Arv og testamente

Ethvert testamente til fordel for Danmission er med til at sikre arbejdet for fattige og udsatte i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Hvis du ønsker at skrive testamente, anbefaler Danmission, at du henvender dig til en advokat. Det kan være én, du kender i forvejen, eller én i dit nærområde. Danmission kan være behjælpelig med at finde en advokat, der bor i nærheden af dig. Vi tilbyder at betale advokatsalær, stempelafgift m.v. i tilfælde, hvor Danmission er betænkt i testamentet.

Du har altid mulighed for at ændre i dit testamente, hvis du ønsker det. Uanset, hvordan du vælger at udforme testamentet, har du fuld råderet over alle dine værdier indtil den dag, du ikke er her mere. Først da træder testamentet i kraft.

Beløb testamenteret til Danmission kan udregnes på to måder: enten som en procentdel af formuen eller som et fastsat beløb.

Som velgørende organisation er Danmission fritaget for boafgiften. Det betyder, at det testamenterede beløb går ubeskåret til Danmissions arbejde.

Kontakt: