Madagaskar

Madagaskar

I Madagaskar, der er et af verdens allerfattigste lande og hvor tre ud af fire familier lever i fattigdom, arbejder Danmission med fattigdomsbekæmpelse, dialog og kirkeudvikling.

Vær med i Danmissions Madagaskar Landekreds

Du kan støtte Danmissions arbejde i Madagaskar ved at være med i landekredsen, det koster kun 100 kr. om året


 

 

Hvorfor er der brug for Danmissions arbejde i Madagaskar?

Ca. 80 % af Madagaskar befolkning lever af landbrug, men de færreste kan dyrke afgrøder nok til sig selv og familien. Madagaskars befolkning vokser med 3 % om året, hvilket giver flere munde at mætte og dermed behov for større udbytte. De fleste steder bruges traditionelle dyrkningsmetoder, som giver lille udbytte, men kræver stort arbejde. I kampen for føden bliver nye dyrkningsarealer, som før var skov, inddraget og truer dermed Madagaskars enestående natur. Det er en stor belastning for miljøet og ingen holdbar løsning.

Årlige naturkatastrofer som cykloner og tropiske storme er også med til at forarme landet. Flere tusinder mister hvert år deres høst og hjem p.g.a. oversvømmelser og ødelæggelser.

Folk i Madagaskar søger med glæde imod Madagaskars Lutherske Kirke. Faktisk er tilgangen til kirken så stor, at der ikke er præster eller katekister nok til at sikre de nye menigheder en ordentlig kristendomsoplæring.

Muslimer og kristne har altid levet fredeligt side om side i Madagaskar, men der er brug for at værne om den fredelige sameksistens ved at bringe kristne og muslimer sammen, så de kan lære hinanden bedre at kende og på den måde nedbryde fordomme og få etableret grundlaget for at kunne samarbejde om projekter til fælles gavn i lokalområderne.

Fakta