Tanzania

I Tanzania, der på trods af økonomisk vækst, stadig er et af verdens fattigste lande, arbejder Danmission med kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse.

Hvor i Tanzania arbejder Danmission?

Vi arbejder i det nordvestlige hjørne af Tanzania – i det der hedder Nordvest-stiftet, i Karagwe stift og stiftet Øst for Victoriasøen. Det er den del af landet, der grænser op til Victoriasøen, Uganda, Burundi og Rwanda. Vi arbejder også på øen Zanzibar beliggende ud for Tanzanias østkyst. Vores administrative base er i Karagwe. Derudover arbejder vi i Mwanza og Mara, der er placeret langs Victoria-søens sydlige og østlige bredder.

Hvorfor er der brug for Danmissions arbejde i Tanzania?

Tanzania har de seneste år haft en pæn økonomisk vækst på omkring 6 procent, men det går langsomt med at omsætte denne fremgang til basale serviceydelser og et bedre liv for de fattigste.

Den tanzaniske lovgivning giver det nødvendige grundlag for kvinders, mænds og børns rettigheder, men i praksis betyder svage systemer, problemer med korruption og begrænset demokratisk deltagelse, at lovgivningen ikke rigtig fungerer. Det betyder, at mange kvinder og børn mangler beskyttelse og retssikkerhed, og en konflikt om jord, skilsmisse eller sygdom og dødsfald efterlader udsatte kvinder og børn i ekstrem fattigdom.

Folk lever af smålandbrug, men naturressourcerne i form af mineraler og jord sælges i stigende omfang til udlændinge og lokale investorer, og migration og flygtningestrømme skaber et større pres på jorden. Få arbejdspladser bliver skabt i selve Tanzania, og det er særligt et problem blandt unge.

Den kristne kirke i Tanzania er rig på mennesker, men mangler veluddannede præster og penge til at drive og udvikle deres menigheder. Samtidig har kirken en stor opgave i forhold til at tale for de svages rettigheder og bruge sin indflydelse til at få regeringen til at tage ansvar.

På Zanzibar og i stigende omfang på fastlandet er samfundet i perioder præget af politiske og religiøse spændinger mellem kristne og muslimer. Det skaber diskrimination og mistro imellem de to grupper i hverdagen.

Hvilket arbejde udfører Danmission i Tanzania?

Vi arbejder for at skabe trygge, sammenhængende lokalsamfund, hvor kvinder, mænd og børn har lige muligheder. Det gør vi ved at skabe rum for dialog mellem borgere, regering, myndigheder og religiøse ledere, hvor alle har lige indflydelse og tager et fælles ansvar. Vi arbejder med fredsskabelse, så der bliver mindre vold og økonomisk udvikling for kvinder, så de kan opnå mere tryghed og mere medbestemmelse.

Desuden arbejder vi på at styrke den evangelisk-lutherske kirke og fremme dialog og samarbejde mellem muslimer og kristne. I vores arbejde fokuserer vi på, at den enkelte kender sine rettigheder og pligter, og samarbejder med både ledere og befolkning, og er aktive i aktuelle spørgsmål på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Hvem arbejder Danmission sammen med i Tanzania?

Vi har siden 1948 samarbejdet med ELCT, Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania. ELCT blev i 1963 udvidet og forenet af 7 regionale, lutherske kirker med hver deres særpræg og historie. ELCT tæller i dag 26 stifter med et medlemstal på over seks millioner mennesker. Vi samarbejder desuden med Øst- og Kyststiftet på øen Zanzibar, Karagwe Stift, Nordveststiftet og Stiftet Øst for Victoriasøen.

For at koordinere og samarbejde om dele af indsatsen i Tanzania er Danmission også en del af samarbejdsorganet Lutheran Mission Cooperation (LMC), der blev dannet i 1973 af 14 europæiske og amerikanske kirker og missionsselskaber

Hvilke udsendinge har Danmission i Tanzania?

  • Maria Nitzsch Hastrup, programkoordinator, bosiddende i Stone Town, Zanzibar.
  • Anna Marie Lauenstein, kirkeudviklingskonsulent og Louis William Møllerfors, landerepræsentant Tanzania (siden 2017), bosiddende i Karagwe.

Fakta

 

Få faktuelle oplysninger om landet her