Omgivet af Prey Lang-skovens træer i det nordvestlige Cambodja ligger den naturskønne sø Boeung Thom. Det maleriske område er ikke bare beriget med en usædvanlig biodiversitet, det er også hjemsted for Kuy-folket. En oprindelig befolkningsgruppe, hvis liv og levebrød er dybt forbundet med skoven.

I generationer har Kuy-folket været afhængige af skoven for at skaffe byggematerialer, medicin og mad. Men skovfældning og ulovligt fiskeri har eroderet deres levegrundlag og kastet Kuy-folket ud i økonomisk sårbarhed.

Derfor samarbejder Danmission med Prey Lang Community Network (PLCN) om at skabe alternative indtægtskilder for lokalsamfundene og mindske deres afhængighed af skovens ressourcer.

Indsatsen har blandt andet udmøntet sig i et bæredygtigt økoturiststed, som forener bæredygtig udvikling og skovbeskyttelse, fortæller Hoeurn Sopheap, som er en af de lokale drivkræfter bag initiativet.

“Vi ønsker at forbedre levevilkårene for mennesker i lokalsamfundet, så de kan forsørge deres familier. Vigtigst af alt ønsker vi at øge bevidstheden om at beskytte skoven og biodiversiteten i Boeung Thom. Men økoturisme er nyt for os, og vi mangler stadig at opbygge færdigheder. Vi har brug for at kunne lære af økoturismesektoren,” understreger han.

Danmission støtter vores lokale partner Prey Lang Community Network (PLCN) i at skabe nye indtægtskilder for den oprindelige befolkningsgruppe Kuy-folket i Cambodja.


Brolægger vejen for bæredygtig udvikling
På trods af begrænsede ressourcer har lokale ved egen kraft bygget økoturiststedet op fra bunden og har blandt andet opført fire broer, så lokale lettere kan færdes omkring søen og forhindre den ulovlige fiskeri, som området er plaget af.

Broerne har fået særegne navne som ”Den Første Kærligheds Bro” og ”Skæbnebroen under Træet”, der symboliserer den spirituelle forbindelse mellem Kuy-folket og den natur, der omgiver dem, forklarer Hoeurn Sopheap.

”Her kan besøgende love hinanden evig kærlighed og bede om velsignelse ved vores åndelige sted, Nak Ta Boeung Thom,” fortæller han.

Ud over turistfaciliteterne har lokalsamfundet anlagt en række køkkenhaver og en gård med vilde grøntsagssorter. Det skal ikke blot styrke biodiversiteten, men også beskytte vilde grøntsagssorter, der er truede af skovrydning og klimaforandringer.

Samtidig giver køkkenhaverne turister mulighed for at smage Kuy-folkets traditionelle mad, forklarer den lokale kvinde Srey Sophan, der er medskaber af initiativet.

“Når folk kommer på besøg, siger de, at de aldrig før har smagt de vilde grøntsager, vi dyrker her. Det er en ny og helt særlig oplevelse for os,” fortæller hun.

Hvad er økoturisme?

Økoturisme er en form for turisme, der har til formål at øge bevidstheden om natur og miljø.

Hvor regulær turisme kan øge indtægter for lokale, risikerer den også at påvirke samfundet og miljøet negativt. Som modsvar er økoturismen opstået – en bæredygtig form for turisme, der er til gavn for både naturen og lokalbefolkninger.

Økoturisme lægger vægt på turistens økologiske og sociale ansvar i mødet med lokalområdet. Den kan bringe nye ressourcer og leveveje til lokalsamfund, men på deres betingelser.

Vis mere Vis mindreBiodiversitet og økonomisk diversitet
Som en del af projektet har Srey Sophan fået uddannelse i at dyrke andre former for grøntsager og opdrætte andre dyr. Det skaber både indtægter for økoturiststedet, men også for landsbyboerne selv, fortæller hun.

“Før vidste jeg ikke, hvordan man dyrkede agurker. Jeg dyrkede kun ris, men det rakte ikke til at forsørge min familie. At dyrke grøntsager har øget mine indtægter, så jeg har midler til at støtte mine børns uddannelse. Det er en stor glæde og en lettelse,” fortæller hun.

På den måde har projektet potentiale til at ændre både lokalsamfundets økonomiske landskab og bevare skovens ressourcer, forklarer landechef for Danmission i Cambodja, Peter Herum.

”Førhen tappede de oprindelige folk harpiks fra skoven, som de har ejet i mange generationer. Men nu er træerne fældet, og de har ikke indtjeningen længere. At hjælpe dem til at finde alternative indtjeningsmuligheder er vigtigt for, at de kan opretholde deres eksistensgrundlag, men også for deres identitet. Når de mister skoven, mister de også deres spiritualitet, som er relateret til skoven,” fortæller han.

Derfor er målet også, at støtten til netværket ikke blot giver lokale flere indtægtskilder og bedre livsvilkår, men også bedre forudsætninger i deres kamp for at beskytte skoven, understreger Peter Herum.

”Vores rolle er at styrke lokalbefolkningen økonomisk og sikre, at de har midler til at organisere sig og udvikle sig. Det skaber en bæredygtighed i deres struktur, som kan udmønte sig i deres kamp for en bæredygtig brug af naturens ressourcer.”

Fakta om projektet

I samarbejde med det lokale skovnetværk Prey Lang Community Network (PLCN) arbejder Danmission for at skabe alternative indtægtskilder for den oprindelige befolkningsgruppe Kuy-folket i Kampong Thom-provinsen.

Det gør vi ved at støtte skovnetværket med økonomiske ressourcer og midler til udvikling og kapacitetsopbygning. Støtten betyder blandt andet, at lokale kan oprette initiativer som økoturismestedet.

Projektet sigter mod at mindske Kuy-folkets afhængighed af den truede skov og forbedre deres levestandarder. Det giver dem bedre forudsætninger for at beskytte og bevare Prey Lang-skoven for fremtidige generationer.   

Skovbeskyttelse i Cambodja


Prey Lang er Cambodjas største skov og hjem for over 200.000 mennesker, som i mange generationer har levet af skoven og dens ressourcer.

Desværre er Cambodja hårdt plaget af ulovlig skovhugst. Faktisk satte landet verdensrekord i skovrydning i 2021, hvor 1,5 procent af landets skove forsvandt.

Derfor arbejder Danmission sammen med lokale partnere og frivillige netværk – heriblandt Prey Lang Community Network (PLCN) om at bevare og beskytte skoven.

Arbejdet er en del af vores indsats for at sikre retfærdig og bæredygtig brug af naturens ressourcer til gavn for både mennesker og miljø. Læs mere om vores arbejde i Prey Lang her: Skovbeskyttelse i Cambodja – Danmission