Sådan arbejder Danmission

Sådan arbejder Danmission

Hvad gør vi?

Vi ved, at der skal mere til end penge. Derfor rækker vores hjælp også dybere. Sammen med Danmission kan du være med til at sikre, at [kampagnebarn] og hans/hendes familie får mulighed for at skabe sig en indtægt indenfor jordbrug og husdyravl. Dermed kan klare familien klare sig selv og sikre, at børnene får en uddannelse og en tryggere og sundere opvækst.

 

Dig, Danmission og den lokale partner

Danmissions lokale partner-organisationer, den lokale kirke og de lokale myndigheder er aktive deltagere i Danmissions arbejde. Samarbejdet med de lokale partnere sikrer, at de projekter, der hjælper Danmissions Fremtidsbørn er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til de lokale kulturer.

 

Din støtte gør en forskel

Dit faste bidrag er med til at sikre at [kampagnebarn] hans/hendes familie får mulighed for at arbejde skabe sig et bedre udgangspunkt for et godt liv. Når du støtter børnene, hjælper du dem til en bedre fremtid. Dit bidrag rækker også til børn og unges familier og støtter lokalsamfundets udvikling, hvor det kommer børn til gavn. Der er mange hvis liv bliver ændret takket være dig og din hjælp.

 

Vi giver styrke og en stemme

I Danmission rækker vi ud til de fattigste og støtter dem i at hjælpe sig selv gennem fælleskaber. Danmission tager vare på det hele menneske, og vi arbejder for at skabe forandringer, der holder.

 

1. Vi ser problemerne:

Alt for mange mennesker lever i fattigdom, undertrykkelse og konflikt. De mangler forståelse af deres rettigheder og muligheder for at skabe et bedre liv for sig selv og for fællesskabet.

2. Vi rækker ud:

Vi arbejder for at få de mest udsatte med i grupper sammen med andre, der er i samme situation. Vi støtter dem i at se mulighederne for at forandre deres liv, og deres muligheder for at hævde deres rettigheder. Formålet er at sætte en forandring i gang deres lokalsamfund.

3. Vi etablerer:

Vi støtter gruppernes initiativer og bidrager med træning fx i landbrugsdyrkning eller håndværk. Gruppernes medlemmer oplever at uddannelsen gør dem stærkere. De får en tro på, at de kan klare sig selv og skabe deres egen indkomst.

4. Vi styrker:

De oplever, at de kan klare sig selv. De har nu deres egen indkomst og kan forsørge deres familie, sende børnene i skole og opretholde et bedre liv. Med fællesskabets styrke i ryggen, skaber de mere harmoni, fred, tolerance og demokratiske processer i deres lokalsamfund.

5. Vi giver en stemme

De får en tro på, at ting kan lade sig gøre. Når man har handlekraft og viden om det samfund, man lever i, begynder man også at kunne tale sin egen sag og andres sag.

6. Vi skaber forandring

De oplever styrken ved at være flere, der taler en fælles sag. Sammen skaber de en forandring i samfundet.

7. Vi giver et værdigt liv

De er i stand til selv at oprette og støtte opret-holdelsen af nye grupper og er blevet aktive borgere i deres lokalmiljø. De oplever at forandringerne kan bære sig selv.