Efter overgrebet har Thida brug for hjælp

Seksuel vold og partnervold er udbredt i Cambodja: hver femte kvinde har oplevet vold i nær relation

Efter overgrebet har Thida brug for hjælp

Seksuel vold og partnervold er udbredt i Cambodja: hver femte kvinde har oplevet vold i nær relation

Den skam, Thida følte efter overgrebet, fik hende til at trække sig ind i sig selv og afskære sig fra andre mennesker, så ingen skulle opdage, hvad der var overgået hende. Men en lørdag fortæller hun i sin kvindegruppe om, hvordan hun som 16-årig blev udsat for seksuelt misbrug af sin onkel.

I kvindegruppen bliver kvinder lyttet til uden fordømmelse. De får undervisning i at håndtere stress og angst og i at insistere på deres værdighed og rettigheder.

Sammen med den kristne organisation Mission Dove arbejder vi med at:

  • Skabe kvindegrupper, hvor kvinder kan mødes for at bearbejde vold, traumer og stigmatisering
  • undervise kvinderne i at håndtere stress og angst, at sætte sunde grænser og insistere på deres værdighed og rettigheder
  • uddanne dem til at sætte deres viden og kompetencer i spil i deres egne lokalsamfund.

Vær med!

Du kan også støtte her:

Støt traumeramte kvinder i Cambodja

Kvinders rettigheder i Cambodja:

Cambodjas forfatning fra 1993 forbyder kønsbaseret diskrimination og garanterer lige rettigheder for mænd og kvinder.

I 2005 indførte den cambodjanske regering en lov, der kriminaliserer vold i hjemmet. På trods af dette er seksuel og fysisk vold mod kvinder, ifølge FN, udbredt i Cambodja. I en undersøgelse fra 2015 sagde hver femte cambodjanske kvinde, at hun har oplevet fysisk eller seksuel vold fra en nær partner, mens hver tredje mand indrømmede at have udsat sin partner for vold.

Samtidig fortæller Danmissions partner Mission Dove, at undertrykkende kulturelle normer som Chbab Srey – på dansk ’kvindereglen’ – stadig er udbredte i det cambodjanske samfund. Det flere hundrede år gamle adfærdskodeks var en del af det officielle skolepensum indtil 2007 og dikterer, at kvinder er underlagt mænd og skal indtage særlige roller i hjemmet og samfundet.