Danmark styrker indsatsen for at beskytte religiøse mindretal

Danmark styrker indsatsen for at beskytte religiøse mindretal

Danmission sad med til bords i dag, da udenrigsministeren og udviklingsministeren havde indkaldt en række trosbaserede organisationer, eksperter og politikere for at følge op på regeringsgrundlaget og styrke indsatsen for at beskytte kristne minoriteter og andre udsatte religiøse mindretal.

Den danske regering vil med ekstra to millioner kroner årligt sætte ekstra fokus beskyttelse af kristne mindretal og andre udsatte religiøse minoriteter..

“Vi prioriterer nu i finansloven to millioner kroner om året til denne her indsats,” siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Indsatsen skal ske i samarbejde med en række organisationer, og den vil have et særligt fokus på Mellemøsten og Nordafrika, uddyber udenrigsministeren. Danmission er én af de trosbaserede organisationer, som er taget med på råd.

Danmission roser initiativet

”Det er vigtigt og glædeligt, at regeringen nu sætter handling bag løfterne om at beskytte religiøse minoriteter – heriblandt kristne mindretal. Og Danmission er stolt over, at regeringen anerkender vores mangeårige erfaringer med at støtte klemte kirker og udsatte kristne ikke mindst i Mellemøsten,” siger Jørgen Skov Sørensen, Danmissions generalsekretær. 

”Fra vores arbejde ude i verden ved vi, at det er nødvendigt at have fokus på netop det område. Tag Syrien som eksempel. Her har vi som trosbaseret organisation mulighed for at styrke kirken i at være kirke midt i konflikten og dermed forhåbentlig gøre det muligt for de forfulgte og trængte kristne syrere at blive i deres hjemland,” siger han. 

Danmission er netop blevet strategisk partner med Udenrigsministeriet, og her er beskyttelse af religiøse minoriteter et vigtigt punkt for samarbejdet. Derudover giver vi nødhjælp, og fordi kirkerne i Syrien samarbejder med muslimske grupper om uddeling af nødhjælp, styrker vi den dermed også fredelige sameksistens og opbygningen af civilsamfundet, som bliver helt afgørende, når Syrien engang skal genopbygges. Vi har også egentlige dialogprojekter, hvor unge lokalt tager helt konkrete initiativer til at bekæmpe religiøst had. Og så støtter vi de pressede syriske kirker, så de kan uddanne nye og dygtige præster, menighedsledere og lægfolk. Det er der enormt behov for, når præsten bliver myrdet eller menigheder splittet under flugten.

”Der findes ingen lette løsninger på så komplekse problemer, som vi ser dem i f.eks. Syrien. Men ved at samtænke kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse kan vi være med til at hjælpe de kristne og andre udsatte religiøse grupper, så de på længere sigt får mulighed for at leve trygt som ligeværdige medborgere i deres hjemlande,” siger Jørgen Skov Sørensen.

Kamp for religionsfriheden

I finanslovsforslaget for 2018 vil der altså indgå en ekstrabevilling til Udenrigsministeriets drift på 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 for at styrke arbejdet med beskyttelse af religiøse minoriteter.

”Kristne og andre religiøse minoriteter er udsat for pres flere steder i verden. Det gælder ikke mindst i Mellemøsten og Nordafrika. Det er en prioritet for regeringen at styrke det internationale samarbejde for at beskytte kristne minoriteter. Vi skal arbejde for at fremme religionsfriheden i verden, som det også fremgår af regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Enhver skal frit kunne vælge sin religion uden af den grund at frygte for forfølgelse eller diskrimination,” udtaler Anders Samuelsen,

Og udviklingsminister Ulla Tørnæs tilføjer:

”Som et kristent og frit land har Danmark et særligt ansvar for at bidrage til, at man også i udviklingslandene kan praktisere sin religion i fred og frihed. Men regeringen kan ikke gøre det alene. Derfor er det helt afgørende, at vi samarbejder tæt med civilsamfundet, særligt de organisationer, der baseres på et religiøst grundlag. For at styrke de trosbaserede organisationers muligheder for at arbejde mere målrettet med beskyttelse af religiøse minoriteter, lægger regeringen med forslaget til finansloven for 2018 også op til en forøgelse med 6,7 mio. kr. til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) til 20 mio. kr. årligt. Vi lægger samtidig op til, at DMRU’s pulje skal kunne anvendes til projekter, der mere direkte har fokus på beskyttelse af religiøse mindretal og fremme af religionsfrihed,” siger Ulla Tørnæs.