Mama Ngeras familie står snart uden vand

Giv et bidrag til familier i Tanzania, der mangler vand

Jeg ved ikke, hvor vi skal finde vand henne, når vandhullet tørrer ud

Mama Ngera
Mama Ngera er 47 år og bor med sin mand og deres fem børn og to børnebørn i den lille landsby
Kiboti i Tanzania. Ressourcerne er knappe, og vandhullerne er familiens eneste kilde til vand. Selvom
regntiden først lige er slut, er vandhullerne udtørrede.
Det skyldes klimaforandringerne – og det skyldes den enorme mangoplantage, som en indisk rigmand har anlagt uden hensyn til de konsekvenser, det har for landsbyens beboere.
Manglen på vand betyder, at Mama Ngeras børn må hente vand tre til fem gange om dagen til afgrøderne og til familien. Det går ud over børnenes skolegang, og familien kæmper for at få mad på bordet.

Med din støtte arbejder Danmission for at sikre retfærdig brug af naturens ressourcer, så mennesker
som Mama Ngera og hendes familie kan leve et værdigt liv.


Støt familiers adgang til vand i Tanzania

Det går din støtte til

Danmission arbejder sammen med den lutherske kirke om at hjælpe landsbyer som Mama Ngeras:

– Vi samarbejder med kirken om at løse naturrelaterede konflikter og at sikre bæredygtig brug af naturens ressourcer.

– Vi støtter kirken i at uddanner lokale i bæredygtige vandings- og dyrkningsteknikker og i at dyrke andre afgrøder.

– Vi klæder kirken på til at facilitere landsbykomitéer, der skal samle lokale om at finde retfærdige løsninger på konflikter om naturressourcer. I Mama Ngeras tilfælde hjælper landsbykomitéen med at finde en løsning med den indiske rigmand.

– Sammen med kirken udvikler vi en økoteologi som engagerer lokalbefolkningen og beslutningstagere i at passe på naturens ressourcer.