Unge i dialog

Unge i dialog

”Vi har glæde af at dele livet i stedet for at konflikte”

”Vi taler nok mere om hinanden end med hinanden”, siger Francisca og smiler skævt, da hun bliver spurgt, om hvordan forholdet mellem muslimer og kristne er i Madagaskar. Hun er selv kristen og engageret i Den Gassisk Lutherske Kirke (FLM), der er Danmissions samarbejdspartner i Madagaskar.

Hun ved, at hendes land står over for en række udfordringer, som det kræver mange hænder at løfte. En voksende befolkning og en udpint landbrugsjord gør det svært at skaffe mad nok til at kunne mætte alle, og mange lever under forhold, der forværrer deres sundhed. Derfor søger Den Gassisk Lutherske Kirke, der med støtte fra Danmission spiller en vigtig rolle i udviklingen af Madagaskar, at styrke samarbejde med landets muslimer. For jo flere de er til at præge samfundet i positiv retning, jo større vedvarende forandringer vil der blive skabt.

Derfor besluttede Francisca sig for – i selskab med en ung muslimsk kvinde – at rejse hele vej til Libanon for at deltage i Danmissions årlige dialoglejr, International Work and Study Camp (IWSC), der samler knap 40 unge med forskellige religioner og nationaliteter. Formålet med lejren er at uddanne dialogambassadører, fredsstiftere og forandringsagenter, der efter lejren kan rejse hjem og etablere dialog- og udviklingsarbejde i deres hjemlande.

”Jeg lærte, at alle uanset tro og kulturbaggrund er vi alle mennesker, og vi har glæde af at dele livet sammen i stedet for at konflikte”, fortæller Francisca.

I samarbejde Madagaskars Kirkeråd og ledere fra det muslimske samfund, gik de to unge kvinder, vel hjemme i Madagaskar, i gang med at arrangere en lignende lejr for kristne og muslimer. Den første dialoglejr blev afholdt med stor succes, og det lykkedes at samle 80 unge. Lige nu arbejder Francisca på at oprette en forening for unge, som arbejder videre med dialog mellem kristne og muslimer.

”Når de unge begynder at arbejde sammen på den her måde skaber det grobund for, at de kan skabe vedvarende forandringer i de nærmiljøer, de kommer fra”, siger Den Gassisk Lutherske Kirkes generalsekretær for mission blandt muslimer, Pastor Rakotoarijaona Daniel.

Fakta