Arvingerne - sæson 2

Arvingerne - sæson 2

Danmission har mødt Carsten Bjørnlund – alias storebroren fra TV-dramaet ”Arvingerne” – til en snak om, hvor mange følelser, der kan være i en kaffekop, og om det at skrive testamente. Læs eller genlæs interviewet som optakt til dagens første afsnit i anden sæson.

Af Christina Kofoed-Nielsen, teamleder for fundraiser

Et ordsprog siger: ”Du kender ikke din familie, før du har arvet.” Sådan er det også i familien fra Grønnegården i DR’s dramaserie ”Arvingerne”, som danskerne søndag efter søndag og nu kan se sæson 2 af. Men hvorfor ender nogle arvesager i splid, mens andre foregår i fred og fordragelighed. Og hvad kan man gøre for at lette processen?

På en cafe på Vesterbro møder jeg Carsten Bjørnlund, som spiller den retlinede og indebrændte jurist og storebror Frederik i ”Arvingerne”. Efter at moderen er død kæmper han for at arve den fædrene gård, Grønnegården. Men der er ikke styr på testamentet. Moderen har i al hast skrevet nødtestamente og vil overlade gården til den intetanende søster Signe. Og familien går i opløsning.

”Jeg er selv vokset op med to brødre, og vi havde allerede, inden jeg startede på optagelserne til ”Arvingerne”, aftalt, at sådan noget som arv ikke skulle skille os ad. Vi har set vores forældres generation i strid, når det kom til at skulle dele arv. Det gælder om ikke at binde sine relationer op på materielle ting. Arvestrid handler om følelser. Pludselig bliver man som barn igen, for det er netop barnlige følelser, som kommer til udtryk. Det kan handle om, at en mor har gjort forskel på børnene, at man ikke føler sig tilstrækkelig, ikke føler sig elsket. Hvis man kæmper om en kop eller et bord og har fået det, og så ens egne børn ved et uheld ødelægger arvestykket, så bliver man nødt til at skælde urimeligt ud. For alle følelserne ligger jo i koppen,” forklarer Carsten Bjørnlund.

Arbejdet med TV-serien har selvfølgelig sat en masse tanker i gang hos de medvirkende. Carsten Bjørnlund mener at en måde at undgå, at det går så galt, kunne være at skrive testamente: ”Jeg har selv to børn og kan ikke afvise, at mine børn også kan få kontroverser. Det kan jeg ikke styre. Det, jeg kan gøre i forhold til mine børn, er at sørge for, at de føler sig elsket.”

Hvad er vigtigst for dig at give videre til dine børn?

Han vil gerne lære sine børn, at man selv kan være med til at styre begivenhedernes gang. De skal lære, at de altid kan vælge at gå en anden vej.

”Jeg vil gerne have, at de får åbenhed og hjælpsomhed over for verden med hjemmefra. Det giver jeg dem ved at gå foran som eksempel. Jeg kan sørge for det i de små ting i det daglige fx at åbne døren for andre, rejse en cykel op – også selvom det ikke er mig, der har væltet den. Monkey see – monkey do,” siger han. Med andre ord – børn efterligner det, man gør og ikke nødvendigvis, det man siger.

Carsten Bjørnlund synes ikke, det er svært at tale om døden: ”Det er noget, som rammer os alle. Jeg går ikke til daglig og tænker på mig selv som en, der skal dø. Med ”Arvingerne” har vi fat i noget, som vi alle kender og som rammer alle. Nemlig familierelationer, minder fra barndommen og døden. Vi er alle børn af nogen – og er måske også søskende til nogen. Når centrale personer i familien dør, bliver tæppet ofte trukket væk under fødderne på os. Med TV-serien ”Arvingerne” roder vi i dyndet. Seerne kommer i kontakt med deres egne oplevelser og tænker måske: Jeg skal også have ringet til min søster eller min mor.”

Har du selv skrevet testamente?

”Nej, og jeg har heller ingen forsikringer eller pensionsopsparing. Måske er det ansvarsløshed eller også tror jeg, at jeg er udødelig, eller at det er for tidligt at tage sig af det. Det er ikke et aktivt valg, jeg har truffet om ikke at lave et testamente. Men emnerne, der tages op i ”Arvingerne”, har sat mange tanker i gang.

Hvad tænker du om testamente til fordel for velgørende formål?

”Det synes jeg er en god idé, hvis man gør det under hensyntagen til de efterladte.”

På spørgsmålet om, hvad man kan gøre for at undgå situationer som i ”Arvingerne”, svarer Carsten Bjørnlund, at det handler om at tage ansvar for sig selv og sin egen udvikling. Og så lægger han stor vægt på ærlighed.

”Ligger følelserne i bordet, man kan arve, eller ligger de her i hjertet. Man skal ikke tillægge materielle ting for meget værdi. Som der bliver sagt i filmen “Fight Club”: The things you own end up owning you – de ting du ejer, ender med at eje dig. ”

1. januar begynder 2. sæson af DRs TV-serie ”Arvingerne” 

Gør tanke til handling – giv livet videre!

Med et testamente sikrer du, at din arv bliver fordelt efter dit ønske. Mange tror, at det er besværligt og tager lang tid at oprette et testamente. Det er som oftest ikke tilfældet. Og der er hjælp at hente.

Hvis du ønsker at skrive testamente, anbefaler Danmission, at du henvender dig til en advokat. Det kan være én, du kender i forvejen, eller en i dit nærområde. Danmission kan være behjælpelig med at finde en advokat.

Du har altid mulighed for at ændre i dit testamente, hvis du ønsker det, og du har fuld råderet over alle dine værdier indtil den dag, du ikke er her mere. Først da træder testamentet i kraft.

Værd at vide

Som velgørende organisation er Danmission fritaget for boafgiften. Det betyder, at det testamenterede beløb går ubeskåret til Danmissions arbejde.

Danmission tilbyder gratis rådgivning og at betale advokatsalær og stempelafgift i tilfælde, hvor Danmission er betænkt i testamentet.

Har du ingen slægtninge, går din arv til staten – medmindre du tegner et testamente.

Ønsker du at betænke velgørende organisationer i dit testamente, vil din gave være fritaget for den såkaldte boafgift, som ellers tilfalder staten.

For yderligere information og vejledning kan du kontakte:

Henning Bay

Danmission

Strandagervej 24

2900 Hellerup

39 62 99 11

Anne Birgitte Villadsen
Stiftsbestyrelsesformand i Lolland Falster stift

Anne Dorthe Bugge
Frivillig netværkskonsulent, Aarhus Stift

Arne Mølgaard
Stiftsbestyrelsesformand i Haderslev stift

Bente Jensen
Stiftsbestyrelsesformand i Fyens stift

Birgit Bønlykke
Frivillig netværkskonsulent, Viborg Stift

Bodil Hindsholm Hansen
Stiftsbestyrelsesformand, Ribe stift

Christian Højgaard Jensen
Tidligere praktikant, Madagaskar

hojer88@gmail.com
Læs mere

Christian Højgaard Jensen er bachelor i teologi og læser Persuasivt Design på Humanistisk Informatik, Aalborg Universitet. Har været i praktik for Danmission fra august til december 2014 som underviser på Madagaskars Lutherske Universitet – SALT.

Dorthe Hedegaard
Studenterpræst, Nykøbing Falster

dhe@km.dk
Tlf.: 61552730
Læs mere

Dorthe Hedegaard er studenterpræst i Nykøbing Falster. I efteråret 2012 rejste Dorthe på studietur til Tanzania for Danmission.

Dorthe holder Danmission-foredrag på Lolland-Falster og Sjælland. 

Ellen Skov Birk
Stiftsbestyrelsesformand i Aarhus Stift, foredragsholder og forhenværende medlem af Danmissions bestyrelse

esb8230@gmail.com
Tlf.: 2174 2703
Læs mere

Underviser, fortæller og cand. Pæd. i dansk og medlem af Danmission hovedbestyrelse og formand for stiftsbestyrelsen i Aarhus. Ellen Skov Birk har været engageret i missionsarbejde siden 1997 og har i en årrække beskæftiget sig med religion, dialog og udvikling.

Ellen holder Danmission-foredrag i Aalborg Stift, Viborg Stift, Aarhus Stift, Haderslev Stift, Ribe Stift og Fyn.

Grethe Dragsbæk
Frivillig netværkskonsulent, Aalborg stift

Hanne Holm
Frivillig netværkskonsulent, Aalborg Stift

Ida Jeppesen
Pensioneret lærer og tidligere underviser på SALT på Madagaskar

ikjeppe@webspeed.dk
Tlf.: 86279933
Læs mere

Ida Jeppesen er pensioneret lærer med hovedfag i dansk, musik, religion og regning. Ida har desuden arbejdet med undervisning af migrantbørn og deres forældre, og fungeret som medarbejder ved lærebøger på dansk, arabisk, tyrkisk og somalisk om religiøse og folkelige traditioner omkring dåb, omskæring, konfirmation, bryllup, begravelse mv.

Siden 2004 har Ida levet som pensionist og bruger nu blandt andet tiden på at holde foredrag. Ida har undervist i engelsk på SALT, det teologiske fakultet på Madagaskar, der er støttet af Danmission. 

Ida Jeppesen holder Danmission-foredrag overalt i Danmark.

Ida Kongsbak
Stiftsbestyrelsesformand, Roskilde stift.

Ida og Niels Grymer
Tidligere seniorvolontører i Madagaskar

nielsgrymer@gmail.com
Tlf.: 61703117
Læs mere

Ida og Niels Grymer har været udsendt som seniorvolontører til Madagaskar i efteråret 2015.

Ida har deltaget i undervisning af stedets kvinder og været medarbejder og inspirator i vuggestuen og børnearbejdet. Niels har undervist i Ny Testamente og Søren Kierkegaard på præsteseminariet SALT

 

Jens Birkedal Videbæk
Tidligere praktikant i Cambodja

jensbirkvid@gmail.com
Læs mere

Jens er 27 år, teologistuderende fra Aarhus og har været praktikant ved Danmissions landekontor i Phomn Penh i Cambodja. I foråret 2015 har han rejst rundt og fortalt som provstivolontør i Herning provstierne.

Jens Fischer-Nielsen
Tidligere sognepræst og missionær i Bangladesh

jensfischernielsen@hotmail.com
Tlf.: 23714109
Læs mere

Tidligere sognepræst i Sædding og senest i Kvaglund ved Esbjerg. Missionær i Bangladesh fra 1975-1987. Siden 1. februar 2014 udrejst i perioder som frivillig underviser i forbindelse med Den Lutherske Kirkes Menigheds-udviklings-program (LCDP) i Bangladesh.

En passioneret fortæller og meget optaget af kirkevækst og menighedsliv både i Danmark og ude i verden.

Karsten Thomsen
Landekoordinator for Pakistan

Læs mere

Formand for Danmissions Pakistankreds og hospitalspræst.

Karsten Thomsen er sogne- og hospitalspræst i Brønshøj Kirke og på Bispebjerg Hospital.

Uddannelser: Cand. theol. fra Aarhus Universitet og sidefag i Mellemøst-studier fra SDU samt islamstudier på Københavns Universitet. Videreuddannelse i sjælesorg på Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster, og Master i tværfaglig sjælesorg.

Opvokset i Østafrika, boet i Norge. Studeret i England og Pakistan/Indien.

Rejser i Mellemøsten.

Kirsten Larsen
Tidligere volontør, Cambodja

kizz_l@hotmail.com
Læs mere

Tidligere volontør for Danmission i Cambodja, Phnom Phen. Studerer Global Studies på Roskilde Universitet.

Knud Jeppesen
Dr. Cand. Theol. og tidligere underviser på SALT på Madagaskar

ikjeppe@webspeed.dk
Tlf.: 86279933
Læs mere

Knud Jeppesen er dr. cand. theol. og tidligere lektor i gammeltestamentelig eksegese ved Aarhus Universitet. Knud gik på pension i 2004 og har siden da været foredragsholder for Danmission.

Han var i 2009 udsendt af Danmission til Det Teologiske Fakultet SALT i Madagaskar, som underviser.

Knud har i flere omgange studeret og gæsteforelæst ved universiteter i Europa, og er oversætter og medudgiver af den danske autoriserede bibeloversættelse fra 1992 og fungerede som konsulent for den svenske bibeloversættelse fra 1991-1993 samt for den norske bibeloversættelse fra 2006-2009.

Knud holder Danmission-foredrag i hele Danmark.

Lars Mandrup
Tidligere formand for Danmission og missionær i Madagaskar

larsmandrup@youmail.dk
Tlf.: 2810 8240
Læs mere

Født 1943, er tidligere sognepræst og missionær. Lars Mandrup var formand for Danmission 2001-2010 og er nu formand for Dansk Missionsråd.

Lars Mandrup er særligt optaget af, hvordan mødet med mennesker fra andre dele af verden er en gensidig forandringsproces. I mødet forandres vi selv og vi er selv med til at forandre.

Holder foredrag i Jylland og Fyn. I det øvrige land kun undtagelsesvist og efter aftale.

Leif Munksgaard
Tidligere missionær og flygtninge- og indvandrerpræst, Odense

religionsmoed.kbh.stift@gmail.com
Tlf.: 21393231
Læs mere

Baggrund:

Leif har været udsendt som missionær i det arabiske Mellemøsten fra 1965-79 og igen fra 1985-99. I de mellemliggende år var han missionssekretær for Indien og Mellemøsten.

Fra 1999-2007 var Leif flygtninge- indvandrerpræst ved Domkirken i Odense og sammen med Lis Munksgaard leder af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense. Som emeritus er Leif bosat i København og engageret i kristen-muslimsk relationer, bl.a. projektet Din tro-Min tro

Lis Munksgaard
Stiftsbestyrelsesformand i Københavns stift

Lorens Hedelund
Tidligere udsendt til Pakistan

lorens.hedelund@fibermail.dk
Tlf.: 4586875958
Tlf.: 21702820
Læs mere

Lorens Hedelund har siden 1968 arbejdet i Pakistan, hvor han sammen med missionær Jens Enevoldsen bl.a. grundlagde bogbussen ”Pashto Literature Service”. Lorens Hedelund har også arbejdet som missionær i Oman. I Danmark har Lorens været ansat i Danmission og KFUM & KFUK. I dag er Lorens gået på efterløn, men er fortsat meget aktiv som rejseleder, foredragsholder, medarbejder i Danmission Genbrugsland i Gellerup og aktiv i forskellige missions- og dialog tiltag i det vestlige Aarhus.

Lorens Hedelund holder Danmission-foredrag i hele landet.

Marguerita Hvid Spangsberg
Tidligere Global Fortæller

m.h.spangsberg@gmail.com
Læs mere

Marguerita var ansat i Danmission i 2005-2006 som såkaldt Global Iværksætter i forbindelse med Konfirmand Aktion.

Marguerita holder Danmission-foredrag i Midt - og Østjylland.

Ole Nørgård
Stiftsbestyrelsesformand i Viborg stift

Peder Eriksen
Frivillig netværkskonsulent, Aarhus Stift

Peter Ochsner
Tidligere seniorvolontør, lektor

peterochsner2@gmail.com
Læs mere

Uddannet skovtekniker, PhD i Biologi, Fleksibel Master i Geologi og underviser som lektor på Egå Gymnasium. Var fra august 2014 til juni 2015 udsendt som seniorvolontør for Danmission til undervisning på kirkens universitet i Bukoba. Er født og opvokset i Bukoba, hvor hans forældre var udsendt af Det Danske Missionselskab fra 1958 til 1967.

Ruth Smed Folmersen
Frivillig netværkskonsulent, Aalborg Stift

Solveig Ferm Petersen
Frivillig netværkskonsulent, Helsingør Stift

Søren Spangsberg Bro
Frivillig netværkskonsulent, Ribe Stift

Trine Mølgaard Jensen
Deltager Danmissions Dialog-lejr i Libanon

tri_mj90@hotmail.com
Læs mere

Bachelor i internationale studier ved Aalborg Universitet. Har gennem rejser og som dialog aspirant hos Danmission erfaring med kulturmøder, dialog og konfliktløsning. Deltager på Danmissions dialog-lejr - "Work-and-study"-camp - i Libanon i sommeren 2014.

Caroline Winther
Chef for Ressourcer og kapacitet / Vicegeneralsekretær

Jan Tolstrup
Økonomichef

Jannie Zillig
Leder af Danmission Genbrug

Kirsten Auken
Chef for Programafdelingen

Michael Trinskjær
Kommunikationschef

Morten Skrubbeltrang
Formand for Danmissions bestyrelse

Agnete Holm
Seniorkonsulent

agh@danmission.dk
Tlf.: 41 999 312
Læs mere

Dialog og Kirkeudvikling

Agnete Holm er konsulent for dialog og teologisk uddannelse i Danmission. Hun er uddannet

cand. theol. Hun er desuden hjælpepræst i Helligåndskirken på Strøget i København.

 

 

Andreas Dybkjær-Andersson
Fagkonsulent

Anna-Marie Lauenstein
Kirkeudviklingskonsulent, udsendt til Tanzania

aml@danmission.dk
Læs mere

Anna-Marie er uddannet lærer og har undervist i folkeskolen i 13 år. Fra 2007-2011 var hun engageret som frivillig netværkskonsulent for Danmission på Lolland-Falster. Anna-Marie har været på rejser til Danmissions samarbejdspartnere i Tanzania, Cambodja og Indien.

Annette Ringgaard
Seniorrådgiver

Antoine Abdelmassih
Programme Manager (MENA)

Barbara Christensen
Vikarierende journalist & digital redaktør

Bodil Glønborg Andreasen
Bogholder

Brian Kaslund
Udviklingskonsulent - Sydjylland og Fyn

Britta Bak Dinitzen
Grafiker

Chabel Matar
Programme Manager (MENA)

Christina Kofoed-Nielsen
Kampagneleder

David Zareifard
Ejendomsfunktionær

Dorte Laurberg Vedel
Ledelsessekretær

Ekkardt Sonntag
Programme Advisor, Theology and Church Development (MENA)

Elie Bkassiny
Administration & Finance Officer

Ernst Jürgensen
Seniorkonsulent

Grace Ghoros
Finance & Administrative Assistant

Henning Lindgren
Udviklingskonsulent - region Sjælland

Henrik Tuxen
Økonomikoordinator

Jette Harvig-Jensen
servicekoordinator

Jørgen Mahnke Skrubbeltrang
Programfaglig leder

Julianne Sloth Bach
Programrådgiver (DAPP)

Lærke Lysemose Christensen
Netværkskonsulent, projektleder Konfirmand Aktion

Leila Jisr
Communication & PR officer (Mena)

Linda Gamst Josefsen
Udviklingskonsulent - Midt- og Vestjylland

Line Stange Ramsdal
Regionsrepræsentant, Mellemøsten og Nordafrika (MENA)

Louis William Møllerfors
Landerepræsentant Tanzania

Louise Buch Viftrup
Næstformand for Danmissions bestyrelse

louiseviftrup@gmail.com
Tlf.: 2295 9126
Læs mere

Boligsocial konsulent

Maja Franz
Projektassistent – HRBA og læring

Mandana Zarrehparvar
Seniorkonsulent

Ole Krabbe-Poulsen
Digital designer

Omar Meksassi
Project Manager (MENA)

Örjan Vilén
Seniorrådgiver MEL

Peter Herum
Regionsrepræsentant, Asien

Peter Poulsen
Kørselskoordinator

Peter Vilhelm Scharling
Global Relations and Funding Manager

Sten Åge Larsen
Udviklingskonsulent - region Sjælland

sal@danmission.dk
Tlf.: 4177 2095
Læs mere

OM:

Handelsuddannet og har bl.a. haft chefstillinger i Dansk Skiltecenter og i firmaet Stål & Plast. I mere end 10 år drev han sin egen virksomhed med 14 ansatte, men valgte i 2003 at skifte karriere og uddannede sig til misbrugsterapeut.

ARBEJDSOPGAVER:

Servicere, udvikle og nyindrette eksisterende forretninger samt udvikling og åbning af nye.

Thea Hochar
Project Manager (MENA)

Tobias Lilleøre Hougaard
Controller

Tom Bangslund Hansen
Seniorkonsulent - Netværk og engagement

Tom Sand Egeskov
Udviklingskonsulent - Nordjylland

tsj@danmission.dk
Tlf.: 41 772 092
Læs mere

Om: Er uddannet købmand og har efteruddannet sig til merkonom i indkøb og som projektleder og har en diplomuddannelse i erhvervsøkonomi. Har været ansat i Danmission Genbrug siden marts 2013.

Arbejdsopgaver: Udvikler og servicerer Danmission Genbrugs butikker i det nordjyske med særligt ansvar for Dankort, internet, telefoni og EDB til butikkerne.

Troels Toft
Stiftbestyrlesesformand, Helsingør stift. Forhenværende Fagkonsulent i Danmission

Anne-Lise Klausen
Medlem af Danmissions bestyrelse

alklausen@ncg.dk
Læs mere

Institutional analysist, governance specialist

Henning Kristensen
Medlem af Danmissions bestyrelse

hk@blaakilde-efterskole.dk
Tlf.: 97 37 11 63
Læs mere

Efterskole forstander, Blåkilde Efterskole

Johannes Konstantin Neergaard
Foredragsholder og forhenværende medlem af Danmissions bestyrelse

Læs mere

Selvstændig.

Johannes var i 1991 udsendt som volontør med sin kone, Berit Poulsen Neergaard, til Tanzania for Danmission (DMS).Han har desuden som medlem af Danmissions bestyrelse besøgt Myanmar i 2013.

Johannes holder Danmission-foredrag i hele landet.

Johannes Kühle
Medlem af Danmissions bestyrelse. Stiftbestyrlesesformand, Aalborg stift.

johs.kuehle@gmail.com
Tlf.: 2226 7970
Læs mere

Cand. theol, pastor emeritus

Lone Primdahl Dolmer
Medlem af Danmissions bestyrelse

lpd@km.dk
Tlf.: 24456244
Læs mere

Sognepræst

Sune Hjertmann Frederiksen
Medlem af Danmissions bestyrelse