Kübra Karagöz 

29 år
Kandidatstuderende på Interreligiøse islamstudier ved Københavns Universitet
 


Hvorfor deltager du i dialoglejren?

Med en bachelor i Mellemøstens sprog og samfund og en kandidat i Interreligiøse islamstudier kender jeg efterhånden klimaet på området i en dansk kontekst. Men jeg vil gerne udvide min horisont og lære mere om, hvordan interreligiøs dialog foregår andre steder i verden, hvor der også lever muslimer og kristne side om side, men hvor rammerne for dialog og sameksistens er anderledes end her i Danmark. 

Hvad tager du særligt med dig fra lejren?

Jeg er blevet overrasket over, hvor meget jeg har til fælles med de unge fra MENA-regionen, kristne som muslimer. Vi italesætter forskellene mellem trosretninger og lande imellem os, men jeg kan se mig selv i mange af deres refleksioner på tværs af tilhørsforhold. Ikke nødvendigvis i deres livserfaringer, men i deres tro.”  

Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen

33 år
Præst i den danske folkekirke 


Hvorfor deltager du i dialoglejren?

Jeg er for tiden præst på Københavns Vestegn, hvor beboersammensætningen er kendetegnet ved multikulturalitet og -religiøsitet. Mit virke som præst her giver nogle oplagte muligheder for at engagere mig i interreligiøs dialog. Jeg håber, at min deltagelse på dialoglejren kan blive et startskud til at engagere mig mere i interreligiøs dialog, medborgerskab og demokratiskabelse – både på et personligt plan, men også i min rolle som præst i folkekirken. 

Hvad tager du særligt med dig fra lejren?

Det har været øjenåbnende at høre om og opleve, hvor stor forskel der er på at leve i Danmark – et relativt homogent, fredeligt og sekulariseret land, hvor der er én majoritetsreligion og -kirke – og så at leve i de lande, hvor vores meddeltagere kommer fra. Vi har mange blinde vinkler for eksempel i forhold til den udstrakte religions- og ytringsfrihed, vi måske ofte tager for givet i Danmark. Mødet med de andre unge har givet mig bedre forudsætninger for at tale med nydanskere, der enten selv har boet i regionen, inden de kom til Danmark, eller har familie og rødder dér. 

Sarah Jane Redmond


32 år
Cand.theol. og projektleder i Danmission
 

Hvorfor deltager du i dialoglejren?

I kraft af mit arbejde var det helt oplagt at deltage i dialoglejren. Jeg er nysgerrig på at få perspektiver og nuancer på de aktuelle emner og problematikker, vi står overfor sammen på tværs af Danmark og Mellemøsten. I Danmark, som i mange andre lande, er der en stigende polarisering særligt i ungemiljøer og online, og jeg savner værktøjer og perspektiver til at ’blive i midten’ i dialogen – hvordan kan vi både være tro over for, hvad vi tror på, og indgå i fællesskaber på tværs af forskelligheder? 

Hvad tager du særligt med dig fra lejren?

For mig, der er en del af den danske folkekirke med en protestantisk kristen baggrund, har det været inspirerende og givende at være i en interreligiøs kontekst. Det er ikke et rum, der er særligt fremtrædende i Danmark og slet ikke ét, jeg har været i før med andre unge. Jeg håber, at det er et område, vi kan styrke i Danmark, og at vi kan blive bedre til at træde ind i fællesskaber på tværs af tro og livssyn.

Othman Ajjawi


21 år
Studerer Erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet  


Hvorfor deltager du i dialoglejren?

Min interesse for interreligiøs dialog stammer fra mit engagement i en lokal forening, hvor min egen tro har fået lov til at blomstre. Jeg deltager i dialoglejren for at dykke dybere ned i praktiske teknikker, man kan bruge for at facilitere interreligiøs kommunikation, og for at bygge broer mellem folk med forskellige religiøse baggrunde. 

Hvad tager du særligt med dig fra lejren?

Jeg har fået en bedre forståelse af, hvor komplekse og samtidig smukke interreligiøse relationer kan være. Jeg har oplevet, hvordan åben og ærlig dialog kan omdanne fordomme til venskaber. Den erfaring har lært mig værdien af at lytte og af den dybe respekt, som er nødvendig, når man navigerer mellem forskellige verdenssyn.

Billedserie: Se glimt i galleriet herunder fra dialoglejren i Istanbul

Dialoglejr i Istanbul

Hvordan skaber man dialog og godt medborgerskab på tværs af tro, kulturer og regioner? Det spørgsmål udgjorde omdrejningspunktet for en firedages dialoglejr i Istanbul, som Danmission afholdt i samarbejde med vores partner Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD).

Her mødtes 20 yngre deltagere fra Jordan, Irak, Syrien, Libanon og Danmark for at diskutere medborgerskab, dele samtaler om tro og værdier og ikke mindst møde hinanden på tværs af forskelligheder.

På lejren fik deltagerne værktøjer til at skabe interreligiøs dialog og perspektiver på medborgerskab, samfundsdeltagelse og de udfordringer, vi sammen står over for på tværs af Europa og Mellemøsten.