Danmission Unge

Danmission Unge består af unge fra hele Danmark, der i fællesskab arrangerer events, rejser og indsamlinger. Alt sammen med målsætningen om at tage hånd om dem, der har lidt.

Hvem er Danmission Unge?

Danmission Unge er et fællesskab af unge, som ønsker at gøre en forskel og netværke med andre unge i Danmark og ude i verden. Nogle har været udsendt med Danmission som volontører, praktikanter eller har været lejr-deltagere eller studentermedarbejdere – andre har ingen tilknytning haft til Danmission, inden de valgte at blive en del af Danmission Unge.

Hvorfor er der brug for Danmission Unge?

Danmission Unge er en del af Danmission, som arbejder med fattigdomsbekæmpelse, dialog og kirkeudvikling i Asien, Afrika og Mellemøsten. Erfaringer herfra kan vi trække på i vores engagement i Danmark. Derfor ønsker Danmission Unge at række ud og gøre en forskel, hvor vi kan – lokalt og globalt. Vi tror på, at det enkelte menneske har værdi – og skal have det at vide. Sammen kan vi vise næstekærlighed – vores mission er helt enkelt at vise mennesker kærlighed i håbet om, at det spreder sig.

Du kan være med – og få nye relationer i et sjovt og meningsfyldt fællesskab med andre unge. Vi har højt til loftet og får sammen idéer til at blive til virkelighed. Følg med i vores aktiviteter på Facebook og Instagram.

Hvordan arbejder Danmission Unge?

Lokalt

Vi har lokaler i København og Aarhus, og arbejdet koordineres af deltidsansatte ungdomsentreprenører. Vi arrangerer events, foredrag, seminarer, lejre, dialogworkshops og afholder velgørende aktiviteter i Danmark. Desuden er vi meget optaget af dialogen – det ligeværdige møde mellem mennesker, hvor vi lærer at bygge bro mellem forskelligheder. Det sker gennem oplæg og workshops, hvor tro og holdninger bliver udfordret, og du kan få konkrete, personlige oplevelser med dialog.

Globalt

Danmission arrangerer volontør- og praktikophold for unge, der ønsker at rejse ud i verden og blive tilknyttet Danmissions arbejde i Afrika, Asien eller Mellemøsten. Det er muligt at komme på volontør- eller praktikophold i fx Indien, Cambodja,Tanzania eller Madagaskar eller deltage i en dialogworkshop i Libanon. Du kan også tage på en spændende ungdomsrejse til et af de lande, hvor Danmission arbejder. På rejsen får du et indtryk af landets unikke historie og indblik i Danmissions spændende projekter.

De såkaldte Globale Fortællere er også en vigtig del af Danmission Unge. De Globale Fortællere er kernen i undervisningstilbuddet Konfirmand Aktion, der er målrettet folkekirkens konfirmander. Vi ansætter hvert år fire Globale Fortællere fra august til april. Som Global Fortæller rejser du fem uger til Cambodja – bagefter holder du foredrag om dine oplevelser og er tovholder (tolk og chauffør) for en ung gæst fra Cambodja (en del af Konfirmand Aktion).

Dialog

Danmission Unge har også deltaget i Dialogpiloterne, som er et kursus der arrangeres af Danmission IKON, og som giver deltagerne viden om, erfaring i og konkrete redskaber til at være i dialog. IKON har desuden udgivet en håndbog i dialog ’Dialogpiloten’, som er mulig at købe her:

Vi er også en del af netværket KBH i Dialog – et tilbud til dialoginteresserede unge i Danmark.

Læs også om Danmissions dialogarbejde for unge i Danmission IKON

Hvordan bliver du en del af Danmission Unge?

  • Vær med i et dialognetværk (Aarhus eller København)
  • Bliv medlem af Danmission og få Magasinet og masser af viden om arbejdet ude og hjemme
  • Bliv ungdomsrepræsentant for Danmission Unge og deltag i det årlige repræsentantskabsmøde
  • Bliv volontør eller praktikant (fx i Indien, Cambodja, Tanzania eller Madagaskar)
  • Bliv Global Fortæller (en del af Konfirmand Aktion)
  • Tag på dialoglejr i Libanon

 

Vil du vide mere – kontakt:

Birgitte Nørgaard Warming
Kirke- og organisationskonsulent

Rebekka Steinvig
Kommunikationskonsulent, projektleder Konfirmand Aktion

rs@danmission.dk
Tlf.: 41 999 335
Læs mere

Rebekka har en kandidatgrad fra Roskilde Universitet fra 2011, hvor hun har læst International Udvikling og Kommunikation.

Under sin studietid var Rebekka udsendt som volontør af Danmission til Sydindien og har derudover besøgt Danmissions projekter i Tanzania og Myanmar.

Rebekka holder Danmission-foredrag i hele Danmark.

Eller tag en snak med en af vores ungdomsentreprenører:

 

Margrethe Andreassen Vestergaard
Ungdomsentreprenør i Aarhus

Anders Hald Vestergaard
Ungdomsentreprenør, Aarhus.