemlig verdens største trævareimportør. Tidligere vidste man ikke, om importeret træet var fældet lovligt eller ej. Meget af det træ, der stammede fra Myanmar, Cambodja og andre trænationer så på papiret lovligt ud, men var i virkelighed ulovligt fældet, som var blevet omregistreret undervejs. Derfor har EU nu indført skrappe regler for, hvordan virksomheder skal bevise, at netop det træ, de importerer, er fældet lovligt.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE

At træet er fældet lovligt er dog ikke i sig selv garanti for, at der er taget hensyn til naturen og de mennesker, der bor i skovene. Det gør til gengæld mærkningsordningen Forest Stewardship Council (FSC), der så dagens lys i 1993.

Hvad dækker FSC-mærkningen?                       Logo paa trae redigeret

  1. Miljømæssig ansvarlighed   
  2. Social ansvarlighed
  3. Økonomisk ansvarlighed


FSC er din garanti for bæredygtighed
FSC-mærket er forbrugernes sikkerhed for, at skove drives bæredygtigt, og at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.  I en FSC-certificeret skov er de indfødte sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort. Desuden får de lov til at frede hellige pladser og kan bevare deres bosteder og jagtområder. Som en del af mærkningsordningen skal en procentdel af den samlede indtægt fra træerne bruges til at støtte lokalsamfundet. Det vil sige, at der kommer støtte til skoler, infrastruktur, vandforsyning med mere. FSC sikrer samtidig retten til at danne fagforeninger, få en fair løn og værne om sine rettigheder.

LÆS SENESTE UDGAVE AF DANMISSION MAGASIN OM CAMBODJA

Køber man træ med FSC-mærket på, er der altså tale om varer, der er handlet på normale og lovlige markedsvilkår, hvilket bevirker, at skovejerne får en ordentlig pris for deres træ og dermed ikke bliver fristet til at fælde og brænde skovene for at tjene hurtige penge.

Det kan du gøre

I 2012 fik virksomheder som Paustian, Mandalay og Bolia dumpekarakter for deres havemøbler lavet af ikke-bæredygtigt træ. Også IKEA fik ringe karakterer – den verdensomspændende møbelkæde ville ikke oplyse forbrugerne om, hvor træet i deres produkter kommer fra. COOP klarede sig til gengæld godt ifølge undersøgelsen fra den danske miljøorganisation Verdens Skove – COOP har netop en politik om kun at sælge møbelprodukter, der er FSC-mærkede.

Som forbruger kan du være med til at påvirke virksomheders valg af træ. Spørg i din butik, om deres produkt er FSC-certificeret.

Kilde: www.fsc.dk