Vi er allerede tre måneder inde i 2024. Året går stærkt, når der er meget at gøre, og det er der i Danmission. Vi arbejder i lande, hvor vores indsats kan gøre en forskel for udsatte mennesker: For eksempel i Libanon, hvor familier på sjette måned er drevet på flugt fra kampene på grænsen til Israel. Og i Myanmar, hvor vilkårene for civilbefolkningen forværres, og det militære diktatur netop nu strammer grebet om civilsamfundet. I disse to og i alle de 12 lande, Danmission arbejder i, er der brug for vores forbøn og fortsatte tilstedeværelse med evangeliet om Jesus Kristus i ord og i handling.

I bestyrelsen er vi glade for at have ansat en ny generalsekretær, Julie Koch, som kommer fra stillingen som international direktør i Mellemfolkeligt Samvirke og den 1. marts er tiltrådt i stillingen som generalsekretær. Vi glæder os til, at I får lejlighed til at møde hende – både i Danmission magasin, som netop er udkommet, og til årsmøder i stiftsbestyrelserne i løbet af foråret, hvor hun vil deltage i så mange som muligt. Vi glæder os også over, at vi fik sagt godt farvel til Kristian Sloth og takket for den store indsats, han har stået bag som generalsekretær for Danmission. Da Kristian Sloth trådte til i 2019, var det med mandatet til at skabe fornyelse, og rigtig meget er sket med ham i front. I bestyrelsen ser vi frem til at føre det arbejde videre med Julie Koch i spidsen – og i samarbejde med sekretariatet og alle de stærke kræfter, der er engagerede i vores bagland.

De seneste par måneder har vi arbejdet støt videre på de indsatser, vi har igangsat – både på landekontorerne ude i verden og herhjemme i Danmark. I slutningen af januar lancerede Danmission en aftale med Silkeborg Højskole om et fremtidigt samarbejde. Et vigtigt skridt i vores arbejde med at udvikle bæredygtige partnerskaber og værdifællesskaber, som kan engagere endnu flere i Danmissions arbejde. Et andet spirende samarbejde er ”Netværket for det grønne kirkelige udviklingssamarbejde,” som Danmission har udviklet sammen med Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU). Initiativet, som blev sat i søen i slutningen af februar, samler danske udviklingsorganisationer om at udveksle viden og inspiration i en trosbaseret tilgang til den grønne dagsorden. Et spændende tiltag, som knopskyder fra vores arbejde for bæredygtigt forvalterskab og brug af naturens ressourcer.

Læs mere: Nyt samarbejde skal bringe højskoleelever tæt på Danmissions arbejde

Vi havde derfor også en fyldig dagsorden til årets første bestyrelsesmøde i slutningen af januar. Her diskuterede vi særligt rammerne for vores arbejde ude i verden, og hvordan vi skaber de bedst mulige vilkår for dette arbejde. Både i forhold til at sikre samarbejde med stærke kirkelige partnere, men også hvordan vi arbejder med noget så jordnært som registreringer og tilladelser til at være til stede i vores programlande. Det fylder meget at få lov, for verden er desværre ikke sådan indrettet, at vi uden videre kan mødes på tværs af grænser, nationaliteter og kulturer. Det er også omdrejningspunktet for landechef i Cambodja, Peter Herums, “Brev fra en udsendt.”

Det og meget andet glæder vi os i bestyrelsen til at vende med jer i den kommende tid på årsmøderne i stifterne, hvor vi får mulighed for at mødes ansigt til ansigt med flere af jer.

Bliv medlem


Vil du også være en del af Danmission?

Bliv medlem og støt Danmissions arbejde med at fremme kirkens arbejde i lokalsamfundet, bæredygtigt liv og fredelig sameksistens.

Som medlem får du mulighed for at sætte dit aftryk på organisationen.