Danmissions

Initiativ Støttepulje

Få støtte til dit Danmission-initiativ…

Vi belønner initiativ…

Danmissions Initiativstøtte kan søges til initiativer der har til formål at fremme det frivillige engagement i Danmission ved at skabe og styrke sagsdrevne handlingsfællesskaber.

Det er et krav til initiativerne, at de er nyskabende og baseret på frivilligt arbejde.

Støtten ydes som engangstilskud til en opstartsperiode, og det skal tilstræbes, at initiativerne derefter er bæredygtige både økonomisk og i forhold til frivillig indsats.

  • Hvem kan søge? Initiativstøtten kan søges af grupper af frivillige bestående af min. 3 personer, der alle skal være medlemmer af Danmission.
  • Prey Lang betyder ’Vores skov’ og den er med til at regulere lokale vejrsystemer, som afkøler luften, afkorter tørtiden og genererer regn, hvilket er essentielt for landbruget, der er afhængig af nedbør.
  • Danmission har siden 2014 arbejdet sammen med lokale partnere og grupper af skovbeskyttere for at mindske den ulovlige fældning af træer i  Prey Lang.
  • Mange af de lokale i skoven er analfabeter, har ingen uddannelse og er samtidig økonomisk afhængige af de naturressourcer, de kan hente i skoven.