Zekra  – medlem af parlamentet

Zekra – medlem af parlamentet

I Egypten gemmer familien ofte deres handicappede børn væk i hjemmet. Derfor hjælper Danmission børnene og deres familier konkret i hverdagen, samtidig med at vi oplyser om rettigheder og prøver at ændre folks holdning til handicappede.

Af Tove Lind Iversen, redaktør i Danmission  

Zekra Sami er 15 år og har down syndrom. Hun er dermed et af Egyptens skønsmæssigt 3 millioner handicappede børn. Men hun er også parlamentsmedlem og er ikke bange for at sige sin mening. Zekra er et af Danmissions Fremtidsbørn og er valgt ind i et såkaldt børneparlament, hvor børnene lærer, at de har rettigheder og får hjælp til at kræve deres ret – fx ved sammen at opsøge folkeskoler, som nægter at optage handicappede elever.
Den dag jeg møder Zekra i børneparlamentet i et slumkvarter i Cairo, sidder hun rank i sin sorte kjole med perlebroderi og venter tålmodigt med hånden oppe. Da hun får ordet, fortæller hun lige fra hjertet: „Jeg går nu i skole. Her lærer jeg bogstaver og at tale med andre. Jeg er også i børneklub, men det bedste er, at jeg har fået rigtigt tøj og kommer ud.“
Zekras familie har også fået hjælp til at starte en lille produktion af klemmer, som de kan sælge, ligesom hele familien får lægehjælp. Deres hjem er blevet sat i stand, og Zekra har fået en seng, så hun ikke længere skal sove direkte på gulvet. Samtidig har forældrene lært, at de ikke skal skamme sig over deres datter. At børn har rettigheder – også selv om de er handicappede.

Guds straf

Der er mange gode grunde til at inddrage de handicappede.
„Hvis alle egyptere – også de handicappede – fik muligheden for at deltage i samfundslivet og arbejdslivet, ville vi også kunne være med til at udvikle Egypten. Så kunne vi blive en ressource, som bidrager til samfundet modsat i dag, hvor handicappede anses for en byrde,“ siger Mohammed Gelle, der kæmper for handicappedes rettigheder.
Og man tror ham på hans ord. Ikke mindst når han fortæller sin egen historie. Mohammed Gelle læste jura på universitet og var på vej mod at opfylde drømmen om at blive en succesrig og magtfuld advokat. Indtil en øjensygdom ødelagde hans syn – og dermed hans karriere. Et handicap er normalt lig med marginalisering i Egypten. Handicappede anses som en skamplet på familien og bliver gemt væg i hjemmet eller sat på gaden og overladt til sig selv. Nogle forældre opfatter et handicappet barn som Guds straf mod familien. Og det trods de mange handicappede i Egypten – WHO skønner, at der er 8,5 millioner fysisk og mentalt handicappede, hvoraf 3 millioner er børn.

Lovene håndhæves ikke

„Jeg nægtede at opgive mit jurastudium. I stedet begyndte jeg at interessere mig for handicappedes rettigheder. Konklusionen var, at handicappede ifølge egyptisk lovgivning har rettigheder, men at de langt fra efterleves,“ fortæller Mohammed Gelle.
For i Egypten mangler der strukturer og en praksis, som sikrer, at handicappede og deres familier kender deres rettigheder; at de ved, hvordan de kan kræve deres ret; at de har et sted at klage over uretfærdig behandling; og at myndighederne og politikere lokalt kan stilles til ansvar, hvis de misrøgter lovene.
Derfor arbejder Danmission og vores partnere i Egypten både med at hjælpe de handicappede børn her og nu, hvis de fx har brug for en kørestol for at kunne komme i skole eller fysioterapi for at lære at gå, men samtidig arbejder vi langsigtet med rettighedsbaseret udvikling og fortalervirksomhed.
I dag er Mohammed Gelle en anerkendt forkæmper for handicappede og derudover frivillig i en lokal organisation i Cairo, som hjælper handicappede og andre udsatte børn – med støtte fra Danmission. Der er hårdt brug for hans juridiske ekspertise, og der er hårdt brug for forbilleder som ham!

Støt nu


Fakta

I Egypten er der skønsmæssigt 3 mio. handicappede børn, ca. 3.7 mio. børnearbejdere og ca. 1 mio. gadebørn.