Det skete på årets repræsentantskabsmøde

Bliv klogere på hvad der skete på Danmissions repræsentantskabsmøde 2018

Danmission har netop afrundet sit årlige repræsentantskabsmøde, der traditionen tro samlede repræsentanter fra hele landet til et to-dages møde med udsigt over Storebælt på Hotel Nyborg Strand.

185 ud af Danmissions i alt 265 repræsentanter deltog i det tætpakkede møde, der blandt andet bød på gudstjeneste, bestyrelsesvalg, formandens beretning og fremlæggelse af årsregnskab, debat og gruppesnakke.

Mødet indledtes med gudstjeneste i Vindinge Kirke – her blev der samlet hele 23.000 kroner ind under kollekten.

Lørdag eftermiddag blev der holdt en ny type workshops med det formål at styrke relationen mellem medarbejdere, bestyrelse og repræsentanter. Her var der tid og rum til at drøfte emner fra Danmissions arbejde f.eks kirker i Mellemøsten, Konfirmand Aktion, fremtidens Danmission Genbrug og engagement & frivillighed. Lørdag aften blev der efter middagen inviteret til en særlig Danmission-aften, hvor biskop Keshomshahara fra Tanzania talte, og hvor der traditionen tro var kåring af Årets Ildsjæl.

Mød Årets Ildsjæl 2018 – klik her

Nydannet bestyrelse  

Til Danmissions bestyrelse opstillede tre kandidater til tre ledige pladser. De opstillede var Anne Birgitte Reiter, Mette Møbjerg Madsen og Flemming Christensen.

Anne Birgitte Reiter, der er domprovst og bosiddende i Maribo, er nyvalgt medlem. Hun overtager den plads, der blev ledig, da bestyrelsesmedlem Henrik Bundgaaard Nielsen valgte at træde ud. Både Mette Møbjerg Madsen og Flemming Christensen blev genvalgt.

Bestyrelsen består af følgende: 

Peter Fischer-Møller (formand)

Mette Møbjerg Madsen (næstformand)

Andreas Gammelgaard Lauritsen

Anne-Lise Klausen

Anne Birgitte Reiter

Flemming Christensen

Henning Kristensen

Johannes Kühle

Jørgen Thorø Lauridsen

Lone Primdahl Dolmer

Louise Buch Viftrup

Niels Valdemar Vinding

Bestyrelsen konstituerede sig søndag eftermiddag på repræsentantskabsmødet, hvor det også fremgik, at næstformand Mette Møbjerg Madsen vil træde ind som konstitueret formand de kommende tre måneder, hvor formanden holder orlov.   

Drøftelser og debat

Engagerede og dedikerede repræsentanter havde søndag mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen. Her var der rig mulighed for at sætte alt fra de nye strukturer i netværket til Danmissions ungdomsarbejde til debat.

Et tilbagevendende emne var en bekymring for, at der er ved at opstå en kløft mellem kontoret i Hellerup og de frivillige i Danmissions netværk. Den bekymring italesatte bl.a. Benedikte Kühle fra Ålborg Stift:

”Vi er rigtig mange i netværket, der er bekymrede, for vi ser, at netværket svinder. Vi er ved at save den gren over, vi sidder på. Antallet af ansatte i hjemmearbejdet er reduceret, og der er ikke ressourcer til at udvikle aktiviteter og nyt engagement.”

Også tidligere missionær Else Højvang fra Viborg Stift bød ind med sit perspektiv på emnet:

”Os fra netværket kender ikke længere dem, der arbejder i Hellerup. Vi siger: Sammen er vi Danmission – og det er dét, vi skal have til at blive bedre. Jer og os skal blive til et vi. Vi skal være sammen i mission.”

Som afslutning på den del af debatten tog generalsekretær Jørgen Skov Sørensen ordet.

”Når jeg træder ind ad døren på hovedkontoret i Hellerup, tænker jeg, at jeg er en del af 200 års missionshistorie. Det fortæller jeg også samtlige nye medarbejdere, at de er, og jeg tror, at det også betyder noget for dem. Vi arbejder på denne kombination af at være en græsrodsbevægelse og en professionel organisation på én og samme tid. Uden græsrodselementet mister vi en masse engagement. Og vi kan ikke indsamle penge uden at være en professionel organisation. Det er ikke et enten-eller, men et både-og. Det er en kæmpe opgave, der uden tvivl skaber uro. Men resultatet skulle gerne være, at vi kan være fælles om at lave endnu mere arbejde ude i verden,” sagde Jørgen Skov Sørensen.

Budget og beretning godkendt

Bestyrelsesmedlem Flemming Christensen stod for at fremlægge budgettet for 2019.

141 stemte for budgettet, 11 stemte imod, 16 stemte blankt.

Også årsberetning og formandens beretning blev godkendt på mødet.

I de fire forslag til småjusteringer i Danmissions vedtægter, der følger i kølvandet på den nye struktur i Danmissions netværk, blev følgende vedtaget:

De nye enheder, der rummer både genbrug og stifter, bliver fremover kaldt stiftsbestyrelser.

Det blev besluttet at bibeholde ordlyden: organisationen hviler på folkelige fællesskaber og enkeltpersoners indsats. Det blev desuden vedtaget, at en stiftsbestyrelse skal bestå af 9 medlemmer, og at man har en valgperiode på 3 år.