Beirut: En katastrofe i katastrofen

Tirsdag d. 11. aug 20

Det er næsten ikke til at forstå. For en uge siden stod Beirut som en almindelig by i Libanon – dog i svære vilkår: Med økonomiske problemer. Med politiske spændinger. Med flygtninge-krise. Med corona-pandemi. Men på sekunder fik byens indbyggere endnu et tung åg at bære: Verdens tredje kraftigste eksplosion ramte byen. Endnu er tabstallene ikke gjort op. Familier leder stadig efter savnede.

Danmission har seks samarbejdspartnere i byen, bl.a. den interreligiøse organisation Adyan, der blev grundlagt i 2006 af medlemmer fra både kristne og muslimske trosretninger. Adyan er en uafhængig organisation, som tilbyder forskellige uddannelses- og oplysningsprogrammer. Alt sammen med formålet at bevare freden via dialog.

Adyan har formuleret bønnen på billedet – med en opfordring om at bede den netop i dag, på ugedagen for eksplosionen i Beurit, på det eksakte tidspunkt for ulykken kl. 17:06.

 

Mandag d. 10. aug. 2020

Mens mange stadig er savnede, og tabstal gøres op, efter den voldsomme eksplosion på havnen i Beirut, forsøger libaneserne at stå sammen og hjælpe hinanden. Efter 16 års borgerkrig har de en på mange måder umenneskelig rutine i netop at hjælpe hinanden med behandling af sårede og gennemførsel af oprydningsarbejde i store målestoksforhold.

Et af de steder, hvor oprydningsarbejdet er i fuld gang er hos Danmissions tætte samarbejdspartners Near East School of Theology (NEST), der siden 1832 har uddannet præster og lægfolk til evangeliske kirker i Syrien, Palæstina, Egypten og Libanon. Skolen spiller en vigtig rolle som videnscenter, brobygger og i den evangeliske kirkes overlevelse i Mellemøsten – men deres bygning er nu mere ødelagt, end den blev under borgerkrigen. Herunder ses studerende, der hjælper med at rydde op på et kontor.

Oprydningsarbejdet har taget mange dage og alle hjælper til. Fra NEST er rektor og professor George Sabra overvældet over de mange henvendelser, som skolen har modtaget.

“Jeg er utrolig rørt over jeres sympati, bekymring og støtte,” skriver han til Danmission. Herunder er billeder fra Near East School of Theology.

Havnen i Beirut er fuldstændig ubrugelig, og det får store konsekvenser, for det er den primære forsyningsvej af varer. Ikke kun til befolkningen i Libanon, men også til nødhjælp til Syrien.

”Eksplosionens indvirkning på Libanon rækker langt ud over skader på bygninger og ejendomme. Beiruts havn er fuldstændig udryddet på grund af eksplosionen, og havnen var ellers det sted, hvor al import blev opbevaret. Importvarer som Libanon har behov for i denne svære tid, hvor der i forvejen er økonomisk krise og corona-pandemi. Kornlagre, medicin, medicinsk udstyr og mad er alt sammen totalskadet efter eksplosionen. Og havnen vil ikke kunne blive benyttet i nær fremtid. Det libanesiske folk og alle, der bor i dette land, står overfor yderligere lidelser på grund af denne horrible begivenhed,” skriver George Sabra.


Søndag d. 9. aug. 2020

Det er søndag.
Verden over vil de kristne samfund bede for Beirut. For ofrene. For freden.

To af de bønner, som dansktalende kan gøre brug af, er disse to, der er skrevet til lejligheden af Danmissions seniorkonsulent Agnete Holm. Hun har et indgående kendskab til Mellemøsten og Beirut, da hun til daglig arbejder med kirker, teologi og dialog i Mellemøsten og Asien. Derudover er Agnete Holm hjælpepræst i Helligaandskirken på Strøget i København.

Herre
Vi beder dig om at velsigne Beirut.
Vogt over byens børn, kvinder og mænd.
Vejled Libanons ledere og giv landet fred.
Må Libanon igen blive et sted,
hvor enheden råder i mangfoldigheden.
Og hvor alle lærer at ære hinanden som din skabelse.
Det beder vi om i Jesu navn.
Amen.

Herre
Vi beder dig om at høre råbet fra Beirut.
”Er du ligeglad med om vi går under?”
Hør dine børn og kom dem i møde for at stilne stormen.
Skjul ikke dit ansigt for de sørgende og nødstedte i Beirut.
Men vis dem din nåde og barmhjertighed.
Giv udholdenhed og visdom til kirkerne i Libanon,
der træder ind i de nødstedtes smerte og lidelse.
Hjælp os alle med at bære med i bøn og omsorg.
Vær du vores kilde til håb og styrke.
Det beder vi om i Jesu navn.
Amen.

Foto: MECC - The Middle East Council of Churches


Lørdag d. 8. aug. 2020

Som frygtet stiger tabstallene fra tirsdagens voldsomme eksplosion i Beirut. I skrivende stund har ulykken kostet 158 personer livet og såret mindst 6.000 personer. Men flere ofre kommer til. I kølvandet på eksplosionen breder frustrationen sig: Hvordan kunne eksplosionen af 2750 ton ske?

Vreden over styret og regeringen er til at tage at føle på for indbyggerne i Libanons raserede hovedstad.Vestlige medier fortæller enslydende historier om sammenstød mellem utilfredse demonstranter og militæret. Den kristne premierminister har lovet at se på muligheden for at udskrive valg i landet i nærmeste fremtid.

Libanon var et fredeligt land uden krig siden 1990. Men freden er skrøbelig: Ud over at befinde sig i en dyb økonomisk krise, nu kombineret med corona-pandemien, består den libanesiske befolkning af hele 18 forskellige religiøse grupperinger, hvoraf de største er shiamuslimer, maronitter og sunnimuslimer; hertil kommer græsk-ortodokse, drusere og armenske kristne.
Der er utrolig mange forskellige interesser, der skal varetages i landet, der også huser det største antal flygtninge målt per indbyggere på verdensplan. Derfor arbejder Danmission intenst i landet med udgangspunkt fra Beirut for netop dialog og fredelig sameksistens.

Hurtigst muligt skal det vigtige arbejde med at forebygge ulmende konflikter og stridigheder igang igen – når kontoret er klar til at blive brugt igen. Som det ses på billederne nedenfor, er kontoret lige nu ubrugeligt efter eksplosionen – men Gudskelov blev ingen ansatte ramt af glasskårene.

 

Fredag d. 7. aug. 2020

Det er dagene derpå for befolkningen i Beirut. Herunder også for Danmission og vores seks samarbejdspartnere i Beirut. Det begynder at gå op for libaneserne – og for os andre – hvad der egentlig er sket. Dødstallene og antallet af savnede og sårede stiger stadig.

Damission har et mangeårigt engagement i Beirut. Gudskelov er ingen af vores udsendte og lokale medarbejdere kommet fysisk til skade, selvom flere af dem var tæt på havnen i Beirut, da eksplosionen fandt sted. Men de materielle ødelæggelser er omfattende.

I morges i P3 beskrev Danmissions regionsleder i Mellemøsten og Nordafrika, Line Stange Ramsdal, situationen i Beirut med ordene:

“Byen er jævnet med jorden fysisk og mentalt.”

Hun er en af de 300.000, der ikke kan gøre brug af sit hjem efter den voldsomme eksplosion i tirsdags, simpelthen fordi hendes lejlighed er ødelagt af utallige stykker splintret glas.

Netop fordi hendes hjem er ubeboeligt, er hun selv søgt uden for byen. Dertil kommer, at der mange steder i Beirut nu er frygt for nedstyrtninger og sammenfald af bygninger.

Hør eller genhør interviewet på P3 med Line Strange Ramsdal. Det begynder 1 time og 21 min. inde i programmet

 

Torsdag d. 6. aug. 2020

“Man vågner med hjertebanken og tårer i øjnene, fordi man tænker på alt det, der er sket, og alle de mennesker, der er døde og alle dem, der er sårede… Og alle de huse, der er blevet fuldstændig ødelagt…”, beskrivelsen kommer fra Leila Jisr, der er en af Danmissions medarbejdere i Beirut.

Emnet er – naturligvis – Beirut.

Tallene taler sit tørre sprog: I skrivende stund (6. aug. 2020) er mindst 135 døde, ca. 5000 er såret, og det skønnes, at op mod 300.000 mennesker kan være blevet hjemløse

Leila Jisr fortæller, at libaneserne hjælper hinanden pr. refleks. Den hårdtprøvede befolkning ventede derfor heller ikke på myndighedernes anbefalinger, før de gik i gang med oprydningsarbejdet efter eksplosionen i tirsdags.

Ud over at bo i den raserede by, arbejder hun på Danmissions kontor i Beirut – et kontor, der nu er uden vinduer og døre. Leila Jisr mærkede eksplosionen på nærmeste hold og giver i et interview med Radio4Morgen en status på situationen i byen.

Hør eller genhør interviewet her. Det begynder 10 minutter inde i programmet.

Fra chok til vrede

Flere medier fortæller, at chokket er ved at fortage sig for i stedet at blive til vrede, samtidig med at ingen kan være i tvivl om, at der er et enormt behov for akut hjælp til befolkningen i Beirut.

En af vores libanesiske samarbejdspartnere bekræfter dette. Også deres kontor blev ødelagt af eksplosionen, og de forsøger at komme på foged igen. Der er hårdt brug for økonomisk støtte udefra, men det er vigtigt at huske:

”Alle de lande, der gerne til støtte Libanon og det libanesiske folk, skal være klar over, at årsagen til eksplosionen skal findes i en korrupt regering – den er en del af problemet og ikke løsningen”, lyder det.

Et kollektivt traume

Line Stange Ramsdal, Danmissions regionsleder i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), som også er bosat i Beirut, fik raseret sit hjem – men overlevede, fordi hun ikke sad i sin stue, hvor vinduerne blev blæst ind af det voldsomme lufttryk fra eksplosionen.

Billederne viser, hvordan hendes lejlighed så ud umiddelbart efter eksplosionen.

 

Line Strange Ramsdal sender følgende hilsen:

“Tusind tak for alle de utrolig mange kærlige og omsorgsfulde beskeder, jeg har modtaget de seneste dage! Det er svært at beskrive, hvad vi går igennem i Libanon. Det er hjerteskærende, uhyggeligt og ubegribeligt! Jeg priser mig lykkelig for, at jeg og mine nærmeste er uskadte, men sørger over alle de, som ikke er. Over de som har mistet, både deres hjem og ikke mindst deres elskede. Vi vil alle bære dette kollektive traume med os!

Fælles for alle i Beirut lige nu, er at alle er berørte. Og i Libanon er der for flertallet ingen hjælp at hente. Landet er i forvejen midt i en katastrofal krise. Den lokale valuta har mistet 85% af dens værdi, og fattigdommen breder sig lynhurtigt. Corona-tallene stiger, og der er akut mangel på elektricitet, medicin, mad og benzin. For de fleste i Beirut vil dét, der gik tabt ved eksplosionen, ikke blive erstattet. Halvdelen af Beirut anses for at være ødelagt, og omkring 300.000 mennesker – inkl. mig selv og mange af mine venner og bekendte – er uden et hjem.”

 Onsdag d. 5. august 2020

Eksplosion i Libanons hovedstad Beirut kommer som endnu et onde oveni det i forvejen virkelig hårdt plagede land. Den voldsomme eksplosion kaldes allerede nu i sig selv for en kæmpe katastrofe. Tusindvis er såret – og dødstallet er ikke gjort op endnu; der ledes stadig efter overlevende mellem murbrokker og sammenstyrtede bygninger. Det skønnes, at cirka en tredjedel af Beirut er ødelagt.

Også i Danmission er vi meget berørte af situationen. Trods det, at vores udsendte og lokale medarbejdere var tæt på åstedet, er ingen af dem kommet fysisk til skade. Gudskelov. Men de materielle skader er omfattende, og endnu har vi ikke det komplette billede.

Vores seks samarbejdspartnere, der har kontor i Beirut fortæller om, hvordan deres bygninger er medtaget efter eksplosionen. De fleste steder er døre og vinduer blæst helt væk, og medarbejderne understreger at de er i chok, men taknemmelige over at være i live. Et eksempel på ødelæggelserne er Near East School of Theology (NEST), der siden 1832 har uddannet præster og lægfolk til evangeliske kirker i Syrien, Palæstina, Egypten og Libanon. Skolen spiller en vigtig rolle som videnscenter, brobygger og i den evangeliske kirkes overlevelse i Mellemøsten – men deres bygning er nu mere ødelagt, end den blev under 15 års borgerkrig. Også Danmissons eget kontor i Beirut er fyldt med splinter af glas fra vinduerne, der er blæst ud – eller rettere ind – af lufttrykket fra eksplosionen.

Det betyder, at der er akut brug for hjælp. Der er behov for forbøn for ofrene i Libanon – men også for økonomisk støtte, så Danmissions og vores partneres arbejde hurtigst muligt kan kom i gang igen, således at Danmissions vigtige arbejde for bl.a. fredelig sameksistens og dialog i den skrøbelige region kan fortsætte.

Du kan støtte Danmissions arbejde i Libanon her

Du kan læse mere  om vores arbejde i Libanon her

Tirsdag d. 4. aug. 2020

Det er aften. Der er sket en stor eksplosion i Beirut. I eller nær havnen. Der er intet overblik over omfanget af hverken menneskelige eller materielle skader. Danmission har kontor i byen – og et tæt samarbejde med i alt seks partnere i Beirut.

Vi kan Gudskelov udsende følgende meddelelse på vores digitale platformen:

“Status på Danmissions udsendte og lokale medarbejdere efter den voldsomme eksplosion: Trods det, at de var tæt på åstedet, er ingen kommet til skade. Der er kun tale om materiel skade. Vores tanker går til alle, der er berørte.”

Du kan støtte Danmissions arbejde i Libanon her

Du kan læse mere  om vores arbejde i Libanon her

Herunder kan du læse om, hvad corona-pandemien betyder for Danmissions øvrige arbejde i Mellemøsten.

Den største frygt er virusudbrud i flygtningelejrene

Danmissions partnere i Mellemøsten gør, hvad de kan for hjælpe de mest udsatte under corona-krisen.

23. juli 2020

Mellemøsten er hårdt ramt af corona-virus, og det er Danmissions partnere og projekter i Libanon, Syrien, Jordan, Egypten og Irak også. Myndighederne har lukket skoler, banker, butikker osv. I Jordan er der indført egentlig undtagelsestilstand.

Ikke alle områder er lige hårdt ramt – men flere steder stiger smitteantallet nu hurtigt. 1. juli blev der åbent for indrejser til Libanon – siden er antallet af coronasmittede steget drastisk med mellem 50 til 100 om dagen, hvor der før var mindre en 10 tilfælde dagligt. Nu lyder tallet på 2500 smittede og 40 døde i alt. Men 900 er lige nu registrerede syge og 60 er i kritisk tilstand. Landet har 6 millioner indbyggere.

Det er ikke obligatorisk at opholde sig i karantæne ved ankomst til landet, og det medfører stigningen i spredningen af virussen – særligt i de tætbeboede landsbyer. Derudover betyder den økonomiske situation, at der er mange timer hver eneste dag uden el. Det går ud over blandt andet vejbelysning og trafiklys – og så patienter på landets hospitaler. Her påvirker de mange strømafbrydelser de ansatte på en måde, så de har svært ved at udføre deres sædvanlige funktioner. Mange operationsstuer er således helt lukket, indtil der kommer bedre vilkår, ganske enkelt fordi der mangler strøm og ressourcer.

Frygten er, at Covid-19 rammer flygtningelejrene i landet. Her lever mennesker side om side under trange kår – og uden muligheder for at tage de gængse forholdsregler mod corona med værnemidler.

Det store MEN er flygtningelejrene

Den største frygt er derfor et decideret virusudbrud i lejrene, hvor det er umuligt at holde afstand til hinanden – og hvor fattigdommen er konstant stigende. Den første kontamination i en palæstinensisk lejr er blevet registreret i uge 18.

De mange syriske flygtninge i regionen er særligt udsatte. Forholdene er dybt foruroligende i flygtningelejrene i regionen – ikke mindst i Syrien, hvor ti års borgerkrig har smadret sundhedssystemet, og myndighederne ikke er i stand til at løfte opgaven med at bremse smitten. Alene i Libanon lever 1,5 millioner syriske flygtninge.

Danmissions partnere i Egypten er også i corona-mode

Også i Egypten har Covid-19 forandret Danmissions arbejde og den måde, som vi arbejder sammen med partnerne på. Landet har flere end 89.000 registrerede tilfælde af corona-smittede. Situationen i landet er meget vanskelig, især fordi hverken økonomien eller kapaciteten i sundhedsvæsenet er rustet til at modtage det konstant stigende antal Covid-19-tilfælde.

Gudskelov har Danmissions partnere været hurtige til at tilpasse deres energi til at bekæmpe corona-pandemien i Egypten. Her er midlerne blandt andet rengøring af bygninger og transportmidler og børneaktiviteter med superhelte og masker.

Læs mere om, hvad Danmission gør konkret i Egypten her

Hver 4. libaneser lever under fattigdomsgrænsen

I Libanon er den økonomiske situation, som i forvejen var dårlig på grund af revolutionen, der begyndte i oktober, blevet værre. Fattigdommen er steget, og arbejdsløsheden er nu på 30 %. Mere end 25 % af libanesere lever under fattigdomsgrænsen. Samtidig ses en voldsomt stigende inflation. Den lokale valuta har mistet 80 % af sin værdi under corona-krisen.

Staten lover finansielle pakker til de hårdest ramte, men det er endnu ikke blevet gennemført – og aktivister arbejder på at indsamle fødevare, hygiejneartikler og tøj og distribuere til familier i nød.
Danmissions arbejde i Libanon var allerede før corona-krisen berørt pga. oktober-oprøret, hvor den gamle regering valgte at stå af.

På grund af stigende protester og vejlukninger blev mange af Danmissions aktiviteter aflyst eller flyttet. Vi holder tæt kontakt til vores partnere, der arbejder hårdt for at tilpasse arbejdet til Covid19-krisen. De hjælper med at indsamle fødevare og hygiejneartikler samt oplyser om, hvordan man undgår smitte. Vores kirkepartnere er også begyndt at tilpasse deres aktiviteter, blandt andet ved at lave indsamlinger for at kunne uddele hygiejnesæt. Alt sammen så vi sammen kan være med til at forebygge spredningen af Corona-smitte.

Danmissions mangeårige samarbejdspartner, præst Hadi Ghantous, lever i Libanon – her kan læses et interview med ham om, hvordan han ser på situationen i landet

I Syrien syr kirkens folk masker

I Den Kristne Dal i Syrien tager den græsk-ortodokse kirkes feltarbejdere stadig rundt og passer på de allerdårligst stillede gamle i området. De ældre er blevet efterladt af deres familier, fordi de har været for svagelige til at følge med, da familierne måtte flygte på grund af krig og ødelæggelse. For at feltarbejderne kan udføre deres arbejde hos de gamle så forsvarligt som muligt, syr kirkens folk masker.

30 unge har meldt sig som frivillige “hjemmehjælperne”, der deler sæbe ud og fortæller de ældre om, hvad de kan gøre for at mindske risikoen for at blive smittet. For ingen af de opgaver kan myndighederne løfte.

Hjælp de frivillige i Den Kristne dal

Syriske frivillige syr masker og koordinerer indsatsen

Børnecentrene i Syrien, som Danmissions driver sammen med vores partner FDCD, holder lukket som andre institutioner. Konsekvenserne for børnene, som lider under krigstraumer, er voldsomme. Og jo før vi får styr på coronaen, jo før kan centrene blive genåbnet til gavn for børnene og deres familier. Derfor er FDCD gået i gang med at skaffe hygiejne-artikler og fremstille informationsmateriale.

Samtidig prøver vi at finde veje, så noget af det almindelige arbejde kan fortsætte, og vi har fokus på, hvordan vi kommer godt i gang, når situationen igen er normal.

GLIMT FRA ARBEJDET I MELLEMØSTEN

Gud har skabt os mennesker til fællesskab. Også under Corona-pandemien er følgeskabet mellem kirker og mellem kristne helt afgørende. Hvordan Danmission og vores partnere i Mellemøsten følges ad, når kriser banker på kirkens dør, har udsendte i Jordan, teologen Ekkardt Sonntag, gjort sig mange tanker om i dette interview:

Læs interviewet her

Trods virus fortsætter kirkens feltarbejdere i Den Kristne Dal i Syrien med at være der for de allermest udsatte gamle. I denne beretning møder vi Josleen, som er en af kirkens frivillige “hjemmehjælpere” og Nazirah, som ikke har andre end Josleen til at hjælpe sig.

Læs hele historien her