Myanmar

Myanmar

I Myanmar, der er et land præget af interne religiøse og etniske konflikter, manglende sikkerhed og fattigdom, arbejder Danmission med fattigdomsbekæmpelse, dialog og kirkeudvikling.

Hvor i Myanmar arbejder Danmission?

Vi arbejder i Kachin, der er den nordligste stat i Myanmar. Kachin er omkranset af Kina mod nord og øst, Shan State mod syd, og Sagaing Division og Indien mod vest. Og vi arbejder i staten Mon, der er klemt inde mellem staten Kayin mod øst, Andamanhavet mod vest, Bago Region mod nord og Tanintharyi Region mod syd. Desuden støtter vi arbejde i landets største by Yangon, der ligger i den sydlige del af landet ud til den Bengalske Bugt.

Hvorfor er der brug for Danmissions arbejde i Myanmar?

Siden 1948, hvor landet formelt blev løsrevet fra Storbritannien, har det været plaget af borgerkrig og konflikter. I 1962 tog militæret magten og har siden holdt befolkningen i et jerngreb. Siden 2010, da en form for demokrati blev genindført, er der sket store forandringer, og det ellers så lukkede land er begyndt at åbne op. Men der er stadig lang vej. Kampene mellem etniske oprørsstyrker og militæret fører jævnligt til flygtningestrømme over grænserne til Thailand, Indien, Kina og Bangladesh. Tvangsarbejde, brug af børnesoldater, drab og overgreb på civilbefolkningen er udbredt særligt i konfliktramte områder. Hovedparten af overgrebene begås af militærregimet og dets soldater, men også etniske oprørsbevægelser har overgreb på samvittigheden. Landets økonomiske situation, interne religiøse og etniske konflikter, manglende sikkerhed og stabilitet har skabt en ond cirkel af fattigdom.

Landets kristne mindretal er i forvejen trængt i områder som Kachin State, hvor borgerkrigen hærger. Flere end 100.000 er fortsat fordrevet fra deres hjem.

Hvilket arbejde udfører Danmission i Myanmar?

Vi arbejder for at skabe dialog mellem forskellige etniske og religiøse grupper gennem fredsarbejde og konflikthåndtering. Vi arbejder for at uddanne og styrke den kristne kirke i landet. Det gør vi bl.a. ved at støtte Myanmar Institute of Theology, der udover at uddanne også udgiver faglitteratur, laver dialogarbejde mellem kristne og buddhister og afholder seminarer og konferencer. Vi arbejder for at styrke landbysamfundenes egne ressourcer, forbedre sundhedstilstanden og lokalbefolkningens muligheder for selv at dyrke og få adgang til jord og blive selvforsynende. Desuden yder vi fx ved naturkatastrofer nødhjælp i landet.

Hvem arbejder Danmission sammen med i Myanmar?

Vi har arbejdet i Myanmar siden 2007, hvor vi også etablerede et samarbejde med Shalom Foundation. Shalom Foundation er en lokal organisation, der blev grundlagt i 2000 i delstaten Kachin, og som har rødder i baptistkirken. Sammen med Danmission udfører Shalom Foundation udviklingsarbejde, fredskabende aktiviteter og tværreligiøst dialogarbejde.

Desuden arbejder vi sammen med Myanmar Institute of Theology (MIT), som er et kristent økumenisk universitet i byen Yangon. Under MIT hører centeret Judson Research Center (JRC)til. Danmission samarbejder med JRC om dialogseminarer og uddannelse af dialog facilitering.

Desuden samarbejder Danmission med Association for Theological Education in Myanmar (ATEM) om at afholde workshops og udgive teologiske publikationer. Danmission arbejder ligeledes sammen med Myanmar Council of Churches (MCC) i dialogarbejdet mellem kristne og buddhister.

Fakta

Få faktuelle oplysninger om landet her