Akut vandkrise i Egypten

Hjælp Mahmoud med at skaffe vand til i morgen og til fremtidige generationer

Ifølge FN kæmper landet med et årligt vandunderskud på omkring syv milliarder kubikmeter.

Egypten står over for en akut vandmangel, en vandkrise, forværret af overforbrug, klimaforandringer og en hastigt voksende befolkning. Ifølge FN kæmper landet med et årligt vandunderskud på omkring syv milliarder kubikmeter. Det svarer til vores årlige vandforbrug i Danmark gange syv.

Egyptiske landmænd som 46-årige Mahmoud Hosni Tohamy kæmper med at få vand nok til at dyrke
deres afgrøder. Der er ikke vand nok, og nogle landmænd må stå i kø om natten for at få adgang til sparsomme vandkilder.

Danmission støtter Mahmoud og andre landmænd i at få en uddannelse i bæredygtigt landbrug, så de kan bane vejen for en fremtid i Egypten, hvor der er vand nok.


Vand er en livsvigtig ressource. Med din hjælp klæder vi egyptiske landmænd som Mahmoud på til at
dyrke jorden på en måde, så der også er vand i morgen – og til fremtidige generationer.

Støt familiers adgang til vand i Egypten

Det går din støtte til

  • Danmission arbejder sammen med Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS) om at støtte og uddanne 675 landmænd i seks egyptiske regioner i at forvalte vandressourcer på bæredygtige måder.
  • Vi uddanner landmænd i at bruge vandbesparende teknologier og bæredygtige landbrugspraksisser. Dit bidrag går til at give dem de
    nødvendige værktøjer, viden og ressourcer.
  • Vi samarbejder med en lang række parter om at skubbe forandringer i gang, heriblandt trosbaserede aktører, græsrodsbevægelser, lokale myndigheder og ingeniør- og landbrugsstuderende.