Efter Danmissions repræsentantskabsmøde den første weekend i september på Hotel Nyborg Strand, satte Danmissions fire udsendte regions- og landechefer retning mod Danmissions hovedkontor i Hellerup.

Her skulle de mødes med Danmissions øvrige ledelse, der udgøres af generalsekretær Kristian Sloth, vicegeneralsekretær og chef for Ressourcer og Kapacitet Caroline Winther, programchef Martin Rosenkilde Pedersen, økonomichef Jan Tolstrup og kommunikationschef Christina Kofoed-Nielsen.

Landechefmøderne foregår over en uge to gange om året og fungerer som en udvidet ledergruppe, hvor de fire chefer for kontorerne ude i verden og de fem chefer på hovedkontoret mødes for at sikre fremdrift i og koordination af Danmissions udvikling og drift. Specielt i disse år, hvor Danmission gennemfører mange ændringer og nye initiativer, stilles der store krav til strategisk ledelse, koordinering på tværs af kontorer, beslutningskraft og evne til at omsætte strategier til praktiske løsninger.

Vi har spurgt Danmissions fire regions- og landechefer, hvad de særligt tog med sig fra mødet.

Regionschef for Mellemøsten Kirsten Auken:

”Det er vigtigt, at vi har disse møder til at sikre, at der er sammenhæng i vores arbejde ude og hjemme i Danmark. For mig var det virkelig rart at se, hvordan det rykker i forhold til arbejdet i kommunikations- og engagementsafdelingen. Den nye danske hjemmeside er superflot, og det er tydeligt, hvordan det, vi laver ude i verden, spiller direkte ind i det, der foregår i Danmark.

Et af mødets højdepunkter var også at blive præsenteret for de mange engagementsidéer, der handler om at styrke båndene mellem Danmark og arbejdet i programlandene.”

Tais Krøger Ziethen, Danmissions regionschef i Øst Afrika

Regionschef for Østafrika Tais Krøger Ziethen:

”Vi har talt om mange forskellige og vigtige emner. Fordi det i region Østafrika er et nyoprettet kontor, har drøftelserne om nye tiltag i forhold til evaluerings- og rapporteringssystemer været særligt interessante.

Jeg ser frem til, at vi endnu tydeligere kan vise, hvad effekten af vores arbejde er – og i den proces også få øje på de ting, vi kan gøre bedre.”

Landechef for Myanmar Jørgen Mahnke Skrubbeltrang:

“Mødet er vigtigt for at sikre den organisatoriske koordinering, forventningsafstemning og ikke mindst strategiske retning.

Denne gang hæftede jeg mig særligt ved, hvor langt vi er kommet i forhold til at skabe overblik over for eksempel projektindsatser, resultater og ressourcer på tværs af temaer og lande. Et spændende samspil mellem økonomi- og programafdelingen og så de folk, der arbejder med den bagvedliggende IT-struktur.”

Landechef for Cambodja Peter Herum:

”Vi konsoliderer løbende den udvidede ledergruppe som et beslutningsforum, hvor vi alle kan dele erfaringer og meninger i en tryg ramme.

Vi fik fælles forståelse for muligheder og udfordringer på kort og længere sigt. Vi drøftede konkrete problemstillinger og fandt løsninger eller aftalte, hvordan vi kan komme frem til en løsning.”

Lande- og regionskontorer

Danmission er til stede i Afrika, Asien og Mellemøsten, hvor vi har fire lande- og regionskontorer.

Herudfra arbejder vi for en verden med bæredygtigt liv og fredelig sameksistens. Vores mission er at skabe håb, liv og tilgivelse i dele af verden, der er præget af fattigdom, marginalisering og konflikt.


Klik her og læs om de lande og regioner, vi arbejder i.