Katolikker i Det Hellige Land om kristenforfølgelse

Brug betegnelsen kristenforfølgelse med varsomhed! Sådan lyder det i en udtalelse fra katolske ledere i Mellemøsten, der er interessant i den hjemlige debat, som Danmission er blevet en del af.

”Forfølgelse! Ordet er på mange menneskers læber i den vestlige verden. Det siges, at kristne forfølges i dagens Mellemøsten! Men, hvad er det, der virkelig sker? Hvordan kan vi som kristne og som kirke tale ærligt og hæderligt om de lidelser og den vold, som finder sted i regionen?”

I en udtalelse forholder ledere fra den katolske kirke i Det Hellige Land sig til spørgsmålet: Forfølges kristne i Mellemøsten?

”Vi forstår fuldt ud vores kristne brødre og søstres frygt og lidelse, når de pga. vold mister familiemedlemmer eller jages bort fra deres hjem. De har ret til at regne med vores solidaritet og forbøn… Men den gentagne brug af ordet ”forfølgelse” i visse kredse (hvor man normalt kun refererer til, hvad kristne bliver udsat for af kriminelle, der kalder sig muslimer) gavner kun ekstremister, både i og uden for regionen, som ønsker at plante fordomme og had og sætte mennesker og religioner op mod hinanden. Det er nødvendigt, at kristne og muslimer står sammen imod de nye ekstremistiske og destruktive kræfter.”

I udtalelsen fra den juridiske kommission Justitia et Pax under The Assembly of Catholic Ordinaries appellerer de gejstlige til, at vi bruger ordet ”kristenforfølgelse” med varsomhed. Vold, der rammer kristne, er ikke nødvendigvis forfølgelse. Læs hele dokumentet (på engelsk) – klik her.

Danmissions generalsekretær, Mogens Kjær, har deltaget i en hjemlig debat om samme emne – nemlig hvornår der er belæg for at bruge betegnelsen ”kristenforfølgelse”. Her slår han fast, at der finder forfølgelse af kristne sted – også i den arabiske verden. Men at vi skal skelne mellem kristenforfølgelse og diskrimination. Og han fastslår samtidig, at vi også skal bekæmpe forfølgelse af kristne, ligesom vi skal bekæmpe diskrimination af kristne.

Danmission støtter de kristne i Egypten. Vi arbejder for, at de accepteres som borgere på lige fod med alle andre og frit kan udøve deres tro, og vi hjælper med genopbygning af ødelagte kirker.

Din menighed kan få en egyptisk venskabsmenighed – læs mere her

Du kan også som enkeltperson støtte de kristne kirker i Egypten – klik her