Siden krigen i Syrien begyndte i 2011, har kirken ydet en kæmpe indsats og påtaget sig den vigtige opgave at bringe håb og bevare og bibringe troen på en Gud, der ikke har forladt mennesket, på næstekærlighed, på menneskets værdi og i sidste ende på et samfund, der med tiden kan heles igen.

“Mange syriske menigheder har ikke længere nogen præst – og de præster, der er her, er overbebyrdede. Udover at prædike Guds ord og være sjælesørger, skal de ofte også uddele nødhjælp, finde tag over hovedet til flygtninge og give akut psykologisk krisehjælp.” forklarer en af præsterne fra Den Presbyterianske Kirke.

For at forhindre at menighederne bryder sammen, er der hårdt brug for lægfolk, som er rustet til at hjælpe de overbelastede præster – eller tage over, hvis der ikke længere er nogen præst.

Vær med til at uddanne lægmandsprædikanter, som kan udsendes til menigheder i nød.

 

PS: For 5000 kr. kan en lægmandsprædikant blive uddannet og udsendt til en menighed i nød.

 


Oplever du problemer med indbetalingen, så tøv ikke med at kontakte: