Mission og motorcykler

Danmission får ny fagkonsulent med ansvar for menighedsopbygning og kristent vidnesbyrd

Hvordan møder vi som kristne vores medmennesker? Og hvordan får vi evangeliet ud på tværs af kulturer og generationer? Det er nogle af de spørgsmål, Troels Toft, skal arbejde med, når han 1. januar 2014 tiltræder som ny fagkonsulent i Danmissions Kirke & Dialog-team. Her får han særligt ansvar for menighedsopbygning og kristent vidnesbyrd. Og han skal arbejde med at fremme kirkens liv og vækst både i Danmark og i Danmissions samarbejdslande.

For Troels Toft handler jobbet primært om at det at rådspørge hinanden.

”Grundlæggende set mener jeg, at vi – altså kristenheden i Vesten – har meget at lære af andre, af dem vi arbejder for og iblandt. Det handler om at spørge og lytte til kolleger og dem, vi ønsker at række ud til og har et ansvar overfor,” fortæller Troels Toft, der håber at kunne bruge sine egne erfaringer fra 3 år som missionær i Cambodja og bidrage med nye perspektiver på det at være udsendt til mission.

TroelsToft_billede

Nanja, Mads, Adam og Troels

”Min egen erfaring med at bo og arbejde i udlandet er, at det var svært at få tid til at overveje sin tilgang til arbejdet. Der var mange praktiske gøremål, der skulle nås, og jeg savnede til tider at få et nyt perspektiv på min måde at gøre tingene på. Det håber jeg på at kunne være behjælpelig med.”

Troels Toft er 36 år og uddannet teolog fra Københavns universitet. I 2012 vendte han med sin familie hjem fra Cambodja, hvor han var udsendt af Luthersk Mission. Her arbejdede han som underviser i teologi ved Pnomh Penh Bibelskole og i et projekt, hvis formål var at hjælpe unge mænd med at få en uddannelse som motorcykelmekanikere.

I den nyoprettede stilling i Danmission skal han bl.a. arbejde med religionsmødet mellem kristne og buddhistermed vinklen: Hvordan er og bringer kirken et kristent vidnesbyrd i en kultur præget af buddhisme.

Et af de spørgsmål, som optager Troels Toft, er, hvordan vi skal forstå mission i en moderne kontekst. Hans bedste forbillede på mission er Jesus selv.

”For mit eget vedkommende er beretningen fra Johannesevangeliet kapitel 13 om fodvaskningen skærtorsdag aften helt central, når vi taler om mission og fattigdomsbekæmpelse. Her viser Jesus Peter, at det først og fremmest er ham, som tjener Peter, og ikke omvendt. Jesus taler om sin frelsende gerning, og her har Peter intet at gøre eller bidrage med, han kan kun tage måbende imod Jesu frelse. Umiddelbart efter siger Jesus: ’Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.’”

For Troels Toft er det vores opgave som kristne, at afhjælpe nød og elendighed på alverdens mulige måder, samtidig med at vi lader Gud arbejde gennem os med den frelse, som kun Han kan række vores medmennesker.

”Beretningen om fodvaskningen er jo ikke en skabelon for vores arbejde, men den udfordrer til, at vi ligesom Jesus bruger det gunstige øjeblik og tænker kreativt og kontekstuelt om det at være hans disciple.”

Troels Toft er ansat som sognepræst i Græsted kirke, indtil han påbegynder sin stilling i Danmission ved årsskiftet. Han bor i Græsted, men er født og opvokset i Vestjylland, nærmere bestemt i Rækker Mølle ved Skjern. Han er gift med Nanja og har to børn, Adam og Mads, på 6 og 9 år