Orientering fra generalsekretæren, juni 2014

Generalsekretær Mogens Kjær har skrevet en orientering om Danmission.

Repræsentantskabsmøde 2014

Forberedelserne til mødet har stået på længe. Der har været afholdt møder i alle stifter og genbrugsråd, der er blevet valgt repræsentanter og de er blevet meldt til. Vi er også i fuld gang med at trykke mødepapirerne som rapporten for arbejdet i 2013, årsregnskabet for 2013, som viser hidtil uset høje og meget glædelige indtægter på 74 mio. kr., der er udarbejdet forslag til budget for 2015 og til det fremadrettede arbejde. Der er meget at glæde sig over i Danmission, og vi har fortsat store opgaver at løse.

I forbindelse med mødet vil vi desuden fejre 150 års arbejde i Indien. Vi venter gæster fra Arcotkirken, mindst 10 ser det ud til, fra Jeypore ved biskop Julious Sontosh og fra Den Nordlige Evangelisk Lutherske Kirke ved Dr. Joyen Kisku, som er formand for synoden og generalsekretær Saroj Chand Jha. Vi regner med at de fleste indere vil være her en halv snes dage og vil komme på besøg nogle steder i landet. Hvis der er nogle der gerne vil have deres besøg, er de velkomne til at spørge om det kan lade sig gøre.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet er der som altid valg til bestyrelsen. Hanne Rosenberg og Johannes Konstantin Neergaard genopstilles og der er pt. i hvert fald en til kandidat på vej til opstilling. Det bestyrelsesvalgte medlem af bestyrelsen, Jørgen Skov Sørensen, har valgt at udtræde i forbindelse med repræsentantskabsmødet efter 9 år i bestyrelsen, så bestyrelsen skal have fundet en afløser for ham.

Missionssynet

Vi er nu nået så langt med at formulere på ny hvordan vi ser på os selv og vores opgave i Danmission, at bestyrelsen kan lægge et forslag frem til godkendelse. Det har haft en lang tilblivelseshistorie og repræsentanterne har ved to møder kunnet give udtryk for deres holdninger og meninger. Forhåbentlig har vi ramt noget der kan skabes almindelig enighed om.

Ny styringsstruktur for folkekirken

Det kirkeministerielle udvalg, der har udarbejdet et forslag til hvordan folkekirken styres fremover, har fremlagt sine anbefalinger, som kirkeministeren har sendt i høring. Bestyrelsen finder at det forslag, som et flertal i udvalget anbefaler, er et godt og velafbalanceret forslag, som bestyrelsen støtter i høringen. Udvalgsflertallet anbefaler at der vælges og udpeges et Folkekirkens Fællesudvalg med ansvar for folkekirkens økonomi og indre anliggender og med repræsentanter fra de frie folkekirkelige organisationer.

Folkemødet

Danmission var godt med på det netop overståede folkemøde på Bornholm. Vi var med i teltet Mellem Himmel og Jord sammen med andre kirker og kirkelige organisationer og deltog i møder og debatter om bl.a. religionsfrihedens rolle i dansk udenrigspolitik.

Desuden deltog Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, der medvirkede i debatter om ulandsbistandens størrelse, klimaforandringer, mission blandt muslimer og folkekirken på landet. Folkemødet er desuden et frugtbart sted at netværke, dele synspunkter og skabe opmærksomhed om Danmissions arbejde bl.a. hos politikere.

Rejs med Danmission

Det er besluttet at der skal gives flere tilbud om at rejse med Danmission, så endnu flere får mødt det store arbejde vi er med i. Der findes en oversigt over rejsetilbuddene på hjemmesiden under ’Rejs Ud’. I efteråret er der mulighed for at komme til Tanzania og Libanon. Rejsen til Indien er udsolgt. Det sidste tilbud er en rejse til Egypten i oktober.

Økonomi

Vi har haltet lidt bagefter når det drejer sig om indtægterne sammenlignet med sidste år, men med udgangen af maj er det vendt til et plus på ca. 1 mio. kr. Det skyldes højere indtægter fra arv og ikke mindst fra genbrug, hvor der er god fremgang. Indtægterne fra personlige og kollektive gaver ligger lidt under sidste års niveau, desværre. Det ville vi så gerne have rettet op på. Det er vigtigt at flere støtter Danmissions betydningsfulde arbejde. Jo mere støtte, jo mere kan vi hjælpe.

 

Mogens Kjær