• Hvilken forskel oplever I, at landekredsens arbejde gør i Indien?

Landekredsen med dens 60 medlemmer er fuldstændig afgørende for at holde forbindelsen til Danmissions ældste arbejdsområde og samarbejde med Arcot Lutherske Kirke (ALC) i Sydindien. Vores arbejde drejer sig først og fremmest om at fastholde en relation til kirken og bygge bro mellem ALC og folkekirken i Danmark. Der er dog også lidt penge imellem os, som hjælper ALC til at kunne gøre mere.

Landekredsen har et skoleprojekt, der sigter mod at give bedre undervisning i fem af de skoler, kirken driver. Vores ønske er, at børnene, hvoraf mange kommer fra en skrøbelig baggrund, kan få lige så god undervisning som de bedrestilledes børn. Desuden stiller vi midler til rådighed for arbejdet på centret Quo Vadis i tempelbyen Tiruvannamalai. Midlerne går til, at centret kan arrangere fælles interreligiøse fejringer af de forskellige religioners højtider. I dag er der i høj grad brug for at fremme gensidig forståelse og respekt for andres tro.

Indien-landekredsen har blandt andet et skoleprojekt, der skal være med til sikre børn fra en mindrebemidlet baggrund bedre skolegang i samarbejde med Arcot Lutherske Kirke. Foto: Carsten Brinkmeyer

  • Hvad er I særligt optaget af for tiden i landekredsen?

Hovedspørgsmålet for landekredsen og Danmission i Indien er, hvordan vi fastholder et fællesskab med en kirke, som kan selv, og hvor projekter ikke er det centrale. Arcot Lutherske Kirke er ikke en talstærk kirke, men den er stærk, selvbevidst og i god udvikling. Der er i høj grad styr på arbejdet, og økonomien er tilstrækkelig god til, at kirken kan drive det meste af arbejdet selv – selvom vores penge gør god gavn til arbejde, der ellers ikke bliver gjort. Men hvordan opretholder man så en relation, uden at der er egentlig pengeafhængighed?

Det daværende DMS havde engang dette slogan: ’Mission er mennesker.’ Det er de menneskelige relationer, der er afgørende for, at der kan være et fællesskab. Det betyder, at vi skal mødes, at vi skal besøge hinanden, at vi skal forme og berige hinanden som kristne og som mennesker.

Hvad er en landekreds

Danmission har landekredse knyttet til fire lande, Madagaskar, Pakistan, Indien og Bangladesh. Landekredse er handlingsfællesskaber drevet af frivillige ildsjæle, der indsamler penge, udvælger projekter, har kontakt til partnere og oplyser om arbejdet. Indsatsen følges tæt af Danmissions sekretariat og bestyrelse.

  • Hvilke udfordringer oplever I i jeres arbejde for tiden?

Som forholdene er i verden i dag, er det blevet meget mere udfordrende og vanskeligt at besøge hinanden. Det har tidligere været en oplevelse for livet for danske unge at kunne deltage i kirkens store skolearbejde og gøre gavn som gæstelærere og også deltage i sundhedsarbejdet. Vi og ALC har også haft glæde af, at folk fra ALC har kunnet deltage i uddannelsesophold på Silkeborg Højskole og Diakonhøjskolen, men det er blevet stadigt sværere at få visa.

Et andet arbejde i ALC, der har været til meget stor inspiration for mange i dansk kirkeliv, er arbejdet med interreligiøs og spirituel dialog på centret Quo Vadis. Det stærke møde med gurubevægelserne, hinduismen i templet og kristendommen har gjort et udfordrende, lærerigt og berigende indtryk på mange, som derved kunne bringe værdifuld inspiration ind i deres eget liv og ind i dansk kirkeliv. Det arbejde har ligget stille et godt stykke tid. ALC vil gerne have det i gang igen og leder efter personen, som kan gøre det. Den inspirationskilde savner vi. Men vi er glade for, at mange enkeltpersoner, skoler og højskoler stadigvæk besøger Indien og ALC hvert år.

Danmissions samarbejde i Indien strækker sig langt tilbage i tiden. Her bliver dialogcentret Quo Vadis indviet i Tiruvannamalai i Sydindien i 2003, og leder af Quo Vadis, pastor Joshua Peter, taler til forsamlingen. Foto: Danmission

  • Kan du fortælle om en særlig oplevelse, der har gjort indtryk på eller haft betydning for landekredsens arbejde?

I december 2023 besøgte ALC’s ledelse Danmark og havde et møde med Danmissions ledelse for at sikre og styrke relationen til Danmission. I de følgende dage havde landekredsen arrangeret en række møder i København, Aarhus, Silkeborg og Herning, som gav mulighed for at møde vennerne i Danmark. Et åbent hus-arrangement i København, hvor vi var 19 deltagere, gav kirken mulighed for at fortælle om det aktuelle arbejde. Og så gav aftenen et rørende gensyn mellem en række ældre missionærbørn og medarbejdere og den kirke, der har betydet så meget for dem.

Til Åbent hus-arrangement i december 2023 for landekredsens medlemmer. Fra højre Biskop Samuel V. Kennady, Rev. A. Joshua Peter, Mr. Hubert Dhanasundaram, Arcot Lutheran Church, og Kanimozhi Deivasigamani. Foto: Privatfoto

  • Hvilke ønsker har I for landekredsens arbejde fremadrettet?

Vi vil meget gerne være flere medlemmer i landekredsen, for så er vi flere om at fastholde relationen, og vi kan bidrage til lidt mere. Desuden ønsker vi, at endnu flere må få mulighed for at møde ALC og blive inspireret af et møde med levende kristendom i samspil og modspil med andre spillevende religiøse opfattelser af livet og af det guddommelige. Endelig ønsker vi, at endnu flere støtter landekredsens indsamlinger, der går til at give børn bedre undervisning og støtte op om aktiviteterne på dialogcentret Quo Vadis.

Serie: 5 skarpe til landekredsen

Danmissions fire landekredse er handlingsfællesskaber, der varetager kontakten til Danmissions partnere i Indien, Madagaskar, Pakistan og Bangladesh. Landekredsen drives af frivillige med en særlig interesse for et bestemt land eller arbejdsområde og finansieres af indsamlede midler.

I serien ‘5 skarpe til landekredsen’ fortæller landekredsene på skift om deres arbejde.

Vis mere Vis mindre

Om Indien-landekredsen

Danmission har været til stede i Indien siden 1864, hvor missionsarbejdet førte til etableringen af Arcot Lutherske Kirke (ALC). I dag bygger ALC nye kirker og driver blandt andet sundhedsarbejde, skoler, søndagsskoler og FDF til gavn for den bredere befolkning.

I 2017 overgik Indien til at være et netværksland. Det betyder, at samarbejdet med Arcot Lutherske Kirke er forankret i Indien-landekredsen, hvor indsatsen varetages af kredsens 60 medlemmer. Bestyrelsen består af Birgitte Thyssen, Henning Holm Olesen og Mogens Kjær.

Indien-landekredsen samarbejder med Arcot Lutherske Kirke om et skoleprojekt, som skal sikre bedre uddannelse for børn fra mindrebemidlede hjem. Derudover støtter landekredsen dialogcentret Quo Vadis i Tiruvannamalai, der afholder meditationer, bibelstudier, teologisk undervisning og interreligiøse fejringer.

Gaver, som overføres til Danmission mærket Indien 2504, går til at give børn en bedre undervisning, mens gaver mærket Indien 2503 går til centret Quo Vadis’ aktiviteter.

Du kan gratis blive tilknyttet landekredsen, hvis du er medlem af Danmission. Bliv medlem her: Indien – Danmission