Ganeta blev døv

Ganeta blev døv

En simpel øreinfektion efter en badetur gjorde Ganeta døv. Nu lærer hun tegnsprog og bliver en del af fællesskabet på den døveskole, som Danmission støtter på Madagaskar.

De går langs den støvede landevej i Diego i det nordlige Madagaskar. Hun ved ikke, hvor de er på vej hen. Børn løber og leger. Der bliver solgt grøntsager og frugt ved boder, de kommer forbi. Hun kigger forsigtigt op på sin mor, som går afsted med meget faste skridt. Sådan fortæller Ganeta, som er 11 år, om dengang hun kom til den kostskole for døve, som Danmission støtter.

Hun var forfærdeligt bange, da moren vinkede farvel og gik. Ganeta er nemlig døv og havde på det tidspunkt ikke noget sprog og kunne ikke kommunikere med mennesker omkring sig.

Døveskolens leder, Diamondra, fortæller, at hun trøstede Ganeta, så godt hun kunne, men at det selvfølgelig er svært for et barn at blive forladt af sin mor. På Døveskolen skulle Ganeta begynde helt forfra med at lære et nyt sprog – tegnsprog. De første to år på skolen får eleverne en særligt tilrettelagt undervisning med fokus på at lære tegnsprog. Herefter følger de det almindelige pensum for grundskoler i Madagaskar. Ud over skolegang deltager de også i de daglige gøremål, som er med til at styrke det sociale og åndelige fællesskab.

Ganeta har ikke altid været døv. Da hun var lille, var hun ude at svømme med sine søskende. De hyggede sig og havde det vældigt sjovt. Men efterfølgende blev Ganeta syg og fik en infektion i øret. Familien havde ikke råd til at gå til lægen. Det blev kun værre og værre og til sidst endte det med, at Ganeta fuldstændigt mistede hørelsen. Det er svært at være døv i Madagaskar. Døve og andre med handicap bliver af mange set som en forbandelse og gemt væk.

“Flere i min familie siger, at jeg er værdiløs,” fortæller Ganeta og fortsætter: “Jeg får det dårligt, når jeg er sammen med dem. Jeg bliver stille og føler mig meget alene”.

fb_3Ganetas far har vist stor interesse for at lære tegnsprog og gør alt, hvad han kan for, at Ganeta skal have det godt. Skolen arrangerer kurser for elevernes familier for at forbedre kommunikationen imellem dem. Nu kommer Ganetas mor og bror også på døveskolen for at lære tegnsprog. Snart kan hele familien kommunikere.

Ganeta har en drøm om at blive lærer for døve børn. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for unge døve i Madagaskar at tage en videregående uddannelse som fx sygeplejerske, lærer eller ingeniør. Danmission arbejder for at give de unge uddannelse og bedre muligheder.

 

Fakta

  • 92 % af befolkningen i Madagaskarlever under fattigdomsgrænsen.
  • Døveskolen ligger i det nordlige Madagaskar og giver skolegang til 33 døve børn. Skolen blev grundlagt i 1997 og støttes af Danmission.
  • Det koster ca. 1.200 kroner at gå på skolen om året. Et beløb som de færreste familier har råd til at betale, derfor er Danmissions støtte altafgørende.

 

I Madagaskar er et handicap betragtet som en forbandelse.

Døve børn lever derfor ofte fuldstændig isoleret fra omverdenen. De er afskået fra uddannelse, bliver udsat for overgreb og tvunget til børnearbejde.

På døveskolen får børnene hjælp og støtte til at skabe sig en bedre fremtid.