I MYANMARS FLYGTNINGELEJRE ER SITUATIONEN UVIST –  MAN kan IKKE HOLDE AFSTAND

Danmission støtter baptistkirken og den katolske kirke, som hjælper de internt fordrevne i delstaten Kachin – også i disse corona-tider, mens våbenhvilen helt er opgivet. Samtidig vil den danske regering skære i bistand til Asien. 

Sep. 2020

Situationen i Myanmar er svær at overskue – og for omgivelserne er det svært overhovedet at få informationer om, hvad status er i det borgerkrigshærgede land. En ting er dog sikkert: Situationen kan blive  væsentlig forværret af, at regeringen med udenrigsminister Jeppe Kofod og udviklingsminister Rasmus Prehn i spidsen vil skære i den danske bistand til Asien.

Derfor er Danmission gået sammen med 14 andre danske ngo’er om at skrive et åbent brev til de to ministre.

– Hvis Danmark trækker stikket til et land som Myanmar, vil det gå udover de mange års langsigtede arbejde med at skabe stabilitet og forebygge konflikter. Sådan lyder advarslen blandt andet i brevet, der skal få ministrene til at få øjnene op for de voldsomme konsekvenser, det vil få, hvis der bliver skåret i bistanden til Asien.

Her arbejder Danmission bl.a. i Myanmar og Cambodja til fordel for nogle af verdens fattigste og mest sårbare menneske.

Endvidere lyder det i brevet:

– Siden 2006 har Danmark bidraget med omkring 600 millioner kroner i udviklingsbistand til Myanmar. Med pengene har danske aktører arbejdet for bedre regeringsførelse, konfliktløsning, klimatilpasning, menneskerettigheder, sundhed, uddannelse og beskæftigelse. For eksempel har den danske støtte resulteret til i, at undervisning i menneskerettigheder nu er blevet en integreret del af nationale pensum for alle jurastuderende i Myanmar.
Årtiers engagement og positive fremskridt står til at gå tabt, hvis Danmark lukker det bilaterale landeprogram. Myanmars problemer er blevet endnu tydelige under covid19-krisen. Stigende arbejdsløshed og faldende efterspørgsel kan få dybe socioøkonomiske konsekvenser for landet. Derfor er der mere end nogensinde brug for vores hjælp.
Myanmar står over for sit andet demokratiske valg i nyere historie, hvilket er et særsyn i Sydøstasien. Danmark har gennem det hidtidige udviklingssamarbejde støttet demokratiske kræfter, der arbejder for at fremme beskyttelse af udsatte grupper og deres rettigheder. Ved at afbryde bistandssamarbejde lukker vi reelt set vores muligheder for løbende bilateral og politiske dialog med Myanmar. Der er meget at miste her, fordi Danmark er et af de lande, der har en stærk position.
Et af de vigtigste indsatsområder er at sikre, at de mest udsatte (heriblandt de mere end 400.000 internt fordrevne) får beskyttelse og adgang til basale rettigheder. På længere sigt skal vi også bane vejen for en værdig tilbagevenden af de omkring en million rohingya-flygtninge i Bangladesh. For at forebygge yderligere forfølgelser af religiøse og etniske mindretal, er det vigtigt, at der kommer et retsopgør, der kan give tiltrængt oprejsning til de mange, der har mistet deres hjem og deres livsgrundlag.

Du kan læse hele brevet her

 

7. juni 2020

Det første tilfælde af corona-smitte i Myanmar blev bekræftet 23. marts. Indtil videre er der registreret 228 tilfælde af Covid-19, heraf er seks døde. Skoler og uddannelsesinstitutioner er lukket, dele af hovedstaden har udgangsforbud – og folk bliver opfordret til så vidt muligt at holde sig indendørs. Det forlyder at 51.250 hjemvendte borgere p.t. er sat i karantæne og bl.a. er indkvarteret på landets skoler. Myanmar har meget begrænset testfaciliteter, og derfor må vi formode, at der ligger store mørketal bag de officielle tal.

Verdensbanken estimerer, at den økonomiske vækst i landet vil falde fra 6,3 procent til 2-3 procent i år. Det vil have stor negativ indflydelse, og ramme befolkningen på levebrødet; coronaen betyder, at mange har svært ved at behold deres arbejde – og dermed står uden indkomst.

Det stigende antal smittede har udløst en bøn om våbenhvile i Myanmar, for at give staten og civilsamfundsorganisationer muligheden for at bekæmpe virussen. Desværre fortsætter kampene i Myanmar og 42 civile er blevet dræbt, mens 71 er sårede og 38 er tilbageholdt (tal fra slut maj 20). Grundet kampene er hundredvis nødsaget til at søge tilflugt i junglen. Omkring 30.000 er blevet fordrevet siden slutningen af marts og har ingen støtte modtaget fra staten, så de er afhængige af lokale og kun begrænsede mængder hjælp fra humanitære organisationer.

Så der er grund til voldsom bekymring, især når man tænker på situationen i de mange flygtningelejre, hvor titusindvis af familier bor med kun en tynd væg af bambusflet imellem sig og uden at kunne vaske hænder. Heldigvis er der fortsat ikke registreret smittede i lejrene. Lejre, der nu kommer under yderligere pres uden mulighed for ekstra hjælp.

Unge frivillige hjælper på hospitalerne

Sundhedssystemet i Myanmar er yderst mangelfuldt og kan på ingen måde håndtere en større pandemi. Derfor er Danmissions partneres arbejde med at oplyse om hygiejne, håndvask og afstand afgørende.

Vores katolske partner har stillet lokaler til rådighed for nogle af de titusindvis af migrantarbejdere, der er tvunget til at vende tilbage til Myanmar og til at gå i karantæne – og den kirkelige paraplyorganisation Myanmar Council of Churches, en mangeårig partner af Danmission, har sendt unge frivillige til hospitalerne for at hjælpe.

Danmissions samarbejdspartnere har måtte udskyde deres normale arbejde for at fokusere på corona-pandemien. Netop partnere er udfordret af at skulle arbejde hjemmefra med dårlige – eller måske slet ingen – internetforbindelser. Derudover bliver arbejdet besværliggjort af, at der er vedtaget et forsamlingsforbud, der betyder, at der ikke må være mere end fem personer samlet på samme sted på samme tid.

Basale behov er truet

Forsamlingsforbuddet påvirker muligheden for at sælge varer på de lokale markeder, og mange familier har allerede mistet deres indkomst. Mennesker, der bor i lejre for internt-fordrevne må ikke længere bevæge sig ud af lejrene og er afskåret fra at tjene penge til basale behov så som mad. Nødhjælpen til lejrene har i flere år været faldene og dækker ikke længere efterspørgslen på mad, hygiejneartikler, sæbe og medicin. I nogle lejre i Kachin har man ikke modtaget madrationer i over en måned.

Danmission og vores partnere – heriblandt baptistkirken og den katolske kirke – hjælper de udsatte børn og deres familier i flygtningelejrene. Vi er i tæt kontakt med alle vores partnere i Myanmar for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe i den særlige situation. Blandt andet samarbejder vi med vores partner KNC, hvis medlemskirker deler basale madvarer ud til familier, så som ris, olie, tørrede ærter og løg – og så de nødvendige hygiejnesæt bestående af masker og håndsprit.

Udsendte

Danmissions udsendte i Asien (dækker både Myanmar, Cambodja, Bangladesh, Indien og Pakistan), Peter Herum, opholder sig stadig i Cambodjas hovedstad Phnom Penh. Han og Danmissions lokalt ansatte arbejder hjemmefra og overholder de særlige forholdsregler for at bremse smitten med corona-virus.

Støt Danmissions vigtige arbejde for verdens fattige

GLIMT FRA ARBEJDET I MYANMAR

Toiletterne i flygtningelejrene i det nordlige Myanmar er et hul i jorden bag et forhæng, og familierne bor klemt sammen med blot et bambusflet imellem sig. Med spredningen af corona-virus kan situationen komme helt ud af kontrol. Danmission og vores partnere i området hjælper de udsatte børn og deres familier. Klik her og kom med på besøg i en af de lejre, som den katolske kirke har oprettet i den konflikthærgede delstat Kachin.

Læs hele historien her