Nyt blod i Danmissions bestyrelse

Nyt blod i Danmissions bestyrelse

Der var stor udskiftning i Danmissions bestyrelse, da der skulle vælges fire medlemmer på årets repræsentantskabsmøde i Nyborg. Formand, Morten Skrubbeltrang, blev valgt ind med stor opbakning fra salen.

På årets repræsentantskabsmøde blev Karina Mogensen Aallmann, Birgitte Søgaard Lauta og Michael Hvistendahl Munch valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang, der hidtil har været udpeget af bestyrelsen, blev også valgt som bestyrelsesmedlem.

Her kan du læse en kort beskrivelse af hver af de nyvalgte medlemmer.

Morten SkrubbeltrangMorten Skrubbeltrang

Morten er cand.theol., 44 år og præst i Hasle Kirke. Siden 2019 har han været bestyrelsesformand i Danmission.

”Jeg vil arbejde for, at vi fortsat er skarpe på, hvad vi er sat i verden til, dygtige til at skabe forandring i samarbejde med vores partnere og bedre til at skabe engagement blandt frivillige i alle aldre.”


Karina Mogensen AallmannKarina Mogensen Aallmann

Karina er cand.theol., 51 år, sygehuspræst på OUH, Svendborg Sygehus og sognepræst i Hjallese Kirke.

”Jeg glæder mig til at være med Danmissions maskinrum og vil arbejde for de kristnes vilkår og den kristne forankring rundt om i verden”.


Birgitte Søgaard LautaBirgitte Søgaard Lauta

Birgitte er cand.mag. i arabisk/mellemøstlige samfund, 43 år og ansat i Rigspolitiet.

”Jeg vil arbejde for at bygge bro mellem det arbejde, der udføres i Danmission og de frivillige, ligesom jeg også vil arbejde for at sætte de religiøse institutioner mere i spil – også i Danmark.”


Michael Hvistendahl MunchMichael Hvistendahl Munch

Cand.theol., 34 år, sognepræst i Bredstrup og Pjedsted og sundhedshuspræst i Fredericia

”Jeg vil arbejde for en redefinering af ordet ’mission’, så flere oplever, at mission er, når vi arbejder for håb, tilgivelse og liv, som også er de gennemgående ord i det nye missionssyn.”


Tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen

Irene Bro Brinkmeyer, Peder Eriksen og Karsten Lund blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsesformand, Morten Skrubbeltrang gav en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Flemming Christensen, næstformand (valgt første gang i 2012), Mette Møbjerg Madsen (valgt første gang i 2015) og Anne Birgitte Reiter (valgt første gang i 2018)

Danmissions bestyrelse består af i alt 12 medlemmer, hvoraf de ni vælges direkte af repræsentantskabet, mens bestyrelsen udpeger de sidste tre medlemmer.

Morten Skrubbeltrang genvalgt som formand

På det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet blev Morten Skrubbeltrang genvalgt som formand, Louise Buch Viftrup blev valgt som ny næstformand, mens Robert Hinnerskov og Henning Kristensen blev valgt som nye medlemmer af Forretningsudvalget.


Mere fra Danmissions repræsentantskabsmøde 2021: