Foråret er over os, det vokser og gror i jorden omkring os, og solen titter mere og mere frem. Det er altid godt at mærke, hvordan påskens budskab om livet, der sejrer over døden, her på vores breddegrader følges af naturens gang.

I bestyrelsen går tingene også sin gang efter nogle begivenhedsrige måneder. En af bestyrelsens allervigtigste opgaver er at ansætte den rigtige generalsekretær, og det er vi overbeviste om, at vi har gjort. Julie Koch er godt i gang som generalsekretær og har allerede været rundt i stort set hele landet for at besøge stifter, genbrugsbutikker og andre frivillige samt haft tid med alle medarbejdere på sekretariatet i Hellerup. Nu er hun også i gang med at besøge Danmissions partnere, og det blev indledt med et besøg hos Arcot Lutheran Church i Indien – vores ældste partnerskab, der rækker snart 160 år tilbage i tiden. Her var der både lejlighed til at se og møde det nuværende arbejde, gøre sig tanker om partnerskab og så ikke mindst se tilbage i historien og få en fornemmelse af, hvad betydningen af så mange års følgeskab har været i praksis. Uden at forstå fortiden er det nemlig særdeles svært at se ind i fremtiden.

Partnerskaber har også fyldt på bestyrelsens bord siden sidst. Her har der nemlig været arbejdet med en opdatering af vores partnerskabspolitik, hvor vi får tydeliggjort, at det er afgørende for Danmission at have mindst én stærk kirkelig partner i alle vores arbejdsområder. Mange steder findes de allerede, og andre steder vil det være noget, der skal arbejdes med fremover. Det gør man ikke fra den ene dag til den anden, men det er et fokuspunkt fremover, og der er tålmodighed til det lange, seje træk.

Derudover havde vi på det seneste bestyrelsesmøde også online-deltagelse af landecheferne fra vores regionskontorer i Østafrika og Mellemøsten. Det gav os mulighed for at høre sidste nyt om arbejdet ude i verden, også i de områder, der lige nu er særdeles udfordrede. Det øvrige arbejde rundt i verden fyldte også, idet vi på mødet fik en oversigt over alle vores programmer. Oversigten viser en stor mangfoldighed i vores arbejde, men også at vi i større og større grad lykkes med at arbejde med de indsatsområder, som vi ønsker, og som vi er stærke i. Vi kan ikke alt, men vi kan noget særligt inden for både teologisk udvikling, dialog og fred samt bæredygtigt forvalterskab.

En anden debat, der fyldte omkring bestyrelsens bord, var snakken om organisationens demokratiske struktur. Arbejdet med at se på, hvordan vi skaber den bedst mulige struktur for vores engagement i Danmission er sat i gang. Det vil også komme til at fylde på årets repræsentantskabsmøde den 31. august til 1. september, hvor der lørdag vil være fokus på Danmissions demokratiske struktur og dens muligheder og udfordringer. Der er behov for tid og refleksioner på tværs af organisationen om, hvordan vi bedst kan skabe en god struktur.

Repræsentantskabsmødet er et godt sted til den snak – og så må de kommende år vise, hvilke ændringer der eventuelt er brug for til at skabe den gode struktur. På bestyrelsesmødet hørte vi et oplæg om danskernes frivillighed og engagement og fik input og idéer til, hvordan der kan skabes en organisation omkring dette. Udfordringen er nemlig at finde en struktur, der både tager hensyn til generelle samfundstendenser og den tid, vi er til i, men som også tager hensyn til Danmissions særlige historie og DNA.

På sidste bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen desuden årsregnskabet for 2023. Det er et meget flot resultat, der viser et overskud på 1,1 millioner kroner mod et budgetteret underskud på 1,7 millioner kroner. Overskuddet skyldes primært et meget flot år i genbrug og midler fra private givere, for vi er i 2023 samtidig lykkedes med at bruge flere penge på projekter med vores partnere end budgetteret. Det er vi glade for, for det har hele tiden været et mål at sende flere penge afsted til gode projekter, end vi tidligere har gjort, og der bruges nu samlet mere end 43 millioner kroner på programarbejdet.

I de seneste fem år er der sket rigtig meget i Danmission, og vi er på vej i en god og bæredygtig retning. Vi er kommet tættere på vores partnere, tættere på baglandet, og vi er blevet mere fokuserede i vores arbejde. Retningen er sat, gode folk er med omkring arbejdet i både Danmark og ude i verden, og behovene er fortsat store. Men meget mangler fortsat at blive gjort. Desværre bliver det uden mig som formand. Som det er skrevet andetsteds i nyhedsmailen, træder jeg tilbage som formand for Danmission i forbindelse med årets repræsentantskabsmøde. Jeg har for et lille år siden fået konstateret Parkinson og må derfor prioritere min tid anderledes. Jeg er heldigvis meget lidt mærket af sygdommen indtil videre, men for at det må fortsætte sådan længst muligt fremover, må jeg bruge meget mere tid på at holde min krop i gang end hidtil, og det går desværre ud over mit frivillige engagement. Jeg vil ikke bruge tid og plads på at sige tak for nu endnu, men blot glæde mig over, at Danmission også fremover vil være i gode hænder. 

Bliv medlem


Vil du også være en del af Danmission?

Bliv medlem og støt Danmissions arbejde med at fremme kirkens arbejde i lokalsamfundet, bæredygtigt liv og fredelig sameksistens.

Som medlem får du mulighed for at sætte dit aftryk på organisationen.