Danmission er på finansloven

Danmission er på finansloven

14 mio. kr. om året i 4 år! Det er resultatet af, at Danmission - som den første missionsorganisation - har fået en rammeaftale med Danida.

Som den første missionsorganisation har Danmission fået en rammeaftale med Danida. Det betyder, at Udenrigsministeriets støtte til Danmissions arbejde er kommet på finansloven med 14 millioner kroner om året. Aftalen træder i kraft i dag 1. januar og løber over 4 år frem til 31.12.2017 – med udsigt til, at den fornyes.

”Vi er taknemmelige for rammeaftalen, som er en anerkendelse af Danmission og vores tilgang til udviklingsarbejde. Organisationer med en rammeaftale nyder den tillid fra Danida, at vi selv kan prioritere pengene over en længere årrække og på tværs af de lande, vi arbejder i. Det gør vores indsats ude i verden mere effektivt. Vi kan nemlig arbejde både mere langsigtet, fleksibelt og strategisk, og vi skal bruge mindre tid på løbende at skrive ansøgninger om tilskud,” siger Nik Bredholt, programchef i Danmission.

Den nye rammeaftale omfatter Bangladesh, Cambodja, Egypten, Myanmar, Tanzania og Indien, som fases ud efter to år.

At Danmission nu er på finansloven som de største danske organisationer, der arbejder med fattigdomsbekæmpelse, ændrer ikke vores tilgang til arbejdet.

”Danmissions særkende er og vedbliver at være, at vi er forankret i den kristne tro. Udenrigsministeriet er ikke berøringsangst over at indgå aftale med en trosbaseret organisation, men fremhæver tværtimod som noget positivt, at vores kristne værdier er fundamentet både i fattigdomsbekæmpelse og i kirke- og dialogarbejdet,” siger programchefen.

”Danmission er en moderne og effektiv kirkelig organisation, og Udenrigsministeriet ønsker ikke at ændre vores metoder for fattigdomsbekæmpelse. Tværtimod! Aftalen er en anerkendelse af vores strategi. Vi har fortsat fokus på at udruste folk til selv at gøre noget ved de forhold, der forhindrer dem i at udnytte deres ressourcer og hævde deres ret. For det er det, der sikrer varige forbedringer. Danmission er med til at opbygge stærke civilsamfund gennem aktive borgere og organisationer, ligesom vi arbejder med konfliktløsning og fredelig sameksistens. Sideløbende arbejder vi for bedre forhold for fattige og udsatte mennesker, som skal sikres adgang til ressourcerne – fx jord og vand – og have mulighed for at tjene til livets opretholdelse,” forklarer Nik Bredholt.

Programaftalen fjerner ikke behovet for private gaver. Danmission skal stadig indsamle 20 procent oveni for at få bevillingen. Og langt fra alle Danmissions projekter er med i aftalen. Så der er fortsat hårdt brug for private gaver. Både til fattigdomsbekæmpelse, men bestemt også til de to andre sider af vores mission – nemlig mundtlig forkyndelse af evangeliet og religionsdialog.