Danmission har fået ny bestyrelse

De tre nyvalgte medlemmer af Danmissions bestyrelse. Fra venstre ses Peder Eriksen, Ida Marie Folmersen og Sune Hjertmann Frederiksen. Foto: Tom Egeskov har taget alle fotos i forbindelse med artiklen her.

Danmission har fået ny bestyrelse

Uden kampvalg blev Ida Marie Folmersen, Peder Eriksen, Sune Hjertmann Frederiksen og Peder Eriksen valgt til Danmissions bestyrelse. Læs her om deres baggrunde og mål for bestyrelsesarbejdet.

Den 4. september afholdt Danmission repræsentantskabsmøde i Nyborg. Her fik Danmarks ældste missionsorganisation ny bestyrelse.

Således består den nu af Morten Skrubbeltrang, Louise Buch Viftrup, Anne-Lise Klausen, Birgitte Søgaard Lauta, Henning Kristensen, Karina Mogensen Aallmann, Michael Hvistendahl Munch, Peder Eriksen, Robert Hinnerskov, Sune Hjertmann Frederiksen, Ida Marie Folmersen og Peder Eriksen.

Præsentation af de 3 nyvalgte kandidater

Ida Marie Folmersen, 27 år. Sygeplejerske og er i øjeblikket i gang med at studere en kandidat i diakoni på Aarhus Universitet. Bopæl: Aarhus.

Idas bestyrelsesmål:

”Relationer har været det altafgørende for mit engagement i Danmission, og for at Danmission skal fortsætte mange år endnu, er det nødvendigt, at vi får skabt nye relationer. For at danne relationer må vi besøge hinanden og styrke de lokale kontorer og ansatte, vi har i verden. Den største forandring, Danmission kan skabe, tror jeg nemlig sker der, hvor lokalt forankrede relationer er med til at gøre en forskel. Så længe vi husker at besøge hinanden, så tror jeg ikke, fremtiden er flere udsendte, men fortsat styrkelse af de lokale kontorer, vi allerede har. Jeg er stolt af at være en del af det store dialogarbejde, Danmission laver i Danmark og i verden. Samtidig er jeg meget optaget af, at vi ikke må glemme diapraksis. For at opbygge tillid og stærke relationer er det nødvendigt, at vi sideløbende med samtale også husker at handle sammen. Konkrete tiltag kan være langt mere håndgribelige, forståelige og overskuelige at blive en del af. Der skal være plads til både store og små ideer til handlinger for fredelig sameksistens og bæredygtig forvaltning af skaberværket.”

Sune Hjertmann Frederiksen, 55 år. Sygeplejerske i Regionspsykiatrien Midt i Viborg Bopæl: Bedsted Thy.

Sunes bestyrelsesmål:

”Vi skal være et missionsselskab, som formår at svare på opgaven – at gøre en forskel ved at sprede det gode budskab om Jesus Kristus som frelser – i ord og handling. Vel at mærke svare på en måde, der på samme tid er i respekt for, hvad vi er rundet af og som forholder sig til den verden, vi er sat i lige her og nu. For at kunne gøre det er vi nødt til hele tiden at overveje og diskutere, hvordan vi arbejder og hvordan vi formulerer os. Hverken det konkrete arbejde eller vores måder at begrunde det på må stå stille. Missionssyn og strategiplaner for program og engagement fylder derfor meget – og det er godt. Styrken ved Danmission er for mig at se, at vi er en professionel organisation med fagligt meget kompetente medarbejdere. Samtidig er vi en bred græsrodsorganisation, hvor frivillige engagerer sig i det, de brænder for – og hvor netop de har en helt afgørende andel i og ansvar for, hvordan vi skal udvikle os.”

Peder Eriksen, 55 år. Uddannelse: Tandlæge samt sidefag i U-landslære og Medicinsk Antropologi fra Århus Universitet Beskæftigelse: Klinikejer www.tandlægepedereriksen.dk og ejer af Ejendomsselskabet Keruna Aps Bopæl: Silkeborg

”Bestyrelsesmål: Jeg har siden januar 2022 haft den glæde at være en del af Danmissions bestyrelse, og har i den periode fået en meget fin indføring i bestyrelsens arbejde og haft et godt samarbejde med Danmissions dygtige medarbejdere. Med mere end 20 år som frivillig i netværksarbejde og genbrug ønsker jeg at videreføre mit bidrag til Danmission ved at opstille til bestyrelsen. Med en ballast som virksomhedsejer og mit tidligere arbejde som tandlæge i Afrika, Mellemøsten og Sydøstasien vil jeg bidrage med det, jeg kan, til Danmissions arbejde. Mit engagement i Danmission har altid været båret af ønsket om, at evangeliets gode budskab kommer ud til så mange som muligt i Danmissions arbejde ude i verden og i Danmark. Jeg tror meget på, at vores engagement i Danmark kan vokse lokalt i stiftsbestyrelser, kirker og genbrugsbutikker, hvis vi fortsætter arbejdet med at levere produkter af høj kvalitet. Jeg vokser i kontakten med andre mennesker og brænder for arbejdet med dialog, kirkevækst og bæredygtighed. Og jeg håber at kunne fortsætte med at bidrage i Danmissions bestyrelse.”

Repræsentantskabsmødet er Danmissions øverste demokratiske organ. Her kan du se alle de relevante dokumenter til mødet .

Formanden har afholdt sin mundtlige beretning. Den kan læses her.

Her kan du se eller gense en optagelse af hele repræsentantskabsmødet 2002.