Kina

Kina

Hvor i Kina arbejder Danmission?

Danmission har ikke noget egentligt arbejde i Kina længere, men har en tæt såkaldt venskabsforbindelse i det nordøstligt Kina – det tidligere Manchuriet – i Dongbei (Liaoning).

 

Hvorfor er der brug for Danmissions arbejde i Kina?

Kristendommen breder sig med historisk fart i Kina, hvor 2 millioner kinesere døbes hvert år, og dermed er den kristne kirke i Kina den stærkest voksende kirke i verden i dag. Der er akut mangel på undervisere i kirken og mange kristne går stille med deres tro, fordi der er begrænset religionsfrihed i landet.

 

Hvilket arbejde udfører Danmission i Kina?

Danmission har ikke længere noget egentlig arbejde i landet, men holder gennem den såkaldte Kinakreds (der bl.a. består af tidligere missionærer, børn af missionærer, tidligere ansatte i Danmission og frivillige) en tæt venskabsforbindelse med kirken i Dongbei (Liaoning). Der arrangeres hvert år grupperejser til det gamle missionsområde i samarbejde med rejsearrangøren UNITAS. Desuden støtter Kinakredsen den kinesiske menighed i København og driver i samarbejde med organisationen Areopagos hjemmesiden Kinafokus.dk. og udgiver Kina Nyhedsbrevet, der udkommer ca. 4 gange om året.

Indtil 2009 havde Danmission udsendt engelsklærer Anne Grethe Frøslev til Kina for at arbejde for organisationen AMITY Foundation – en kinesisk humanitær NGO, der blev etableret på initiativ af den kinesiske kirke.

 

Hvem arbejder Danmission sammen med i Kina?

Danmission har ikke nogen egentlig samarbejdspartner i landet, men støtter og holder kontakt med den kristne kirke i Dongbei (Liaoning).

Fakta

Få faktuelle oplysninger om landet her