Alle kræfter samlet: Stormøde med dialog- og udviklingspartnere

Alle kræfter samlet: Stormøde med dialog- og udviklingspartnere

Danmission har inviteret til partnermøde i Kairo og både vores asiatiske, afrikanske og mellemøstlige partnere er med!

“Det har gjort et stort indtryk på mig personligt at møde folk fra andre lande, som kæmper med samme udfordringer, som vi gør i Jordan. F.eks. kendte jeg ikke meget til Cambodia før, men nu har jeg opdaget, hvor mange ligheder vore lande har” – Hala, Al Quds Center for Political Studies, Jordan

Stemningen er afslappet, godt hjulpet af en lun brise fra det Røde Hav. Mange har mødt hinanden ved tidligere partnermøder og er hurtigt faldet i snak. Mødet, der løber over to dage, har fokus på kapacitetsopbygning og erfaringsudveksling. Selvom programmet er tætpakket, så er det også en mulighed for at mødes på kryds og tværs. Af de knap 50 deltagere kommer en del af Danmissions mangeårige Danida-partnere, men der er også helt nye ansigter fra Danmissions nyere partnerskaber under Det Arabiske Initiativ. Grundet visaproblemer kan de syriske partnere desværre ikke være med.

Den første formiddag gik med forventningsafstemning. Mange deltagere lagde vægt på muligheden for at lære af hinandens erfaringer og metoder, og ikke mindst at tale om hvordan dialog og udvikling hænger sammen.

Et fælles tema er Theory of Change og impact monitorering. Det handler om, hvordan Danmissions arbejde medvirker til at skabe forandringer, og hvordan man undersøger effekten af de forskellige indsatser. Nogle få har arbejdet med det før, men for mange – også blandt Danmissions ansatte – er Theory of Change et nyt felt.

Mød jordanske Hala og libanesiske Adriana, der er med på seminaret i Kairo her!

“Danmissions og Adyans partnerskab bygger på gensidig tillid og professionalisme. Vi stoler på hinanden – og har det godt med hinanden,” Adriana, Adyan Foundation, Libanon


Hala, al-Quds Center for Political Studies, Jordanimage10

Hvorfor har du valgt at deltage i partnermødet?

“Vores partnerskab med Danmission er ganske nyt, så derfor så vi det som en god mulighed for at få et bedre kendskab til Danmission og Det Arabiske Initiativ.

 

Vi vil gerne lære Danmission bedre at kende, og udvikle vores partnerskab og venskab. Det er samtidigt også en god mulighed for at møde andre af Danmissions partnere – både fra Mellemøsten og resten af verden.”

Hvad har du konkret lært af mødet? og de andre partnere, som du vil tage med hjem?

“Vi har fået en meget bedre forståelse af Danmissions prioriteter, værdier og mål. Samtidigt har vi fået en masse praktisk og teknisk viden om bl.a. rapportering, hvilket vil hjælpe os meget i det fortsatte samarbejde med Danmission og Det Arabiske Initiativ.”

Hvad har gjort størst indtryk?

“Det har gjort et stort indtryk på mig personligt at møde folk fra andre lande, som kæmper med samme udfordringer, som vi gør i Jordan. F.eks. kendte jeg ikke meget til Cambodia før, men nu har jeg opdaget, hvor mange ligheder vore lande har – især ift. demokratisk udvikling og dialog.”

Hvad betyder samarbejdet med Danmission for dig?

“Vi i al-Quds er meget glade for samarbejdet med Danmission. Det har hjulpet os til at fortsætte og styrke vores program, og jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde. Det har som ikke-kristen organisation været meget interessant at arbejde med en trosbaseret organisation, og det har hjulpet os i forhold til vores arbejde med kristne og andre minoriteter i Mellemøsten.”

 


Adriana, Adyan Foundation, Libanon:image9

Hvorfor har du valgt at deltage i partnermødet?

“Da jeg arbejder på et projekt under Det Arabiske Initiativ var det en oplagt mulighed for at lære mere om DAI og om Danmission. Det er samtidigt en god mulighed for at møde andre partnere, der arbejder med samme område, som vi gør.”

Hvad har du konkret lært af mødet? og de andre partnere, som du vil tage med hjem?

“Jeg har efter oplæg fra en anden partner fået en meget bedre forståelse af arbejdet med Theory of Change. Samtidigt har jeg lært meget om, hvilke krav, der stilles til partnere under Det Arabiske Initiativ.”

Hvad har gjort størst indtryk?

“Det har været så interessant at møde andre partnere, og ikke kun læse om deres arbejde. Vi har delt erfaringer med fx dialogarbejde, og samtidigt reflekteret over nye muligheder for samarbejde og udvikling af projekter.”

Hvad betyder samarbejdet med Danmission for dig?

“Danmissions og Adyans partnerskab bygger på gensidig tillid og professionalisme. Vi stoler på hinanden – og har det godt med hinanden.”