Tanzania

I Tanzania, der på trods af økonomisk vækst, stadig er et af verdens fattigste lande, arbejder Danmission med kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse.

Hvor i Tanzania arbejder Danmission?

Vi arbejder i det nordvestlige hjørne af Tanzania – i det der hedder Nordvest-stiftet, i Karagwe stift og stiftet Øst for Victoriasøen.Det er den del af landet, der grænser op til Victoriasøen, Uganda, Burundi og Rwanda. Vi arbejder også på øen Zanzibar beliggende ud for Tanzanias østkyst. Desuden har vi administrativ base i hovedstaden i Arusha i det nordøstlige Tanzania, samt i Stonetown på Zanzibar, og arbejde i Mwanza, Shinyanga og Mara, der er placeret langs Victoria-søens sydlige bred.

Hvorfor er der brug for Danmissions arbejde i Tanzania?

 

Tanzania har de seneste år haft en pæn økonomisk vækst på omkring 6 procent, men det går langsomt med at omsætte denne fremgang til basale serviceydelser og et bedre liv for de fattigste.

Den tanzanianske lovgivning giver det nødvendige grundlag for kvinders, mænds og børns rettigheder, men i praksis betyder svage systemer, problemer med korruption og begrænset demokratisk deltagelse, at lovgivningen ikke rigtig fungerer. Det betyder, at mange kvinder og børn mangler beskyttelse og retssikkerhed, og en konflikt om jord, skilsmisse eller sygdom og dødsfald efterlader udsatte kvinder og børn i ekstrem fattigdom.

Folk lever af smålandbrug, men naturressourcerne i form af mineraler og jord sælges i stigende omfang til udlændinge og lokale investorer, og migration og flygtningestrømme skaber et større pres på jorden. Få arbejdspladser bliver skabt i selve Tanzania, og det er særligt et problem blandt unge.

Den kristne kirke i Tanzania er rig på mennesker, men mangler veluddannede præster og penge til at drive og udvikle deres menigheder. Samtidig har kirken en stor opgave i forhold til at tale for de svages rettigheder og bruge sin indflydelse til at få regeringen til at tage ansvar.

På Zanzibar og i stigende omfang på fastlandet er samfundet er præget af politiske og religiøse spændinger mellem kristne og muslimer. Det skaber diskrimination og mistro imellem de to grupper i hverdagen. Disse spændinger har ført til vold og enkelte drab i julen 2012 og foråret 2013.

Hvilket arbejde udfører Danmission i Tanzania?

Vi arbejder for at skabe trygge, sammenhængende lokalsamfund, hvor kvinder, mænd og børn har lige muligheder. Det gør vi ved at skabe rum for dialog mellem borgere, regering, myndigheder og religiøse ledere, hvor alle har lige indflydelse og tager et fælles ansvar. Vi arbejder med fredsskabelse, så der bliver mindre vold og økonomisk udvikling for kvinder, så de kan opnå mere tryghed og mere medbestemmelse.

Desuden arbejder vi på at styrke den evangelisk-lutherske kirke og fremme dialog og samarbejde mellem muslimer og kristne. I vores arbejde fokuserer vi på, at den enkelte kender sine rettigheder og pligter, og samarbejder med både ledere og befolkning, og er aktive i aktuelle spørgsmål på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Det gør vi gennem følgende projekter:

 • Bekæmp Vold i Lokalsamfundet i Nordveststiftet, Bukoba (Combating Community Violence)
 • Kønsrettigheder og god regeringsførelse i Mwanza, Shinyanga og Mara ( Gender Rights and Governance Programme)
 • Bedre vilkår og rettigheder for kvinder og mænd i landbruget (Women and Men Farmers’ Advocacy)
 • Bedre vilkår og rettigheder for bønder i Karagwe (Mayaja – Farmers Advocacy Project)
 • Støtte til udsatte børn og styrkelse af deres livsfærdigheder, samt styrkelse af lokalsamfundet (Aids Control Project).
 • Dialogcentret på Zanzibar (Zanzibar Interfaith Centre)
 • Syskolen Upendo (Sewing, dialogue and fashion design)
 • Igabiro landbrugsskole
 • Nkwenda landbrugsskole

 

Hvem arbejder Danmission sammen med i Tanzania?

 

Vi har siden 1948 samarbejdet med ELCT, Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania. ELCT blev i 1963 udvidet og forenet af 7 regionale, lutherske kirker med hver deres særpræg og historie. ELCT tæller i dag 22 stifter med et medlemstal, der nærmer sig seks millioner mennesker. Vi samarbejder desuden med Øst- og Kyststiftet på øen Zanzibar, Karagwe Stift, Nordveststiftet og Stiftet Øst for Victoriasøen.

For at koordinere og samarbejde om dele af indsatsen i Tanzania er Danmission også en del af samarbejdsorganet Lutheran Mission Cooperation (LMC), der blev dannet i 1998 af 14 europæiske og amerikanske kirker og missionsselskaber

Hvilke udsendinge har Danmission i Tanzania?

 • Lotte Bredholt, projektkonsulent og Nik Bredholt, regionsleder for kystregionen Zanzibar og Madagaskar (siden 2015), bosiddende i Stonetown, Zanzibar.
 • Kirsten Buch, underviser i græsk og Peter Buch, underviser i praktisk teologi på teologistudiet i Mwanza (siden 2016).
 • Anna Marie Lauenstein, kirkeudviklingskonsulent og Louis William Møllerfors, landerepræsentant Tanzania (siden 2017), bosiddende i Karagwe.

Fakta

 

Få faktuelle oplysninger om landet her