Carl Hertz-Jensen

Bor i Vejle
Medlem af Haderslev stiftsbestyrelse


Hvorfor deltager du på repræsentantskabsmødet?
Mission er et hjertebarn for mig, og det har det altid været. Jeg er opkaldt efter min morfar, der var missionær i Kina, og min moster var missionær i Indien. Jeg har besøgt missionsområder flere gange især i Tanzania og Indien, hvor jeg også har været udvekslingspræst. Jeg har været præst i Vendsyssel, ved Horsens-Hammer Kirker, hvor vi havde besøg af en præst fra Indien. Nu er jeg engageret i Nørremarkskirken i Vejle, hvor jeg sidder i kontaktgruppen for vores venskabsmenighed i Ntoma ved Bukoba i Tanzania.

Hvad er det bedste ved at deltage i Danmissions repræsentantskabsmøde?
Det er at møde alle de her mennesker, som man har udviklet mission sammen med et helt liv. Og samtidig at deltage i samtalen om, hvordan vi gør det bedst i dag.
 
Hvad er det vigtigste punkt på programmet for dig?
Jeg synes, det er vigtigt at fejre 75-års jubilæet. Og så betyder det organisatoriske rigtig meget. Jeg er et organisations-menneske og ved, hvor uhyre væsentlig denne del er, for at det hele fungerer.

Cæcilie Jessen

Bor i Nylars på Bornholm
Sognepræst i Vestermarie-Nylarsker Pastorat
Valgt af Københavns stiftsbestyrelse som repræsentant


Hvorfor deltager du på repræsentantskabsmødet?
Mit første møde med Danmission var, da jeg som syvårig første gang var med på Blåvandgård sommerlejr. Jeg har været engageret lige siden. Da jeg læste teologi, var jeg udvekslingsstudent i Libanon gennem Danmission. Da jeg blev præst på Bornholm, kom jeg med i den Danmission-gruppe, vi har her.

Repræsentantskabsmødet er en mulighed for at få indflydelse på Danmissions arbejde. Det er her, de store linjer tegnes. Det er også en mulighed for at forbinde sig med alle de mange, der er engagerede i Danmission. Her kan man også møde udsendte medarbejdere – og tidligere udsendte medarbejdere.

Hvad er det bedste ved at deltage i Danmissions repræsentantskabsmøde?
Det er bare virkelig dejligt at mødes og tale sammen og fejre gudstjeneste sammen – det er et absolut højdepunkt for mig. Det er her, tingene samles, og det hele giver mening. Derudover er jeg forbløffet over, hvor meget vi har at sige og hvor stor adgang, der er til at præge Danmission. Selvom jeg var meget ung første gang jeg deltog, blev jeg hørt.
 
Hvad er det vigtigste punkt på programmet for dig?
Jeg ser frem til drøftelserne af den nye rullende handlingsplan. Der er spændende nye tiltag i forhold til engagement og et øget fokus på teologi og kirke.

Jeg synes også, at workshoppen om vildledende teologi var meget spændende. Her fornemmer man, at det betyder noget, det, Danmission gør.

Tage Verner Mortensen

Bor i Vejle
Valgt af Haderslev stiftsbestyrelse som repræsentant


Hvorfor deltager du på repræsentantskabsmødet?
Jeg deltager, fordi Danmissions arbejde – særligt i Tanzania – interesserer mig. Det har det gjort siden 1977, hvor jeg i to år var bosat i Dar es Salaam som ingeniør for ingeniørrådgivningsfirma COWI med min kone og vores to børn på dengang tre og fem år. Samtidig har min kone og jeg i mange år været engageret i Danmission – først i kredsarbejdet og så i Danmission Genbrug, hvor jeg var engageret i over 10 år. Jeg har tillige siddet i repræsentantskabet i omkring 20 år.

Derudover har Nørremarkskirken i Vejle i over 30 år haft en venskabsmenighed i Ntoma ved Bukoba i Tanzania, som vi gennem tiden har besøgt og støttet i Danmission-regi. Det er efter min mening dét, der giver allermest.

Hvad er det bedste ved at deltage i Danmissions repræsentantskabsmøde?
Det bedste er at møde nye og gamle bekendte og samtidig høre om Danmissions arbejde og de udsendte. Det glæder mig meget, at Danmission nu har åbnet sit landekontor i Tanzania. Det er en vigtig del af den udvikling, Danmission er i gang med.
 
Hvad er det vigtigste punkt på programmet for dig?
Der er to særligt vigtige punkter for mig: Dels workshoppen om bæredygtigt forvalterskab, som er et nyt arbejdsområde i Tanzania. Og så fejringen af 75 års samarbejde med vores partnere i Tanzania. På den måde forener repræsentantskabsmødet min store interesse og kærlighed for Tanzania og for Danmission – særligt i år, hvor Danmission fejrer 75 års samarbejde med kirken i Tanzania.

Danmissions repræsentantskabsmøde

Den første weekend i september mødes repræsentanter fra Danmissions 10 stiftsbestyrelse til det årlige repræsentantskabsmøde for at drøfte Danmissions arbejde og retning. Mødet finder sted på Hotel Nyborg Strand, og på programmet er blandt andet det ordinære repræsentantskabsmøde med godkendelse af beretning og årsregnskab, valg til bestyrelsen mv.

Repræsentantskabsmødet 2023, der fandt sted den 2. og 3. september på Hotel Nyborg Strand, havde temaet ’75 års medvandring’ og fejrede 75-årsjubilæet for Danmissions samarbejde og følgeskab med Tanzania.

Læs mere om årets repræsentantskabsmøde her:
Reportage: Livlig debat og fællesskab i højsædet
Årets ildsjæl 2023 kåret