Ny bog af Danmissions tidligere generalsektretær Harald Nielsen

"Bone Falck Rønne - En pioner i folkeoplysning og mission" lyder titler på Harald Nielsens nye biografi, som udkommer 1. september

I år er det 250 året for præsten Bone Falck Rønnes fødsel, og i den anledning udkommer Harald Nielsens biografi om præsten.

Bogen omhandler Rønnes afhængighed af sin samtid og hans indflydelse på tiden i overgangen mellem 1700’erne og 1800’erne.

Hans Raun Iversen, dr. theol. h.c., Lektor i praktisk teologi, Leder af Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet, skriver om bogen:

”Vi kender Grundtvig, men hvem kender Bone Falck Rønne, der blev født knapt 20 år før Grundtvig? Målt med vor tids målestok var de begge vækkelseskristne, selv om de ikke tilsluttede sig vækkelsesbevægelserne.  På hver deres måder ville de forene det menneskelige og folkelige med det kristelige og kirkelige. Som pioner indenfor pædagogik, socialforsorg, landbrug, præstearbejde, bibelsag og mission udfoldede Falck Rønne en energi og et iværksættergen på omgangshøjde med Grundtvigs. Hvor Grundtvigs nationale engagementer slog rod lokalt, bredte Falck Rønnes lokale engagementer sig nationalt. Derfor er det en sand horisontudvidelse at læse Harald Nielsen bog om denne anderledes Grundtvig 20 år før Grundtvig.”

Bestil allerede bogen nu og spar!

Læs mere om bogen og bestil den her: “Bone Falck Rønne” af Harald Nielsen