Mogens Kjær i P1 Morgen om forfølgelse af kristne

I forbindelse med dagens samråd i udenrigsudvalget blev Danmissions generalsekretær spurgt om, hvordan vi arbejder med dialog som middel til at bekæmpe krænkelse af de kristne i Mellemøsten. Religionsdialog nytter!

Hør interviewet med Mogens Kjær – klik her. Mogens Kjær er på kl. 8.16 under overskriften “Gensidig religionsforståelse kan sagtens lade sig gøre

Forfølgelse af kristne var et tilbagevendende emne i dagens P1 Morgen. Her kan du høre de øvrige dele af indslaget – du finder tider og overskifter til højre på skærmen.

Kl. 6.09: Klaus Wivel, forfatter til bogen ”Den Sidste Nadver”, om forfølgelse af kristne i Nordafrika og Mellemøsten. Under overskriften “Tid til fordømmelse frem for dialog

Kl. 6.53: Esben Lunde Larsen (V) om, hvorfor han har været med til at indkalde til samrådet. Under overskriften “Venstre: Regeringen må sætte ind over for forfølgelse af kristne

7.35: Udenrigsminister Martin Lidegaard (R), som er i samråd i dag kl. 14, om, hvad Danmark gør og kan gøre imod religiøs forfølgelse. Under overskriften “Udenrigsministeren i samråd i P1 Morgen

Udenrigsudvalget har bedt udenrigsminister Martin Lidegaard (R) i samråd for at redegøre for regeringens holdning til forfølgelse af kristne rundt om i verden og for, hvad regeringen konkret vil gøre ved det. Anmodningen kommer fra Søren Pind og Esben Lunde Larsen (V).

”Forfølgelsen af kristne er et af de helt store problemer i verden i dag. Det er en problemstilling, regeringen stort set ikke forholder sig til, alt imens vi ser, at den tyske regering har gjort det til et særligt indsatsområde. De har fokus på det, og det mener vi også, den danske regering bør have,” siger Esben Lunde Larsen.

I interviewet på P1 i morges svarer udenrigsministeren, at regeringen også har øje for diplomatisk pres, men at man følger tre spor – hvilket er meget på linje med den tidligere regerings politik:

”For det første hæver vi pegefingeren gennem direkte diplomatisk kontakt,” siger Martin Lidegaard og tilføjer, at det han Danmark fx gjort flere gange over for Pakistan.

”For det andet støtter vi FN, EU og andre, som arbejder målrettet med området. Og for det tredje bruger vi udviklingsbistanden fx støtter vi somaliske modstandsgrupper, ligesom vi arbejder nedefra gennem uddannelse og lignende,” siger ministeren.

Danmissions generalsekretær, Mogens Kjær, fastslår, at det er vigtigt, at Danmark over for andre regeringer påtaler, når kristne og andre forfølges og undertrykkes på grund af deres religion. Men er også enig i at det ikke kan stå alene.

Svigter den danske regering forfulgte kristne rundt om i verden ved ikke at påtale forfølgelse af kristne og kræve, at de ansvarlige regeringer beskytter de kristne mindretal?

”Regeringen med udenrigsminister Martin Lidegaard i spidsen skal påpege problemer på øverste politiske niveau og gøre det klart, at det er uacceptabelt, hvis myndighederne enten selv diskriminerer religiøse minoriteter eller ser gennem fingre med forfølgelse. Det gælder de kristne, som udgør skønsmæssigt 75 procent af verdens religiøst forfulgte, ligesom det gælder alle andre forfulgte.

Men mindst lige så vigtigt og effektivt er det, at den danske regering hjælper forfulgte kristne gennem støtte til dialog og demokrati. Det sker fx gennem Det Arabiske Initiativ, som giver penge til at ændre de holdninger og samfundsstrukturer, der er baggrunden for diskriminationen.”

Hvad gør Danmission?

”Danmission har betydelige kontakter til kristne i Afrika, Asien og Mellemøsten, hvor vi arbejder. Vi har spurgt vores kristen venner i Egypten, Libanon og Syrien, som i disse år er særlig hårdt presset, hvad vi skal gøre for at hjælpe dem. De understreger for det første, at de ønsker at blive i deres eget land. Her er de født og opvokset. Her hører de til. Dernæst understreger de, at de ikke ønsker at blive set på som en særlig minoritet, der helt særligt skal støttes af Vesten. De kristne i Mellemøsten vil først og fremmest gerne betragtes som borgere og have fuldt medborgerskab, hvor de har samme rettigheder og pligter som alle andre. Det er en enorm opgave, for der er megen mistro og meget had mellem befolkningsgrupperne, som det er nødvendigt at gøre noget ved gennem dialog – det er altså sværere at hade og forfølge en person, man kender.

Dialog er derfor en integreret del af alt Danmission arbejde. Tag fx Egypten. Her har muslimer vendt deres frustration og hævntørst mod de kristne, der ses som forrædere, efter at militæret tog magten, og over 50 kirker og kirkelige institutioner er brændt af. Det had skal der arbejdes med ude blandt folk, hvilket Danmission gør sammen med vores kristne partnerorganisationer.”

Er dialog ikke bare tom snak? Hvordan kan det være med til at forhindre, at kristne ikke forfølges?

”Vi ser mange positive eksempler på, at den lokale imam og præst er kommet på god fod med hinanden efter at have deltaget i vores dialogarbejde, og at muslimer derfor har beskyttet kristne mod overgreb. Forleden var der eksplosioner uden for den anglikanske kirke på Zanzibar, hvor Danmission arbejder med dialog mellem den kristne minoritet og det muslimske flertal. Efterfølgende opsøgte imamen præsten og spurgte, om nogen var kommet noget til, og om han kunne hjælpe.

På Zanzibar arbejder dialogcentret også med noget så konkret som fodbold. Først oprettede vi et fodboldhold med både kristne og muslimske unge, og siden har vi afholdt turneringer, hvor der fx var en kamp mellem bander og politiet. Det er med til at skabe relationer og nedbryde hadet, når man har løbet rundt efter den samme fodbold i 2×45 minutter.”