Læs formandens beretning på repræsentantskabsmødet

Læs formandens beretning på repræsentantskabsmødet

"Mission har med mødet med mennesker at gøre," sagde Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, da han i dag aflagde sin mundtlige beretning på Danmissions repræsentantskabsmøde 2017.

“Ét af de møder, som har brændt sig fast i min erindring, er mødet med lederen af de protestantiske kirker i Egypten Andrea Saki,” sagde Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, da han i dag aflagde sin mundtlige beretning på Danmissions repræsentantskabsmøde 2017

“Jeg mødte Andrea, første gang jeg var i Egypten med Danmission for 7 år siden til en konference om klimaudfordringer i Egypten og Danmark, og hvilken betydning det havde eller burde have i forhold til kirkernes arbejde. Andrea, som leder vores store kristne partnerorganisation CEOSS, har været på besøg flere gange her i Danmark – også ved vores repræsentantskabsmøder, og senest mødte jeg ham i Cairo i januar.

Andrea sagde for nogle år siden, da vi var ved at tage afsked på CEOSS’s kontor i Cairo: ‘Peter, vi protestantiske kristne i Egypten takker dagligt Gud for samarbejdet med Danmission. Vi takker for jeres besøg og for vores mulighed for at besøge jer i Danmark. Vi takker for den gensidige inspiration og for jeres menneskelige og økonomiske engagement i vores projekter.

Men I danskere bor altså langt væk. Og I skal være klar over, at de kristnes fremtid ikke står og falder med jer og jeres regeringer i Vesten. De kristnes fremtid i Egypten, ja i hele Mellemøsten, står og falder med vores relationer til vores muslimske medborgere. Derfor er samtalen og samarbejdet på tværs af religiøse forskelle så vigtigt for os, på græsrodsniveau ude i landsbyerne og blandt religiøse ledere. Peter, husk det, når du kommer hjem. For hvis I i Danmark og andre i Vesten får talt de store problemer, vi har her i Egypten og andre lande i Mellemøsten, op som en kamp mellem islam og kristendom, som et sammenstød mellem civilisationer – så vil I skubbe til en udvikling, der gør det sandsynligt, at der ikke vil være flere kristne i Mellemøsten om to generationer.’ 

De ord tænker jeg ofte på,” sagde Peter Fischer-Møller og roste i den forbindelse regeringens finanslovsforslag om at bruge 2 mio. kr. på forøget fokus på maginaliserede religiøse minoriteter – herunder ikke mindst forfulgte kristne. 

Formanden tog også fat på Danmissions særkende: Nemlig at vores arbejde i Mellemøsten, Asien og Afrika – og herhjemme i Danmark tilsammen udgør det, som er kernen: MISSION. Kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse udgør hver sin side i en trekantet.  

Også Danmission Genbrug fik ord med på vejen: 

“Der er andre end os, der har fundet ud af, at genbrug er godt. Konkurrencen er blevet hårdere både om varer og om frivillige. Hvor genbrug tidligere mest var et område for velgørende organisationer, skyder der i disse år private genbrugsmarkeder op, og nu er også kommunerne kommet på banen. Konkurrence kan være med til at udvikle vores arbejde, og flere butikker giver en større samlet volumen til gavn for kloden, men jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sende en hilsen til det offentlige, til stat og kommuner om, at man ikke – ved besværliggørende lovgivning og offentlig støtte til egne genbrugsbutikker – må skubbe de velgørende organisationer ud af genbrugsarbejdet. 

Samtidig vil jeg gerne takke politikerne i Folketinget for at have åbnet mulighed for, at kontanthjælpsmodtagere og efterlønnere nu bedre kan engagere sig frivilligt i genbrug.” 

Danmissions genbrugsarbejde er stadig i fin form. Men den stigende konkurrence kan aflæses på regnskabet, samtidig med at udgifterne til at drive genbrug er steget. Også konkurrencen om den frivillige arbejdskraft kan mærkes ude i butikkerne, hvor frivillige tager flere og længere vagter og man alligevel nogle steder bliver nødt til at lukke tidligere eller holde hele lukkedage. 

“Vi er dybt taknemmelige for det store frivillige arbejde, der fortsat lægges i genbrug, og vi ved, at vi skal passe på vores frivillige, og at de ikke skal presses til at påtage sig flere og større opgaver end de har lyst til. Det at fastholde glæden ved og engagementet i frivilligt arbejde er en af Danmissions vigtige opgaver i årene fremover,” sagde Peter Fischer-Møller. 

Læs hele den mundtlige beretning her::Formandens-beretning-2017 

Foto: Jon Spangsvig