Bliv udsendt – Provstivolontør

Bliv udsendt – Provstivolontør

Drømmer du om at opleve verden i en kortere periode og samtidig få erfaring med formidling? Så rejs ud som provstivolontør!

En del provstier i Danmark har lavet et samarbejde om at udsende en eller to volontører hvert efterår igennem Danmission. Volontørerne rejser ud i ca. 3 måneder og løser opgaver i en af de kirker og organisationer, som Danmission samarbejder med. Efter hjemkomsten har volontørerne en formidlingsperiode med foredrag og arrangementer i provstiets kirker og foreninger i løbet af foråret.

Hvad får et provsti ud af at have en provstivolontør?

Et spændende møde med den globale kirke ude i verden. I får direkte kontakt med Danmissions arbejde igennem de fortællinger, som provstivolontørerne kommer hjem med og formidler til jer. I får foredrag og arrangementer, som kan tilbydes til f.eks. konfirmander og minikonfirmander, FDF’ere, skoler eller juniorklubber. Det kan også være et frisk pust ved kirkekaffen, sogneaftenen eller på plejehjemmet. I får en sag at arbejde sammen om over

sognegrænserne, og I får et syn for, at kirke og kristendom rækker ud over hele verden. Og så kan I give unge fra lokalområdet en oplevelse og opgave, som giver mening.

Hvem kan blive provstivolontør?

Provstivolontører er som regel unge mellem 18 og 22 år, som kan lide at fortælle og formidle. De skal gerne have kendskab til kirkeligt arbejde, være selvstændige og samtidig gode til at samarbejde. De skal være gode til engelsk, være i god form både fysisk og psykisk og indstillet på at leve i en fremmed kultur med andre livsvilkår.

Hvad får volontøren ud af det?

De unge får en oplevelse for livet, tværkulturelle kompetencer, erfaring med kommunikation og formidling, indblik i en anden kultur og en anden kristen tradition og muligheden for at yde en indsats. Samtidig får de mulighed for at blive en aktiv og vigtig brik i Danmissions arbejde – også når de vender hjem til Danmark.

Hvordan finansieres et volontørophold?

Det koster 39.500 kr. for et provsti at sende en provstivolontør ud. (Provstivolontøren betaler selv for rejse, forsikring, visum og vacciner).

For dette beløb får I:

  • En oplevelse for livet for en ung fra jeres provsti
  • Historier og billeder fra opholdet ude via blogs, facebookopdateringer og kirkebladsstof til provstiets sogne
  • Omkring 30 foredrag eller undervisningstimer, som giver nye vinkler på livet som kirke og som menneske i en global verden
  • Konsulentbistand og administration af alle udgifter omkring provstivolontøren

Hvad skal provstiet gøre?

  • udpege provstivolontøren i samarbejde med Danmission og holde udsendelsesfest
  • være i kontakt med volontørerne i rejseperioden og udbrede kendskabet til deres arbejde i lokalområdet
  • planlægge arrangementerne i provstiet i formidlingsperioden

Hvordan forberedes og evalueres provstivolontører?

Før udrejse deltager volontøren i et introduktionskursus, som Danmission arrangerer. Kurset forbereder både den unge på kulturmødet og opholdet ude, men også på formidlingsperioden efter hjemkomst.

Efter hjemkomsten er der et kursus hos Danmission, som evaluerer volontøropholdet og giver hjælp til at udarbejde foredrag og undervisning. Ved afslutningen af volontørforløbet udarbejder volontøren  en kortfattet evalueringsrapport.

Under hele forløbet er volontøren i kontakt med det provsti, som har udsendt volontøren.

Kontakt os, hvis dit provsti er interesseret i en provstivolontør, så kan vi hjælpe jer i gang.

Fakta

Kontakt:

Lærke Lysemose Christensen
Netværkskonsulent, projektleder Konfirmand Aktion