Danmissions repræsentantskabsmøde er en festlig weekend med vigtige drøftelser, gode gensyn og nye møder på kryds og tværs.

Men dette års repræsentantskabsmøde, der afholdes fra den 31. august til 1. september, bliver også sidste repræsentantskabsmøde med Morten Skrubbeltrang i spidsen som formand. Af personlige årsager har Morten Skrubbeltrang valgt at gå af.

Morten Skrubbeltrang har stået i spidsen for organisationen siden 2019. Her har han været en af hovedkræfterne i at føre Danmission godt og sikkert gennem nogle år præget af store forandringer, siger Danmissions generalsekretær, Julie Koch.

”Der skal lyde en kæmpe tak fra hele organisationen til Morten for det store arbejde, han sammen med den øvrige bestyrelse har lagt i at udvikle og sætte en retning for vores organisation. Danmission har haft en fantastisk formand i Morten, som både har visioner for og hjerteblod i organisationen. Jeg er glad for, at jeg i min første tid som generalsekretær har kunnet trække på hans store viden og kompetence,” siger Julie Koch.

Det har været fem år som formand for en organisation i rivende udvikling, siger Morten Skrubbeltrang, som glæder sig over at efterlade Danmission i gode hænder. Han fremhæver, at Danmission i de seneste fem år er kommet tættere på partnere, tættere på organisationens bagland og samtidig er blevet mere fokuseret i arbejdet.

”Retningen er sat, gode folk er med omkring arbejdet i både Danmark og ude i verden, og behovene er fortsat store,” siger Morten Skrubbeltrang.

Han understreger, at der stadig er meget, der mangler at blive gjort.

”Desværre bliver det uden mig som formand. Jeg har valgt at træde tilbage som formand for Danmission i forbindelse med årets repræsentantskabsmøde. Jeg har for et lille år siden fået konstateret Parkinson og må derfor prioritere min tid anderledes. Jeg er heldigvis meget lidt mærket af sygdommen indtil videre, men for at det må fortsætte sådan længst muligt fremover, må jeg bruge meget mere tid på at holde min krop i gang end hidtil, og det går desværre ud over mit frivillige engagement. Jeg vil ikke bruge tid og plads på at sige tak for nu endnu, men blot glæde mig over, at Danmission også fremover vil være i gode hænder,” siger han.  

Danmissions bestyrelse indstiller næstformand Louise Buch Viftrup som ny bestyrelsesformand. Louise Buch Viftrup har været medlem af bestyrelsen siden 2017 og næstformand siden 2019. Samtidig indstilles bestyrelsesmedlem Michael H. Munch som ny næstformand.

Til det kommende repræsentantskabsmøde den 31. august til 1. september 2024 er der valg til bestyrelsen, der siden repræsentantskabsmødet i september 2023 har haft en vakant plads.

Har du et bestyrelsesmedlem i maven, eller kender du én, der kunne være Danmissions nye bestyrelsesmedlem? Så læs med i boksen nedenfor.

Om Danmissions bestyrelse

Bestyrelsen er Danmissions øverste ledende organ og ansætter organisationens generalsekretær, der står for den daglige ledelse af sekretariatet. Bestyrelsen, der mødes seks gange årligt, er ansvarlig for organisationens virke, årets aktiviteter og budget og har en tæt dialog med generalsekretæren.

Bestyrelsen består af i alt 12 medlemmer, hvoraf ni medlemmer er valgt af repræsentantskabet, som er Danmissions øverste myndighed og består af 240 medlemmer. De resterende tre bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen selv.

Er du Danmissions nye bestyrelsesmedlem?


Hvorfor stille op som bestyrelsesmedlem? Danmissions bestyrelse er organisationens ledende organ og er ansvarlig for organisationens virke. Som medlem af bestyrelsen bidrager man til at lægge de overordnede og strategiske linjer i organisationen, og man får mulighed for at dykke ned i alle dele af arbejdet i en udviklings- og missionsorganisation. Man bliver desuden del af et fællesskab, hvor hvert medlem bidrager med forskellige interesser og fagligheder.

Hvordan stiller man op som bestyrelsesmedlem? Forslag til kandidater til bestyrelsen skal sendes til formand Morten Skrubbeltrang senest 10 uger inden repræsentantskabsmødet (senest den 23. juni 2024) på mail ms@haslekirke.dk. Forslaget skal være underskrevet af mindst fem repræsentantskabsmedlemmer, eller kandidaten skal være indstillet af bestyrelsen.

Hvad laver man som bestyrelsesmedlem? Som bestyrelsesmedlem er man medansvarlig for årets aktiviteter og budget, og man tager del i diskussioner og beslutningsprocesser, der er med til at forme organisationens arbejde og fremtid. Det er også bestyrelsen, der står for at ansætte organisationens generalsekretær, som står for den daglige ledelse af sekretariatet.

Hvad kræver det at være bestyrelsesmedlem? Som bestyrelsesmedlem deltager man typisk på fire heldagsmøder årligt samt et møde forud for det årlige repræsentantskabsmøde og et onlinemøde med særligt fokus på arbejdet i Danmissions programlande. Der er ingen krav til viden eller faglig ekspertise, men det er afgørende, at man som bestyrelsesmedlem har interesse for Danmissions arbejde, mission, kirke, udvikling, frivillighed og ledelse.