Danmarks største og ældste missionsorganisation fylder 200 år  

Danmarks største og ældste missionsorganisation fylder 200 år

Torsdag 17. juni er det 200 år siden, at en præst fra Lyngby-Taarbæk stiftede det missionsselskab, der skulle vokse sig til Danmarks største missionsorganisation. En større landsdækkende fejring af 200-årsdagen løber først af stablen i 2022, mens ambitionen om at være en tidssvarende organisation, der sætter handling bag troen, udleves hver eneste dag.

På torsdag er det præcis 200 år siden, at sognepræsten Bone Falch Rønne fra Lyngby-Taarbæk stiftede Det Danske Missionsselskab, der i 2000, ved en sammenlægning med Dansk Santal Mission, blev til Danmission. Den helt store jubilæumsfejring er pga. corona-pandemien udskudt til 2022.  

KLIK HER OG SE, HVORDAN JUBILÆET FEJRES I 2022

Bone Falch Rønne, der i 1821 vendte blikket ud mod verden og lagde grundstenen til mission som folkelig bevægelse, æres på torsdag ved et mindre arrangement, når der er kransenedlæggelse på hans grav på Lyngby Kirkegård, og når der bliver lagt blomster ved mindestenen ved huset i Taarbæk, hvor det stiftende møde i Det Danske Missionsselskab fandt sted.  

Dagen markeres desuden med en mindre reception på Danmissions adresse i Hellerup for få inviterede. Jubilæet markeres også med en udgivelse af bogen “Missionssyn gennem 200 år”, der består af 11 kildetekster skrevet af missionspræster, missionslæger og andre, der har haft en anpart i de syn på mission, der har præget arbejdet siden 1821. Bag bogen står forfatter Harald Nielsen, der i samarbejde med tidligere lektor i kirke- og missionshistorie Niels Kastfelt og tidligere lektor i praktisk teologi Hans Raun Iversen, har udvalgt teksterne. 

For 200 år siden, da Bone Falch Rønne skabte Danmarks første missionsselskab, formåede han samtidig at forbinde danskerne med den globale verden. Netop forbindelsen mellem kirker, lokalsamfund og mennesker i verdens udviklingslande og danskerne skal styrkes de kommende år.  

Sådan lyder ambitionen fra Danmissions formand, Morten Skrubbeltrang, der er sognepræst i Hasle Kirke ved Aarhus.  

“Dansk mission vil også bestå om 200 år, hvis vi formår at tage afsæt i de enkeltes landes situation og kultur og skabe en relevant kontekstuel teologi, der kan inspirere, støtte og bakke kirken op i at tage ansvar og være nærværende i lokalbefolkningernes liv,” siger han og uddyber:” Samtidig er det altafgørende, at vi formår at gøre afstanden mellem arbejdet ude og støtterne herhjemme mindre. Vi skal give danskerne, folkekirken og andre fællesskaber mulighed for at mærke, at der er behov for, at de sætter handling bag deres tro”.  

Når Danmissions 200-års jubilæum fejres for fuld kraft med en række arrangementer og initiativer i løbet af foråret 2022, bliver der rig mulighed for at omsætte sin tro til handling og engagement.  

“Nøglen til at skabe engagement er at give mennesker mulighed for at handle – det kan være i genbrugsbutikken, i lysstøberiet, på børnelejre, i aktiviteter i den lokale kirke eller ved at gå med i fælles fredsvandring, som den vi for nyligt arrangerede til fordel for Myanmar sammen med andre organisationer. De næste 200 år i dansk missionshistorie vil blive præget af handling og nærhed. For mission skal kunne mærkes – både ude i verden og herhjemme”. 

 

Tag et kig tilbage i historien

Bone Falch Rønne (1764-1833) oprettede det første danske missionsselskab, Det Danske  Missionsselskab (DMS), i 1821. Rønne havde en ambition, om at mission og det at missionere skulle ses som en naturlig pligt og en naturlig del af det at være kristen.

Det var Rønnes ambition at sende kristne missionærer til den – med datidens begreb – “ufrelste” verden. Selskabets første missionsmark blev Grønland. Her skete indsatsen i form af uddeling af bibler og børnebibler og efter nogle år begyndte man også at uddanne kateketer. I 1828 lykkedes det Rønne at sende de første missionærer afsted til gerning på Guldkysten. Rønne selv rejste aldrig ud i verden, men fokuserede sin missionsgerning i Danmark, hvor han rejste rundt for at få støtter til missionsselskabet og udbrede kendskabet til mission. 

Med Det Danske Missionsselskab lykkedes det Rønne at lægge grunden til mission som folkelig bevægelse. Han lykkedes med at skabe et selskab – en organisation – der var privat finansieret og båret oppe af engagerede støtter, der var optagede af at høre nyt fra verden alt imens man som gode kristne støttede arbejdet med at udbrede evangeliet.  

Mission skulle ifølge Rønne forankres ude i de enkelte menigheder, således at den enkelte menighed mærkede, hvordan det var at være i mission.  

(Kilde: Harald Nielsen 2014, Det Danske Missionsselskabshistorie) 

 

 

Det Danske Missionsselskabs første protokol fra september 1821, hvor Bone Falch Rønne bl.a. skrev: 

“Mange, endog nogle Bedretænkende ytrede Frygt for, at Sagen ikke endnu kunne have Fremgang iblandt os. I Troe til Gud, som kan giøre langt mere, end vi kan bede og forstaa, ere vi derimod overbeviiste om en herlig Fremgang. Vor almægtige Frelser er med os alle Dage indtil Verdens Ende. Frygt ikke! Troe ikkun!”  

Foto: Harald Nielsen  

 

 

For at skaffe penge til det begyndende missionsarbejde fik Bone Falch Rønne denne indsamlingsbøsse fremstillet. Han oprettede Det Danske Missionsselskab uden om stat og kirke og blev dermed grundlægger af den første ikke-statslige mission. Rønne, der var teolog og i mere end 30 år sognepræst i Kongens Lyngby, måtte selv ud og ”fundraise” midler og støtter til sit missionsselskab, som han havde store ambitioner for. Ikke bare skulle det drives uafhængigt af kirke og stat, han havde også ambitionen om, at mission og det at missionere skulle ses som en naturlig pligt og en naturlig del af det at være kristen. For Rønne var det at missionere en måde hvorpå en god kristen kunne tjene både Gud og konge (Kilde: Harald Nielsen 2014, Det Danske Missionsselskabshistorie)  

Danmarks ældste missionsbøsse opbevares nu på DMS Hovedkontoret i Hellerup 

(Foto 1971, Danmission Photo Archive)