”Uwakili”.

Ordet betyder forvalterskab på swahili – og så er det navnet på et nyt projekt, som Danmission er i gang med at udvikle sammen med lokale partnere i Tanzania.

Projektet handler om at passe på naturen og miljøet til gavn for mennesker og lokalsamfund.

I Tanzania står man nemlig over for en lang række udfordringer forårsaget af mangel på livsnødvendige naturressourcer på grund af både klimaforandringer, ulighed og dårlig forvaltning. Denne mangel leder til konflikter og uroligheder.

Det er Danmissions partner gennem 75 år, Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT), opmærksom på, og man ønsker, at kirken skal være en del af løsningen på dette omfattende problem.

Sådan lyder det fra Benson Bagonza, der er biskop i Karagwe Stift i det nordvestlige Tanzania, ét ud af de seks stifter, der deltager i projektet.

”Der er mindst tre gode grunde til, at kirken engagerer sig i et projekt som dette. Der er den teologiske grund, nemlig at vi som kristne har fået et særligt mandat af Gud til at passe på kloden. Så er der den etiske grund, at det er os mennesker, der har misbrugt jorden, og derfor må vi hjælpe med at gøre det godt igen. Og så er der den sociale grund, at de mennesker, der bliver ramt af klimaforandringerne, allesammen er vores næste, som vi har et ansvar for,” siger han.

Man lytter til kirken
Kirkens engagement i problemet vækker glæde hos Danmissions nye partnerorganisation, Tanzania Forest Conservation Group (TFCG), der arbejder med skovbeskyttelse.

”Det er vigtigt for os at arbejde sammen med kirken, fordi den allerede er til stede helt derude, hvor der er mest brug for hjælp. Menighederne lytter til det, deres præster og evangelister siger. De har stor tiltro og tillid til deres biskopper og deres kirke, og det har stor betydning,” lyder det fra lederen af TFCG, Charles Meshack.

TFCG’s rolle i projektet bliver at uddanne og vejlede stifterne og andre religiøse ledere om naturressourceproblematikker og de konflikter, som de kan skabe. De skal bistå med faglig viden og informere om de love og politikker, der er på området.

Og det ved de meget om, da de har arbejdet med naturressourceforvaltning og undervisning heri siden 1985.

Mangel på vand skaber konflikt
Charles Meshack giver et konkret eksempel på en konflikt forårsaget af mangel på naturressourcer, som TFCG har været med til at løse.

”Mangel på vand kan være et problem. En landsby på en bjergside oplevede, at den kilde, de plejede at hente vand ved, tørrede ud. Det skete på grund af forandrede regntider, men også fordi der længere oppe ad bjerget var en landsby, hvor de havde fældet en masse træer for at anlægge marker. De marker nåede så at opsluge det meste af vandet fra kilden, inden det nåede ned til den anden landsby. Det skabte konflikt mellem de to byer.”

For at løse problemet var der både brug for redskaber til konflikthåndtering og undervisning i alternative dyrkningsmetoder.

”Begge dele har vi stor erfaring med, og vi ønsker, at vi kan hjælpe til med at finde løsninger, hvor både mennesker og natur kan overleve,” siger han.

Styrke komitéer og udvikle økoteologi
Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) og Danmission bringer en anden nyttig erfaring med sig ind i projektet.

Fra 2018 til 2022 arbejdede man nemlig med at oprette og understøtte lokale landsbykomitéer, hvis formål var – og fortsat er – at være med til at løse konflikter gennem dialog og fortalervirksomhed.

Komitéerne består af omkring 20 repræsentanter fra lokalområdet, og de er sammensat, så både kvinder og mænd, kristne og muslimer samt unge og gamle er repræsenteret.

Der er allerede blevet løst mange konflikter og erfaringen er, at disse komitéer er med til at sikre en højere grad af retfærdighed for alle, og særligt for de mest udsatte grupper i befolkningen.

I løbet af de fire år projektet løb, registrerede man tillige, at op mod 70 procent af alle de sager, som komitéerne behandlede, relaterede sig til konflikter om jordbesiddelser.

Derfor er det oplagt, fortæller Danmissions landechef i Østafrika, Tais Krøger Ziethen, at styrke disse eksisterende komitéer, så de i højere grad bliver i stand til at løse konflikter, der opstår på grund af jordbesiddelser og mangel på livsnødvendige naturressourcer.

”Komitéerne samler relevante aktører, så man kan lave lokale løsninger på lokale problemer uden at skulle igennem dysfunktionelle bureaukratiske processer,” siger han.

Udover at kirken allerede er til stede, der hvor konflikterne opstår, og arbejder med konflikthåndtering gennem landsbykomitéer, er en vigtig del af projektet, at kirken skal arbejde med at udvikle en økoteologi med fokus på forvalterskab – eller på swahili ”Uwakili – da det kan være med til at skabe et engagement i at passe på og forvalte naturens ressourcer til gavn for både mennesker og miljø. Også blandt politiske beslutningstagere.

“Regeringen lytter til kirken. Særligt når den står sammen om konkrete budskaber. En skarp økoteologi kan samle mennesker, på tværs af samfundets øvrige skel, i kampen for en bæredygtig naturforvaltning,” siger Tais Krøger Ziethen.

Bæredygtig og retfærdig brug af naturens ressourcer

Visionen for Danmissions programarbejde er at arbejde for en verden med ”bæredygtigt liv og fredelig sameksistens.”

Med udgangspunkt i denne vision bliver vores programarbejde planlagt inden for tre temaer: Samfundsrelevant teologi, dialog og fredsopbygning samt bæredygtig og retfærdig brug af naturens ressourcer.

Det nye projekt, ”Uwakili”, der præsenteres her i artiklen, er et eksempel på Danmissions arbejde med bæredygtig og retfærdig brug af naturens ressourcer, hvor målet er, at
mennesker og lokalsamfund må komme ud af fattigdom, leve værdigt og samtidig passe på natur og miljø.

Danmission i Østafrika

  • Danmission har været til stede i Tanzania siden 1948 og har i dag kontor i Stone Town på Zanzibar, hvorfra vi samarbejder med civilsamfundsorganisationer og kirkelige partnere. Siden 2005 har vi desuden samarbejdet med partnere i Kenya om mindre projekter.
  • Danmissions projekter i Tanzania og Kenya fokuserer på at støtte udviklingen af samfundsrelevant teologi, at arbejde for dialog og fred samt at fremme bæredygtig og retfærdig brug af naturens ressourcer.
  • Læs mere om vores arbejde i Østafrika her