Madagaskar

Madagaskar

I Madagaskar, der er et af verdens allerfattigste lande og hvor tre ud af fire familier lever i fattigdom, arbejder Danmission med fattigdomsbekæmpelse, dialog og kirkeudvikling.

Vær med i Danmissions Madagaskar Landekreds

Du kan støtte Danmissions arbejde i Madagaskar ved at være med i landekredsen, det koster kun 100 kr. om året


Hvor i Madagaskar arbejder Danmission?

Vi støtter flere projekter i hovedstaden Antananarivo, der er placeret midt i landet og flere projekter i det nordlige Madagaskar i Diana Regionen, hvis største by er Antsiranana. Desuden støtter vi flere uddannelsesprojekter i byen Fianarantsoa i Haute Matsiatra Region i den sydlige del af landet.

 

Hvorfor er der brug for Danmissions arbejde i Madagaskar?

Ca. 80 % af Madagaskar befolkning lever af landbrug, men de færreste kan dyrke afgrøder nok til sig selv og familien. Madagaskars befolkning vokser med 3 % om året, hvilket giver flere munde at mætte og dermed behov for større udbytte. De fleste steder bruges traditionelle dyrkningsmetoder, som giver lille udbytte, men kræver stort arbejde. I kampen for føden bliver nye dyrkningsarealer, som før var skov, inddraget og truer dermed Madagaskars enestående natur. Det er en stor belastning for miljøet og ingen holdbar løsning.

Årlige naturkatastrofer som cykloner og tropiske storme er også med til at forarme landet. Flere tusinder mister hvert år deres høst og hjem p.g.a. oversvømmelser og ødelæggelser.

Folk i Madagaskar søger med glæde imod Madagaskars Lutherske Kirke. Faktisk er tilgangen til kirken så stor, at der ikke er præster eller katekister nok til at sikre de nye menigheder en ordentlig kristendomsoplæring.

Muslimer og kristne har altid levet fredeligt side om side i Madagaskar, men der er brug for at værne om den fredelige sameksistens ved at bringe kristne og muslimer sammen, så de kan lære hinanden bedre at kende og på den måde nedbryde fordomme og få etableret grundlaget for at kunne samarbejde om projekter til fælles gavn i lokalområderne.

Hvilket arbejde udfører Danmission i Madagaskar?

Vi arbejder på at styrke kirken, så den fortsat kan vokse og oplære alle de nye medlemmer. Vi arbejder for at bringe kristne og muslimer sammen og for at give kirkens medarbejdere viden om islam, så de lettere kan relatere til muslimer. Vi arbejder for at skabe en bedre situation for landets bønder på en måde, der samtidig er skånsom mod miljøet.

Hvem arbejder Danmission sammen med i Madagaskar?

Vi samarbejder med flere af Den Gassisk Lutherske Kirkes arbejdsgrene. Særligt samarbejder vi dog med Antsiranana-synoden og Nordøstsynoden. Desuden har vi et tæt samarbejde med Det Teologiske Fakultet SALT. Danmission påbegyndte sit engagement i Madagaskar i 1978.

URL: https://danmission.dk/project/madagaskar/