Hvert år i september og oktober måned sætter kirker og kristne verden over fokus på det fælles ansvar, vi som mennesker har for naturen. I Danmark kalder vi perioden ”skabelsestiden” – internationalt kaldes den ”Season of Creation”.   

Og sidste år nåede markeringen af ”Season of Creation” til Mellemøsten, hvor Danmissions partner Det Mellemøstlige Kirkeråd – med støtte fra Danmission – holdt gudstjenester og afviklede arrangementer i blandt andet Libanon og Egypten.

Det er særligt relevant at markere skabelsestiden i Mellemøsten, hvor man kæmper med komplekse miljømæssige og sociopolitiske problemer, fortæller Antoine Al Ahmar, der er leder af den teologiske og fælleskirkelige afdeling af Det Mellemøstlige Kirkeråd.

Han fremhæver særligt manglen på vand, ørkendannelse og internt fordrevne flygtninge i regionen som store udfordringer, der er nært forbundne med brug – og overforbrug – af naturens ressourcer. Han forklarer, at det har vidtrækkende konsekvenser.

“Disse problemer forårsager konflikter, nogle gange endda krige, og på den måde kommer vi ind i en ond cirkel, da krig forårsager endnu mere fordrivelse og flere miljøproblemer.”

Kirken taler håb
Ifølge Antoine Al Ahmar har kirken et stort ansvar for at skabe samfundsforandringer og øge bevidstheden om menneskers ansvar for miljøet.

“Hvis vi i dag ser på tallene og forsøger at forholde os til den negative miljøpåvirkning, finder vi intet håb for fremtiden,” fastslår han.

Men netop over for dette mismod kan kirken spille en væsentlig rolle. 

“Kirken kan træde ind og forkynde, at der er håb. Vi tror på Gud og på, at han skabte alt fra ingenting. Så vi må sætte vores lid til ham. Gennem tro kan vi finde motivation til at handle i fællesskab.”

Her spiller Det Mellemøstlige Kirkeråd en afgørende rolle i at forene forskellige kirkesamfund – blandt andet gennem initiativer som ”Season of Creation”, mener Antoine Al Ahmar.

”Fællesskab er afgørende. Det er gennem kollektiv handling, at vi kan slå bro over kløften mellem håbløshed og handling.”


Engagerer unge gennem træplantning
Season of Creation 2023 sætter særligt fokus på træplantningsinitiativer for unge, udviklingen af en grøn teologi og på, hvordan kirker kan blive bæredygtige. På den måde engagerer initiativet kirker, præster og enkeltpersoner i at forholde sig til bæredygtig brug af naturens ressourcer – og til at handle.

Netop engagementet er omdrejningspunktet for 32-årige Garen Yosoulkanians tilknytning til initiativet. Han er landbrugsingeniør og frivilligt medlem af udvalget for ”Season of Creation”. Han står for at engagere unge i Libanon og Syrien. Det gør han blandt andet ved at uddanne og engagere unge i træplantning på tværs af kirkesamfund i de to lande.

“Vores mål strækker sig ud over at forandre landskaber. Vi sigter efter at skabe rum, hvor alle kristne unge kan føle et tilhørsforhold og et ejerskab. På den måde arbejder vi ikke bare for at plante træer, men for at skabe en varig forbindelse til miljøet,” siger han.

Miljøspørgsmålet samler kirker
Selvom religiøse aktører måske for mange ikke står øverst på listen over miljøforkæmpere, har kirken en unik position til at gøre en forskel i spørgsmålet om bæredygtighed, siger Kirsten Auken, der er regionschef for Danmission i Mellemøsten. Kirken er nemlig en primær kilde til værdier og identitet, og der bliver lyttet til religiøse ledere i regionen.

“Derfor kan det at engagere kirken i miljøproblemer være et meget vigtigt bidrag til at øge bevidstheden blandt kristne kirker og kristne om, hvorfor det er så vigtigt at være gode forvaltere af skaberværket. Hvad kan de – vi – konkret gøre for at beskytte naturen og samtidig sikre retfærdighed og lige adgang for alle til naturens gaver,” siger hun.

Netop miljøspørgsmålet er en problemstilling, der kan samle en ellers splittet kristen kirke i Mellemøsten – og gøde jorden for andre initiativer i en region, der står over for store og komplekse udfordringer, mener Kirsten Auken.

”Når et fælleskirkeligt organ som Det Mellemøstlige Kirkeråd styrker samarbejdet på det her område, kan det være en katalysator for at sikre bedre økumenisk samarbejde og øget forståelse imellem kirkerne i regionen – også på andre områder end klima og natur,” siger hun.

Season of Creation

Season of Creation (på dansk skabelsestid) er en periode i kirkeåret, hvor man sætter fokus på Gud som skaber og på skaberværket. Kirker i hele verden sætter hvert år i september og oktober særligt fokus på menneskers ansvar for skabelsen.

I 2022 kom initiativet for første gang til Mellemøsten på initiativ fra Det Mellemøstlige Kirkeråd og med støtte fra Danmission. Her blev der afholdt fælleskirkelige arrangementer flere steder i regionen, for eksempel i Libanon og Egypten.

I 2023 sætter Det Mellemøstlige Kirkeråd – i forbindelse med skabelsestiden – fokus på træplantningsinitiativer for unge, grøn teologi og bæredygtige kirker. På den måde engagerer initiativet kirker, præster og enkeltpersoner i at forholde sig til bæredygtig brug af naturens ressourcer – både internt i kirken og ved at skabe engagement og bevidsthed uden for kirkens mure.

Danmission i Mellemøsten

  • Danmission har været til stede i Mellemøsten siden 1821. Vi har kontor i Libanons hovedstad, Beirut, hvorfra vi samarbejder med et bredt netværk af lokale og regionale partnere i Libanon, Syrien, Egypten, Jordan og Irak.

  • Danmissions projekter i Mellemøsten fokuserer på at støtte udviklingen af samfundsrelevant teologi, at arbejde for dialog og fred samt at fremme bæredygtig og retfærdig brug af naturens ressourcer.

  • Læs mere om vores arbejde i Mellemøsten her.