Dm

Situationen i Syrien er alarmerende for landets gamle, da man i Syrien er afhængig af sin familie til at sørge for sig, når man bliver gammel. Men mange familier er gået i opløsning i det sønderbombede land. Tusindvis af gamle er ladt tilbage midt i en krig, der frarøver dem deres børn, fordi de enten er blevet dræbt eller er er flygtet og ikke kunne have de ældste med på flugten.

 

Med hjælp fra Danmission har den græsk-ortodokse kirke nu ansat otte feltarbejdere / hjemmehjælpere, der kan tage ud på faste husbesøg hos de ældre forladte mennesker i Den Kristne Dal, som kirkens frivillige finder rundt om i landsbyerne.

 

For 250 kr. kan 20 ældre få gas til en måned, så de kan varme deres huse op og tilberede mad.

For 500 kr. kan 40 ældre få medicin og lægehjælp i en måned.

For 700 kr. kan en ældre få besøg, hjælp, lægehjælp, medicin og mad i en måned.

 


Oplever du problemer med indbetalingen, så tøv ikke med at kontakte: