Generalsekretær Kristian Sloth har efter godt fire år på posten meddelt Danmissions bestyrelse, at han fratræder sin stilling pr. 31. januar 2024.

Siden 2019 har Kristian Sloth stået i spidsen for Danmissions arbejde, og det har været i en periode præget af forandring og beslutninger af vidtrækkende karakter.

”Bestyrelsen er ked af Kristians opsigelse, men har samtidig både forståelse og respekt for beslutningen. Kristian har ydet en enorm indsats i den store forandringsproces, som Danmission er i gang med. Her har han med sine erfaringer og kunnen, sin måde at være leder på og sit hjerte for sagen været en vigtig drivkraft i arbejdet med den retning, som Danmission arbejder i. Det er en indsats, vi er meget taknemmelige for,” siger Danmissions formand, Morten Skrubbeltrang.

Om sin opsigelse siger Kristian Sloth:

”Det har været nogle fantastisk spændende og udfordrende år med forandringsledelse hver eneste dag. Jeg kommer til at slutte med en god fornemmelse, for vi er nået langt med de mål, vi satte os for godt fire år siden. Samtidig står vi et trygt sted, da vi har en bestyrelse, som særdeles kompetent og vedholdende leder organisationen i den vedtagne retning. Jeg glæder mig til de sidste fem måneder. Det er et privilegium at arbejde i en organisation, der er båret af så meget frivillig energi og passion for sagen. Jeg er velsignet med et forbilledligt samarbejde med formand og bestyrelse, og det er en daglig glæde at arbejde sammen med vores 70 dedikerede medarbejdere i Danmark og på landekontorerne. Og så er der jo samarbejdet med partnerne, som er det, der sætter strøm og hjerteblod til det hele. Når jeg giver stafetten videre, bliver det med god samvittighed, for jeg ved, at jeg til den tid har givet alt, hvad jeg havde at give i dette spændende og meningsfulde job. Og så bliver det godt for Danmission at få tilført ny energi med en afløser, der kan tage os de næste skridt videre i den retning, som jeg fortsat tror på og brænder for. Det bliver spændende at følge.”

Når konstitueringen af bestyrelsen er på plads søndag den 3. september 2023 efter repræsentantskabsmødet, går arbejdet i gang med at forberede ansættelsen af en ny generalsekretær, og bestyrelsen er fuld af fortrøstning for fremtiden.

Morten Skrubbeltrang siger videre:

”Danmission står i dag et solidt sted, hvor vi fortsat skal arbejde benhårdt for at komme tættere på vores partnere og tættere på et større bagland for at være et relevant missionsselskab, der møder verden med evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling. Stregerne er slået for Danmission også i fremtiden, men det kræver fortsat forandring og udvikling. Vi vil i bestyrelsen nu gå i gang med at finde den kommende generalsekretær. Vi glæder os i den forbindelse over det varsel, som Kristian har givet organisationen, for det giver mulighed for en grundig proces, samtidig med at der også frem mod årsskiftet skal løses en række opgaver under Kristians ledelse.”

Kontakt

For yderligere information kontakt:

Formand for Danmission
Morten Skrubbeltrang
Tlf.: 30 662 050

Generalsekretær
Kristian Sloth
Tlf.: 41 999 325