Vores samarbejdspartnere

Danmissions programarbejde tilrettelægges og udføres i tæt samarbejde med lokale organisationer, myndigheder og kirker. Mød nogle af vores samarbejdspartnere her

Dem arbejder vi sammen med

Danmission arbejder gennem og med partnere, hvoraf mange er lokale, mens andre er regionale, nationale eller internationale. Vores samarbejdspartnere har en indsigt i de lokale kontekster og en legitimitet, viden, adgang eller rolle, som Danmission ikke har.

Danmission er en folkekirkelig organisation, og i en kristen optik er vi og vores samarbejdspartnere lemmer på det samme legeme, men med forskellige roller. Det er helt centralt for Danmissions partnerskabstilgang, at vi ikke er her for os selv, men er udsendt til verden for sammen at være i tjeneste med henblik på at styrke og forbedre situationen for mennesker, grupper og lokalsamfund, der er påvirket af fattigdom, marginalisering, diskrimination, konflikter eller lignende – altid i den givne kontekst.

Vi arbejder sammen med partnere, som vi deler mål og værdier med, og vi tilstræber at opbygge lande- og regionsprogrammer med forskellige typer af partnere, som har forskellige kompetencer og som komplementerer hinanden bedst muligt – for mest effektivt at kunne hjælpe i de lande, vi er til stede i.  

Vi samarbejder med kirker og kirkesamfund, med trosbaserede organisationer, civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder, aktører i den private sektor, sociale bevægelser, uddannelsesinstitutioner og tech-aktører.

Her på siden kan du møde et lille udvalg af vores samarbejdspartnere.

Vi arbejder sammen med partnere, som vi deler mål og værdier med, og vi tilstræber at opbygge lande- og regionsprogrammer med forskellige typer af partnere, som har forskellige kompetencer.

Vores samarbejdspartnere

  • Vi samarbejder med kirker og kirkesamfund, med trosbaserede organisationer, civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder, aktører i den private sektor, sociale bevægelser, uddannelsesinstitutioner og tech-aktører.
  • Læs mere om hvorfor Danmission arbejder gennem og med partnere i vores programstrategi. Det er afsnit 4,2 “Partnere – vi arbejder i partnerskaber, gensidighed og følgeskab”
ELCT, Tanzania

Tanzania har i en årrække haft høje vækstrater. Men det går langsomt med at omsætte dem til bedre livsvilkår for landets fattigste, og samfundet er præget af stor ulighed. Det kommer blandt andet til udtryk i adgangen til jord og andre naturressourcer. Småbønder, der lever af afgrøderne fra deres egne marker, bliver presset fra landsbrugsjorden af udenlandske og lokale rigmænd.


Den Evangelisk Lutherske Kirke (ELCT) består af 27 stifter. Siden 1948 har Danmission samarbejdet tæt med ELCT om blandt andet uddannelses- og sundhedsinitiativer og fattigdomsbekæmpelse. I dag samarbejder Danmission med 7 af stifterne, særligt omkring Victoriasøen og Østkyststiftet, der inkluderer Zanzibar og Dar es Salam. I Tanzania er kirkerne samfundets rygrad og spiller en vigtig rolle i at tage hånd om de udfordringer, staten og kommunerne tager ansvar for i Danmark. I dag kredser vores samarbejde med ELCT i særlig grad om interreligiøs dialog og fortalervirksomhed. Vi støtter blandt andet ELCT i at facilitere landsbykomitéer, der tager sig af udfordringer i landsbyerne og sikrer, at alle grupper i samfundet bliver hørt – blandt andet hjælper landsbykomitéerne lokale med at løse konflikter om adgangen til naturressourcer.

Vis mere Vis mindre
FCDC, Libanon

I Mellemøsten har årtiers krige og konflikter skabt dybe etniske, politiske og religiøse skel. Rigtig mange mennesker er marginaliserede og kan kun drømme om helt basale menneskerettigheder. Når ressourcerne er knappe og spændingerne er store, sætter det civilsamfundet og den fredelige sameksistens under pres.

Danmissions lokale partner Forum for Development and Culture (FDCD) blev grundlagt i 2004 og arbejder for at skabe lighed og dialog mellem forskellige etniske, religiøse og kulturelle grupper i Mellemøsten. Den trosbaserede organisation har base i Libanon, men arbejdet forgrener sig over hele regionen gennem et netværk af kirker og organisationer. FDCD tror på, at interaktion transformerer relationer og arbejder derfor med en lang række forskellige initiativer, som skaber møder og dialog mellem forskellige etniske, religiøse og kulturelle grupper i Mellemøsten. Blandt andet uddanner FDCD unge i Libanon og Syrien i at skubbe dialog i gang i deres lokalsamfund. FDCD driver også seks børnecentre i Syrien, der yder hjælp til omkring 1200 syriske børn, som er særligt udsatte på grund af borgerkrigen i landet.

Vis mere Vis mindre
Peace Bridges, Cambodja

Cambodja er et land med mange konflikter. De finder sted på alle niveauer i samfundet; lige fra konflikter i familier til spændinger mellem forskellige befolkningsgrupper. Spændinger og konflikter kan også ses i forhold til landets mange værdifulde naturressourcer, eksempelvis Prey Lang-skoven. Her oplever lokale skovbeskyttere konflikter med ulovlige skovhuggere.

Danmissions lokale partner Peace Bridges, som betyder ”fredsbroer”, uddanner præster, munke, embedsmænd, skovbeskyttere og mange andre til at forebygge og håndtere konflikter. Peace Bridges arbejder under sloganet ”Fred starter med mig”. Først skal den enkelte finde fred med sig selv, før vedkommende kan bidrage til at skabe fred i sin familie, i sin kirke og i sit lokalsamfund. Gennem årene har Peace Bridges uddannet hundredvis af ”fredsskabere” blandt andet i Prey Lang-skoven. Her har lokale skovbeskyttere og embedsmænd fået færdigheder til at håndtere de mange konflikter, der foregår på grund af omfattende ulovlig skovhugst foretaget af private firmaer. Peace Bridges’ arbejde har bidraget til at begrænse konflikter og skabe mere fredelige forhold i skoven.

Vis mere Vis mindre