Knytter kontakter mellem kirker ude og hjemme

Knytter kontakter mellem kirker ude og hjemme

Ny netværkskoordinator i Danmission med ansvar for foredrag og unge.

Den folkekirkelige organisation Danmission har ansat Karin Borup Ravnborg som ny netværkskoordinator. Karin Borup Ravnborg er 46 år, cand.mag. med en tillægsuddannelse i journalistik. Hun har en stor interesse for formidling af kirkeligt udviklingsarbejde, har tidligere arbejdet med informationsarbejde for Luthersk Missionsforening og kommer senest fra en stilling som kommunikationsmedarbejder i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
Som netværkskoordinator får Karin Borup Ravnborg til opgave at knytte kontakter mellem Danmissions bagland herhjemme og det arbejde, organisationen udfører i samarbejde med kirker i Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark. Det sker blandt andet gennem sparring med de mange dygtige foredragsholdere, udsendte, medarbejdere og volontører. Karin Borup Ravnborg får også ansvar for samspillet med Danmission Unge.
Om sine forventninger til arbejdet siger hun: “Det bliver spændende at møde de mange støtter og ildsjæle rundt i landet og sammen med dem være med til at udvide netværket og kendskabet til Danmissions arbejde. Mit hjerte banker særligt for de unge – at de må føle sig rummet og finde deres ståsted i et stærkt værdibaseret handlingsfællesskab, hvor de kan være med til at gøre en forskel. Jeg glæder mig over den smittende iver og umiddelbarhed, som de går til opgaverne med, og ser frem til et samarbejde om at styrke passionen for Danmissions indsats i det kirkelige udviklingsarbejde.”