”Da jeg tog uddannelsen, opdagede jeg, at fred ikke bare er fravær af bomber og krig. Fred er en måde at leve sammen på,” siger 41-årige Hamis al-Hamis, der har taget en diplomuddannelse i interkulturelle relationer på Zanzic – Zanzibar Interfaith Centre.

Zanzic er et dialogcenter på Zanzibar i Tanzania, som Danmission i samarbejde med Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) etablerede i 2009. Her har man gennem årene faciliteret en lang række aktiviteter, der støtter op om, at mennesker, trods forskelligheder, kan leve sammen i fred.

Siden 2017 har centret, i samarbejde med Tumaini University i Dar es-Salaam, udbudt en toårig diplomuddannelse i interkulturelle relationer. Her undervises de studerende i fag som kulturmøde, etik, kommunikation, globalisering og religion.

Fra studerende til projektkoordinator
Idéen med uddannelsen er at udruste de studerende, så de positivt kan arbejde med interkulturelle møder og med kulturelt og religiøst betingede konflikter.

Og netop det fik Hamis al-Hamis mulighed for umiddelbart efter, at han havde færdiggjort sin uddannelse på Zanzic i 2020. Han blev nemlig ansat som projektkoordinator, og hans opgave var at åbne et Zanzic-center på øen Pemba, der er en del af den øgruppe, der udgør Zanzibar.

På Pemba kæmpede man med politisk uro og radikaliserede religiøse grupper. Godt 95 procent af befolkningen er muslimer og knap fem procent er kristne, og det var vanskeligt at opretholde en fredelig sameksistens.

Hamis al-Hamis fortæller om situationen, da han for tre år siden kom til Pemba for at etablere centret:

”I begyndelsen, når jeg kom i kirken eller moskéen, troede de andre, at jeg kom for at prædike omvendelse, og de tøvede med at lukke mig ind. Kristne og muslimer var nærmest bange for hinanden.”


Kvindegrupper skaber fred
Sådan er det ikke længere, fortæller Hamis al-Hamis. Og én af grundene til det er de kvindegrupper, som er en del af centrets arbejde. Her mødes både kristne og muslimske kvinder. De taler om fælles udfordringer – og så dyrker de spinat, syr tørklæder og laver sæbe sammen.

”De sælger varerne på markedet, og pengene deler de med hinanden og fælleskassen, som de bruger til investeringer i nye projekter.”

Centret var med til at starte tre kvindegrupper, der så har inspireret andre kvinder til på egen hånd at etablere nye grupper. Hamis al Hamis kender ikke det præcise antal af kvindegrupper på Pemba, men han er ikke i tvivl om gruppernes betydning.

”Der er ofte nogle af kvinderne, der siger til mig, at inden de startede i en gruppe, kendte de ingen med en anden tro.”

Muslimske kvinder har fortalt ham, at de før i tiden ikke ville tale til en kvinde uden tørklæde. Og kristne kvinder har fortalt, at de dækkede deres hoved til for ikke at blive chikaneret.

”Men sådan er det ikke i dag. Nu taler de sammen og griner sammen. Én fortæller, at hun har været til konfirmation, og de andre ønsker tillykke. Nu deler de højtider,” fortæller en glad Hamis al-Hamis.

Den skrøbelige fred
Og i det hele taget er centret blevet godt modtaget og bliver flittigt brugt af en lang række forskellige grupper – og når Hamis al-Hamis nu besøger kirker og moskéer, så ved de, at han ikke kommer for at prædike omvendelse.

”Nu ved de, at jeg kommer med fred og for at skabe fred,” siger han.

Og fred er netop det, det hele handler om. Og fred er ikke bare fravær af krig, forklarer Hamis al-Hamis.

”Fred er at leve sammen med sine naboer uden at være bange. Fred er at have mad i maven. Fred er at kunne få en uddannelse og at kende sine rettigheder. Fred er en måde at leve sammen på.”

Og netop den form for fred har med Hamis al-Hamis og Zanzics arbejde på øen fået langt bedre vilkår.

Men der er stadig store udfordringer, og samfundet er ikke mere stabilt, end at freden nemt kan forsvinde.

”Vi ser det hver gang, der er valg. Politisk uro medfører ofte, at vi danner os fjendebilleder af dem, vi ikke er enige med. Og fjende rimer ikke på fred,” lyder det fra Hamis al-Hamis.

Derfor er der fortsat brug for Zanzic – og Danmissions støtte til at facilitere dialog og skabe fred i Tanzania.

Dialog og fredsopbygning

Visionen for Danmissions programarbejde er at arbejde for en verden med ”bæredygtigt liv og fredelig sameksistens.”

Med udgangspunkt i denne vision bliver vores programarbejde planlagt inden for tre temaer: Samfundsrelevant teologi, dialog og fredsopbygning samt bæredygtig og retfærdig brug af naturens ressourcer.

Dialogcentret Zanzic er et eksempel på Danmissions arbejde med dialog og fredsopbygning, hvor målet er at styrke inkluderende og retfærdig samfundsopbygning og fremme fredelig konflikthåndtering.

Læs mere om vores arbejde med dialog og fredsopbygning her.

Danmission i Østafrika

  • Danmission har været til stede i Tanzania siden 1948 og har i dag kontor i Stone Town på Zanzibar, hvorfra vi samarbejder med civilsamfundsorganisationer og kirkelige partnere. Siden 2005 har vi desuden samarbejdet med partnere i Kenya om mindre projekter.

  • Danmissions projekter i Tanzania og Kenya fokuserer på at støtte udviklingen af samfundsrelevant teologi, at arbejde for dialog og fred samt at fremme bæredygtig og retfærdig brug af naturens ressourcer.

  • Læs mere om vores arbejde i Østafrika her